Beton třídy M200 nelze klasifikovat jako vysoce kvalitní skladbu. Zároveň ale zůstává jedním z nejpoužívanějších ve stavebnictví. Zůstává nepostradatelný při stavbě konstrukcí, které nejsou vystaveny velkému zatížení. A nízké náklady na složení ve srovnání s jinými značkami betonu umožňují vývojářům výrazně ušetřit peníze. Řekneme vám podrobněji o rozsahu použití betonu M200, poměrech složek, jak vypočítat poměr složek v kbelících a nuance míchání.

Aplikace

Hotový beton M200

Beton M200 je klasifikován jako lehký. Zde se tvoří rozsah použití řešení:

 • základy: monolitický pás, pilot, desky pro nízkopodlažní obytné a veřejné budovy, přístavby;
 • Železobetonové výrobky: tvárnice, překlady, plotové dílce atd.;
 • schody: pochody s plošinami mezi rozpětími včetně;
 • zlepšení: stezky pro pěší, cyklistické stezky, plochy pro auta atd.;
 • silnicepráce: FBS bloky, desky, podklad pro povrch vozovky;
 • vnitřní stavební práce: podlahové potěry, štukatérské práce atd.

Rozsah použití betonu třídy M200 je široký i přes poměrně nízkou pevnost v ohybu a v tahu.

Je důležité, aby se: Před zahájením výstavby je nutné provést výpočty, abyste zjistili, jaký druh betonu je potřeba. Hotový výrobek si můžete zakoupit v továrně. Tímto způsobem si můžete být jisti, že jsou dodrženy proporce a požadavky GOST. Beton M200 si ale můžete namíchat sami. A zde budete muset pečlivě sledovat poměr přísad, aby hotová směs splňovala vlastnosti M200.

Které třídě to odpovídá?

V sovětských dobách byly údaje o stavebních směsích sjednoceny. Veškerý beton existující na stavebním trhu byl označen. Z nich by se dala pochopit pevnost, hmotnost, objem betonu.

Označení obsahuje písmeno (M) a číslo (200). To druhé naznačuje sílu. Druhý indikátor znamená schopnost betonu odolat značnému zatížení v tlaku. Tento ukazatel se udává v jednotkách – kg/cm200. U značky M196 je toto číslo XNUMX kg/cmXNUMX.

Do konce druhého století naše země přijala evropské stavební normy. Včetně těch, které se týkají označení pevnostních charakteristik betonu. Třída se stala takovým jednotným ukazatelem. Každá známá značka má svou vlastní třídu betonu. Pro M200 je to B15.

Třída betonu M200 je třídy B15

Všimněte si, že třída betonu je přesnějším ukazatelem. Označení B15 znamená, že poměry složek v receptuře směsi jsou voleny tak, aby v 95 % případů složení (po nabytí pevnosti) vydrželo tlakové zatížení 15 MPa.

Složení betonu M200

Pro jakoukoli značku betonu GOST zajišťuje trvalé komponenty, které je třeba použít při přípravě směsi v určitých poměrech.

Kromě toho lze při přípravě betonu použít další komponenty ke zlepšení technických a provozních vlastností betonu. Na rozdíl od hlavních složek je jejich poměr určen údaji výrobce, které jsou uvedeny na obalu. Jedná se o mrazuvzdorné přísady, změkčovadla a další.

Hlavní složky betonu M200:

 • cement (pojivo). Pro M200 se používají cementy třídy 400-500. Ale proporce závisí na objemu míchání;
 • čistý říční písek. Před přidáním v požadovaném poměru se musí prosít. Písek by měl být bez cizích inkluzí, zejména jílu. Velikost frakce by zde neměla přesáhnout 3,5 mm;
 • plniva. Určuje hustotu betonu. Frakce až 80 mm, na tom závisí proporce. Plnidlem může být žula, drcený kámen nebo vápenec.

Samozřejmě budete muset přidat vodu. To je velmi důležitý bod. Poměr vody a dalších složek ovlivňuje kvalitu budoucí směsi M200. Při velkém množství vody bude beton příliš pohyblivý a po potřebných 28 dnech nebude moci nabrat pevnost. Přibližný podíl vody z celkového objemu je 20 %.

Je to důležité,: pevnostní charakteristiky M200 umožňují jeho použití v základech a výrobě železobetonových výrobků. Beton je silná látka, ale také křehká. Bez dodatečného vyztužení (i při respektování proporcí) se rychle zhroutí.

Podíl komponentů na 1m3

Složení betonu M200

Pokud plánujete míchat beton vlastníma rukama, budete muset rozhodnout o proporcích hlavních komponent a pečlivě je změřit. Poměr komponentů na 1 metr krychlový:

 • cement – 330 kg (z celkového objemu směsi M200 je to 0,25 mXNUMX);
 • výplň (drť, štěrk) — 1300 kg (0,9 metrů krychlových);
 • prosátý říční písek – 600 kg;
 • čistou vodu bez nečistot a nečistot – 200 litrů.
READ
Jak utěsnit okno v domě ze dřeva?

Není třeba se bát, že ve výsledku budete mít více než 1 metr krychlový. Uvedený poměr složek umožňuje získat 1 kubický metr betonu třídy M200. Plnivo výrazně zhutňuje směs a eliminuje výskyt vzduchových bublin.

Rada: pokud plánujete používat změkčovadla a další přísady, poměry se stanoví podle údajů na obalu na 1 kubický metr směsi. Neměli byste vytvářet poměr, který překračuje doporučený poměr.

Samostatně poznamenáváme, že poměry cementu, písku, drceného kamene a vody pro smíchání 1 krychlového metru M200 se mohou lišit. Jejich poměr závisí na několika nuancích:

 • rozsah. Například k nalití základu potřebujete beton s menší pohyblivostí, což znamená, že budete muset snížit poměr vody;
 • srážky. Při vysokém riziku srážek se poměry cementu a ASG pro M200 mění na 1:3 (obvyklý poměr je 1:4);
 • značka cementu. Při použití M400 se na 1 kg cementu odebere 2,8 kg písku. Pokud je značka M500, pak je poměr již 1: 3,6.

Proporce v kbelících

Beton M200 - poměry dílů

Při vlastním míchání přímo na místě je poměrně obtížné dodržet poměry vyjádřené v tunách. Poměr v takových jednotkách není vhodný, ani když potřebujete hníst malou porci M200.

V tomto případě můžete vzít proporce v kbelících, které jsou vždy k dispozici na staveništi. Nejprve je třeba určit objem použitého kbelíku – 10 nebo 12 litrů. Hmotnost hlavních součástí při použití lopaty:

 • 10 litrů: cement (12,5 kg), písek (16 kg), plnivo (19 kg);
 • 12 litrů: cement (16 kg), písek (19 kg), plnivo (21 kg).

Nyní, abychom určili proporce, je důležité vzít v úvahu značku cementu:

 • M400 — 1 (C): 2,8 (R): 4,8 (SH);
 • M500 — 1 (C): 3,7 (R): 5,8 (Sh).

Pohyblivost hotové směsi je řízena poměrem vody. Kapalina se do betonu přidává postupně, přičemž se mění konzistence.

Rada: měli byste začít míchat M200 smícháním dvou 10litrových kbelíků vody se dvěma plnými kbelíky cementu. Důkladně promíchejte a poté přidejte 4 kbelíky písku a 8 drceného kamene. Tento poměr dává přibližně 120 litrů betonu M200.

Vlastnosti a specifikace

Hlavní vlastností, díky které je M200 obzvláště oblíbený, je dobrá úroveň pevnosti hotové konstrukce s rychlým tvrdnutím.

Objem, hmotnost a hustota betonu m200

Technické vlastnosti betonu B15 jsou určeny GOST a zůstávají konstantní.

READ
Jak zarovnat měděný drát?
Značka/třída pevnosti M200/B15
Index síly 200 kg/cm15/XNUMX MPa
Hodnocení voděodolnosti W4-W6
Třída mrazuvzdornosti (s možností zvýšení) F100
Hustota 1600-2500 kg/mXNUMX.
Mobilita směsi (snadná instalace) P2-P4
Hmotnost (1 metr krychlový) 1900-2500 kg
Značka cementu pro přípravu M200 M400-M500

Upozorňujeme, že uvedené průměrné ukazatele se mohou lišit v závislosti na použitém plnivu a značce cementu. Vliv má i poměr přídavných přísad. Takové změny by ale neměly být výrazné.

Přísady do betonu m200

Beton M200 - průmyslové přísady

Všechny přísady používané do betonu jsou navrženy tak, aby výrazně zlepšily jeho výkonnostní vlastnosti. Moderní průmysl nabízí širokou škálu takových chemických složení.

Všechny kompozice lze rozdělit do skupin:

 • změkčovadla – zvyšují viskozitu směsi;
 • urychlovače nebo zpomalovače tuhnutí;
 • zvýšení pevnosti betonu;
 • mrazuvzdorné přísady;
 • modifikátory jsou univerzální kompozice, které umožňují zvýšit třídu pevnosti při zachování původního poměru složek;
 • pro zvýšení samozhutnění směsi.

Podle toho, jaké vlastnosti betonu je potřeba změnit, se volí konkrétní nebo univerzální výrobek. Ujistěte se, že dodržujete proporce uvedené výrobcem.

Jak vyrobit beton M200 vlastníma rukama: nuance přípravy

B15 – lehký beton. Mnoho vývojářů si to raději namíchá přímo na místě sami. Není to nic těžkého, ale budete muset dodržet řadu jednoduchých pravidel, poměr hlavních surovin.

Výběr součástí

Základním pravidlem při výběru komponentů je čistota a čerstvost, správný poměr dílů. Písek a voda musí být zbaveny nečistot, které mohou hotovou směs znehodnotit a zabránit její síle. Například při čerpání vody z přírodní nádrže se do betonu mohou dostat organické zbytky, které následně způsobují hnilobné procesy.

Cement by neměl být spálený. Je lepší jej zakoupit bezprostředně před mícháním. Doba výroby je nejpozději jeden měsíc před datem nákupu.

S míchačkou betonu

Beton M200 - udělejte si to sami v míchačce na beton

Míchačka na beton značně usnadňuje proces míchání. Zbývá jen pečlivě změřit poměry složek a přidat je do misky v určitém pořadí.

Je důležité sledovat nejen poměr složek, ale také algoritmus akcí:

 1. Do mísy mixéru se nejprve nalije voda, poté cement – poměr závisí na objemu vsázky. Míchejte, dokud se při nízké rychlosti nevytvoří mléko.
 2. Přidejte drcený kámen a písek. Na promíchání složek stačí 4 minuty.
 3. Ke konci přidejte další 3-4 litry vody. Tím se zvyšují pojivové vlastnosti cementu a viskozita směsi. Poměr kapaliny může být menší nebo větší v závislosti na účelu M200.

Bez míchačky na beton

Pokud na místě není elektřina nebo chcete ušetřit peníze za nákup (pronájem) zařízení, hnětení se provádí ručně. Budete potřebovat nádobu dostatečného objemu:

 1. Do nádoby smíchejte písek a cement (poměr závisí na objemu vsázky), důkladně promíchejte do hladka.
 2. Zalijte vodou v požadovaném poměru a promíchejte. Směs by měla být bez hrudek.
 3. Přidejte plnivo (poměr závisí na frakci). Míchejte, dokud se rovnoměrně nerozloží na beton.

Je to důležité,: hlavní nuance přípravy M200 sami je, že musíte použít kompozici co nejrychleji. Pro ruční míchání je limit 25 minut, pro automatické míchání – hodina. Po uplynutí této doby se roztok začne oddělovat.

Doporučení a recenze od odborníků

Vezměte prosím na vědomí, že lze použít výplň do tloušťky 80 mm. Zkušenosti ukazují, že je lepší použít zlomek 20-40 mm. Velmi malé kameny sníží pevnost betonu M200, nezíská se. A velké dlažební kostky prostě nelze rovnoměrně rozmístit.

READ
Jak správně kombinovat barvy v obývacím pokoji?

Beton je nepostradatelný pro většinu základů, na kterých se staví lehké domy. Značka M200 je prostě nenahraditelná – levná, mobilní, odolná. Po zalití nezapomeňte směs zhutnit. Žádné nářadí – použijte kování. Beton tak definitivně dosáhne požadované jakosti.

Vždy jsem si myslel, že přísadami do betonu může být cokoliv. Můžete také použít běžný písek. Chytili mě kusy hlíny, zbytky stromů a nějaké další trosky. Beton byl namíchán v souladu s proporcemi. Prasklo a nezískalo značku (byla provedena měření). U lehkého betonu je zvláště důležité dodržet poměr složek a zajistit jejich vysokou kvalitu.

Odborníci doporučují věnovat pozornost:

 • zhutnění směsi. Je nutný vibrátor. Nejenže zhutňuje, ale také odstraňuje vzduchové bubliny z kompozice;
 • podmínky nalévání. Teploty pod nulou způsobují zamrzání vody, což způsobuje protržení konstrukce zevnitř.

Dodržování poměrů složek a pořadí míchání M 200 umožňuje získat vysoce kvalitní směs, která za 28 dní získá sílu požadovanou GOST.

V moderním stavebnictví je beton M200 široce používán při vytváření základů, pokládání a dokončování stěn a uspořádání cest; proporce vaření lze určit v kilogramech nebo dílech, obvykle se výpočet provádí na metr krychlový. Tato značka odpovídá třídě B15 a vyznačuje se optimální kombinací pevnostních charakteristik a nákladů. Tento materiál se používá pro stavební a dokončovací práce v obytných, veřejných budovách a technických zařízeních.

Konkrétní rozměry m200

Složení betonu M-200

Směs pro práci je připravena na bázi portlandského cementu třídy M400 nebo M500: produkt je optimálně vhodný pro přípravu malty pro základy a zednické práce. Cement se smíchá s vodou a přidá se kamenivo jemných a hrubých frakcí: první typ zahrnuje písek s průměrem částic do 3-3,5 mm a druhý typ zahrnuje drcený kámen nebo štěrk o velikosti 50-60 mm. Tyto komponenty dodávají materiálu požadovanou úroveň tažnosti a tvrdosti.

Kamenivo vyžaduje před přidáním do roztoku prosévání, aby se odstranily cizí složky a nečistoty.

Přidávaný drcený kámen musí mít tvar zaoblených částic, ploché kameny se vyřazují. Voda použitá pro roztok musí mít minimální obsah solí a síranů a úroveň kyselosti je snížena. Existují také různé pomocné složky, které se přidávají do složení betonu M200; Tabulka změkčovadel umožňuje porovnat vlastnosti látek. Účelem těchto přísad je zvýšit základní vlastnosti směsi (mrazuvzdornost, pevnost, odolnost proti zvedání, kolísání teplot atd.).

Složení betonu M200 je určeno požadavky GOST 26633-2012, tato norma specifikuje druhy materiálu, třídy, minimální obsah různých složek ve složení a kritéria hodnocení kvality.

Materiálové složení

Aplikace

Roztok M200 se používá pro následující účely:

 • Vytváření monolitických pásových, pilotových a deskových základů pro obytné budovy a veřejné budovy.
 • Výstavba chodníků a zahradních cest.
 • Výroba obrubníků.
 • Výstavba kamenných schodišť, včetně těch s mezipalubními plošinami.
 • Výroba FBS bloků a silničních desek.
 • Lití podlahového potěru, instalace samonivelačních podlah.

Za hlavní výhodu produktu je považována dobrá úroveň pevnosti hotových konstrukcí s relativně rychlým tvrdnutím roztoku. Klíčové vlastnosti:

 • Pevnost v tlaku – 159 kg na centimetr čtvereční.

Aplikace betonu

 • Vodopropustnost se pohybuje v rozmezí W4-20 a závisí na složkách pro přípravu betonu M 200, poměru vody a pevných částic.
 • Pohyblivost – 5-20 centimetrů.
 • Hustota – 1500 kg, ukazatel závisí na podílech na 1m3.

Při výrobě železobetonových výrobků nebo stavbě základů se do betonu přidávají výztužné prvky. Zvyšují tuhost konstrukce a zvyšují úroveň přípustného zatížení.

Podíl komponentů na metr krychlový

Před výrobou betonu třídy 200 vlastníma rukama byste měli určit přesný poměr složek ve směsi. Na metr krychlový produktu budete potřebovat následující objem přísad:

 • Portlandský cement – 330 kg (objem bude 0,25 metrů krychlových).
 • Štěrk – 1250 kg (0,9 metrů krychlových).
 • Písek – 600 kg.
 • Voda – 180-190 litru.
READ
Jak zkontrolovat akreditaci stavební firmy?

Celkový objem dílů bude 1,7 metru krychlového, ale v praxi toto množství vyrobí 1 m3 betonu, protože menší částice jsou umístěny v dutinách mezi kamenem a vytvářejí jednotnou hmotu bez vzduchových bublin. Poměry betonu třídy 200 mohou záviset na řadě nuancí:

 • Účel. K uspořádání základu bude zapotřebí méně vody, protože by se měla zvýšit viskozita, kapalina je nutná pouze k navlhčení cementu a písku. Pokud je materiál připraven pro cihlové nebo kamenné zdivo, bude poměr cementu a ASG pro beton M200 1 ku 4. U samonivelační podlahy bude poměr složek 1 ku 3.
 • Vystavení povětrnostním podmínkám. Pokud hrozí srážky, poměr se také sníží na 1 ku 3.
 • Značka cementu. Například podíl betonu M200 z cementu M400 je 1 až 2,8 až 4,8: ​​to znamená, že na kilogram cementu připadá 2,8 kg písku a 4,8 kg štěrku nebo drceného kamene. Tabulky zpravidla vypočítávají ukazatele na 10 litrů cementové kompozice. Poměry betonu M200 z cementu M500 se budou lišit: na 1 kg je zapotřebí 3,5 písku a 5,6 drceného kamene.

Cementová třída

Dalším způsobem výpočtu proporcí je použití dílů. Beton třídy M-200 by měl obsahovat díl portlandského cementu, 2,8 dílů písku a štěrku a 20 % kapaliny z celkového objemu. Nejpřesnější výpočet bude možný s online kalkulačkou proporcí betonu M200: program vytváří vypočítané hodnoty pomocí poměrového vzorce a uživatelem zadaných dat. Použití takového nástroje je důležité zejména pro stanovení množství materiálů při výstavbě velkého rozsahu.

Proporce v kbelících

Pokud potřebujete připravit malé množství směsi, například pro soukromou výstavbu, pokládku cest nebo dokončovací stěny, můžete měřit proporce v kbelících; pro beton M200 mohou být následující:

 • Hmotnost kbelíku portlantského cementu je přibližně 13 kg o objemu 10 litrů, kbelík písku – 16, štěrk o stejném objemu – 17 kg.
 • Při objemu kbelíku 12 litrů je hmotnost cementu 15,6, písku – 19,5, drceného kamene – 20,5 kg.

V kilogramech bude poměr složek pro cement třídy 400 1 až 2,8 až 4,8 a pro třídu 500 – 1 až 3,5 až 5,6. Pohyblivost směsi závisí na množství vody, kapalinu je nutné přidávat postupně, aby bylo plynule dosaženo roztoku požadované konzistence. V praxi často vezmou 2 kbelíky vody, každý po 10 litrech, smíchají se 2 kbelíky naplněnými až po vrch cementem, pak přidají 3,5 kbelíku písku a dvakrát tolik štěrku. Tento poměr vám umožní získat 120 litrů betonu se sníženou pohyblivostí.

READ
Jak se příroda připravuje na podzim?

Objem vody v roztoku

Objem vody závisí na účelu směsi a požadovaných vlastnostech. Čím větší je množství kapaliny, tím méně tlustý bude beton. Při vytváření monolitických struktur je vyžadována nejviskóznější směs, pro konečnou úpravu je vhodný tekutější roztok.

Po určení poměrů v kbelících před přípravou betonu M200 z cementu M500 můžete začít míchat.

Jak na to?

Výroba betonu je možná dvěma způsoby – ručně a v míchačce na beton. Návod na ruční hnětení:

 • Nasypte písek do čisté nádoby požadovaného objemu.
 • Navrch nalijte portlandský cement, míchejte suchou směs, dokud nebude hmota jednotná v barvě a konzistenci.

DIY beton m200

 • Do nádoby nalijte vodu, promíchejte, po malých částech přidávejte kapalinu, dokud nezískáte viskózní hmotu nebo tekutý roztok, v závislosti na účelu materiálu. Hotová směs by neměla obsahovat hrudky nebo nerozpuštěné hrudky cementu/písku.
 • Do betonu přidejte štěrk nebo drť a míchejte, dokud se kameny rovnoměrně nerozloží. Směs lze pro zvýšení plasticity zředit malým množstvím vody.

Manuální metoda je levná, nevyžaduje použití speciálního vybavení a používá se, když v místě není elektřina. Technologie je však velmi pracná, proto se využívá především pro přípravu malých objemů betonových výrobků (soukromá výstavba, amatérská výroba železobetonových výrobků, výroba nebo opravy dlažebních desek, cest).

Pokud potřebujete připravit velké množství roztoku, je vhodné použít míchačku na beton. Zařízení je možné zakoupit nebo pronajmout, postup výroby je následující:

 • Do bubnu nalijte vodu, přidejte cement a pomalu míchejte, dokud se neobjeví šedé cementové mléko. Poté by se měl buben točit nepřetržitě.
 • Dovnitř přidejte písek a drcený kámen a míchejte 3-4 minuty.
 • Na závěr přidejte další 1-2 litry vody pro vytvoření optimální viskozity a jednotné konzistence. Hotový roztok lze použít pro dokončení nebo nalití do bednění.

Roztok připravený různými způsoby se liší rychlostí a vlastnostmi kalení. Při ručním míchání je nutné směs ihned použít, protože po 25-0 minutách se začne oddělovat, což vede ke zhoršení kvality hotového výrobku. Roztok připravený v míchačce na beton je vhodný k lití do 60 minut po úplném promíchání.

Doporučení specialistů

Při přípravě betonu je třeba dodržovat řadu důležitých tipů:

 • Optimální velikost drceného kamene nebo štěrku je 20-40 mm. Pokud jsou kameny menší, pevnost betonu se výrazně sníží a větší komponenty se hůře míchají i v míchačce na beton.
 • Při použití betonové směsi k nalévání základů nebo výrobě železobetonových výrobků je vyžadováno použití vibrátoru, který roztok zhutní a odstraní z něj vzduchové dutiny. Jejich přítomnost negativně ovlivňuje pevnost po vytvrzení.

Specialisté na stavební materiály

 • Je nežádoucí nalévat beton při nízkých atmosférických teplotách, protože voda může ztuhnout, což způsobí zhoršení kvality hotového výrobku.
 • Za horkého počasí zalijte litou betonovou konstrukci vodou, aby nedošlo k popraskání vnějších povrchů. Postup se provádí po dobu 4-5 dnů.
 • Pokud se do kompozice přidávají změkčovadla, provádí se po smíchání hlavních složek.
 • Při použití cementu, který byl skladován několik měsíců ve skladu, je důležité zkontrolovat jeho stav: je nepřijatelné používat směs obsahující vlhkost.

Správně připravený beton M-200 tvrdne poměrně rychle a hotová konstrukce vydrží desítky let při zachování optimální pevnosti.