Jak naplnit uzavřený topný systém nemrznoucí kapalinou. Otevřené a uzavřené topné systémy: princip plnění

Otevřený systém je v nejvyšším bodě vybaven expanzní nádobou. Povrch teplonosné kapaliny v něm je v přímém kontaktu s atmosférickým vzduchem. Uzavřený systém je vybaven membránovou expanzní nádobou hermeticky izolovanou od atmosféry.

Topné systémy jakéhokoli typu lze plnit následovně:

 • vodovodní voda přiváděná do nejnižšího bodu systému – přes doplňovací ventil;
 • voda (destilovaná) nebo nemrznoucí kapalina dodávající kapalinu z nádoby (studna, nádrž):
 • ručním naléváním a / nebo pomocí čerpadla do horního bodu (armatura pro odvzdušňovací ventil nebo otevřenou expanzní nádrž);
 • čerpáním přes nejnižší bod – přívod doplňování.

Mnoho majitelů domů ví, že nejjednodušší (a nejhorší!) způsob plnění otevřených systémů je přes expanzní nádrž. Voda / nemrznoucí směs se nalévá přerušovaně, aby se uvolnil vzduch. Nedoporučuje se opakovat tuto metodu v uzavřených systémech s použitím trysek horních větracích otvorů. Vzduch, který zpočátku naplňuje systém, prochází nahoru vrstvou vody, která se nalévá, a rozpouští se v ní. Vzduchové zámky zabraňující průtoku vody potrubím a radiátory vám budou zaručeny.

Jak tedy naplnit uzavřený topný systém? Doporučený způsob plnění jakéhokoli topného systému je přivádět kapalinu pod tlakem (z vodovodního potrubí nebo nádrže pomocí čerpadla) přes spodní doplňovací ventil.

Umístění napájecí jednotky topného systému.

Plnění topného systému přes vratné potrubí. Jak nalít vodu do topného systému přes expanzní nádrž, to znamená shora

Pokud tedy máte otevřený systém, tak vezmeme kbelík nebo hadici, vylezeme s ní na půdu nebo tam, kde je umístěna expanzní nádrž, sundáme z ní víko, do hrdla nádrže vložíme velkou konev nebo zasuňte konec hadice přímo do nádrže. Poté zalijeme vodou. Naše cisterna by měla mít zařízení, obvykle jednoduchou průhlednou trubici, která ukazuje hladinu vody v cisterně. Musíme vědět, kdy přestat! Navíc na nádrži, úplně nahoře, by měl být vývod pro přebytečnou vodu. Zhruba řečeno se jedná o odbočné potrubí, ke kterému je připojena hadice do kanalizace.

Voda by teoreticky měla odtékat potrubím a naplnit systém. Ale to je pouze teoretické. Faktem je, že voda, která klesá, tvoří bubliny. Voda stlačuje vzduch ve spodní části systému. Vzduch se musí dostat ven. Vzduch musí vycházet opět nahoru. Přes stejné trubky, kterými se nalévá voda. A to je velký problém. Zatímco voda proudí potrubím dolů, vzduch nemůže proudit nahoru stejnými potrubími. To znamená, že z principu nemůžeme neustále doplňovat. Můžeme zalít vodou a pak čekat. Nejprve počkejte, až bubliny zmizí. Pak počkejte, až přestanou chodit. A teprve poté můžeme do nádrže nalít novou porci vody. Naplňujeme tedy, jak se nám zdá, kompletní systém. Alespoň je voda v nádrži a nikam neodchází. Ale věřte, že na zapínání topení je ještě příliš brzy! Musíme jít ke každému radiátoru a z každého vypustit vzduch. Každý radiátor je jakýmsi lapačem vzduchu. Prostě nemá kde nechat radiátor! Zároveň se musíme ujistit, že voda zcela neopustí nádrž. Pokud totiž odtamtud odejde, vytvoří se prázdné trubky, to znamená, že když se do nich nalije voda, vytvoří se nové vzduchové dutiny, bubliny, které budou muset ven.

Plnění topného systému v bytovém domě. Jak funguje systém ústředního vytápění?

Ve většině domů v naší rozsáhlé vlasti, která se mimochodem skládá ze 2/3 z permafrostu, je teplo do bytů dodáváno z tepelných elektráren, a to se hrdě nazývá „ústřední vytápění“. O tom si dnes povíme. Tepelná elektrárna ohřívá chladivo a potrubím, jako krevními cévami, přes celé město přichází teplo do vašeho domu: nejprve do topné jednotky, která je obvykle umístěna v suterénu, a poté do radiátorů vašeho bytu. Při odevzdání tepla se chladivo ochladí a tzv. zpětným tokem se vrací zpět do tepelné elektrárny. Mimochodem, chladicí kapalinou je zpravidla obyčejná voda s přídavkem přísad, které zabraňují usazeninám v topných radiátorech a potrubích.Mimochodem, existuje velmi důležitá nuance, kterou, jak ukázala moje praxe, je i mnoho instalatérů nevědomý. Topná jednotka má výtahovou jednotku, vynález 19. století, ale bohužel stále hojně využívaný.

READ
Co znamená rámová koupel?

Plnění topného systému v bytovém domě. Jak funguje systém ústředního vytápění?

Ve výtahové jednotce se nachází tzv. tryska, známá také jako kužel. Mnoho instalatérů se domnívá, že jeho úkolem je jednoduše zúžit průřez, aby se do domu dostávalo méně tepla. Spíš ne. Jeho úkolem je vytvořit podtlak, při kterém se horká voda z přívodního potrubí vysokou rychlostí, ale s nižším tlakem, začne mísit s ochlazenou zpátečkou (s vodou, která již prošla radiátory vašeho domu) a díky tím se reguluje teplota vytápění při vstupu do domu. Bohužel tryska je primitivní zařízení, vynalezené v 19. století, a proto míchání probíhá vždy stejně, bez ohledu na to, jaká je venku teplota +5 nebo -40.Mnoho instalatérů, když dostanou stížnosti od obyvatel, kterým je zima, vyvrtejte trysku elevátoru nad standardní sekci nebo ji dokonce úplně odstraňte. Přísně se to nedoporučuje, protože podle harmonogramu při silných mrazech tepelná elektrárna dodává chladicí kapalinu pod extrémně vysokým tlakem s teplotami až 130 stupňů! Pokud takové teplo pustíte do bytu a nedej bože prorazí radiátor topení, oběti na životech jsou zaručeny. Mimochodem, právě z tohoto důvodu výrobci polypropylenových trubek, tak široce milovaných ruskými instalatéry, zakazují nebo nedoporučují je používat pro ústřední vytápění. Většina polypropylenových trubek drží maximálně 90 stupňů, a to i po relativně krátkou dobu. Nyní se podívejte na potrubí ve vašem bytě a zamyslete se nad tím.

Jak naplnit topný systém dvouokruhového kotle. Dobíjení systému

Aby uzavřený topný systém fungoval efektivně, musí být udržován na konstantním provozním tlaku. A záleží na objemu kapaliny cirkulující v potrubí a radiátorech. Jeho netěsnosti jsou nevyhnutelné, bez ohledu na to, jak jsou komponenty a jejich spoje utěsněné. Proto je nutné neustálé doplňování topného systému soukromého domu chladicí kapalinou. Vyrábí se pomocí doplňovacích ventilů namontovaných v místě s minimálním tlakem kapaliny (obvykle před čerpadlem).

Tato zařízení jsou dodávána s mechanickým a automatickým přívodem chladicí kapaliny. Pokud je dům malý a má systém vytápění s nízkým výkonem, stačí mechanický ventil. V tomto případě jsou tlakové rozdíly absorbovány pomocí pryžové membrány nádrže. Aby se však předešlo nehodě, spotřebitel bude muset neustále sledovat tlak v systému. Po instalaci automatického ventilu (pokud je s kotlem, nemusíte kupovat další) s manometrem taková potřeba není. S tímto zařízením nebude otázka, jak správně naplnit topný systém vodou, aniž by došlo k narušení rovnováhy tlaku chladicí kapaliny.

Aby bylo zajištěno, že plnění topného systému vodou nebude způsobovat neustálé potíže nebo trvat hodně času, je nutné nainstalovat moderní zařízení (dvoutrubkový uzavřený systém). Více o dvoutrubkovém topném systému si můžete přečíst zde. K procesu nalévání musíte přistupovat zodpovědně, a pak bude dům po mnoho let teplý a pohodlný.

 • Výběr chladicí kapaliny Jak naplnit otopnou soustavu doplňováním Plnění uzavřené otopné soustavy čerpadlem Plnění soustavy dvouokruhovým kotlem
READ
Jak se voda pohybuje v topném systému?

Před začátkem topné sezóny je nutné provést komplexní údržbu topného okruhu. Mezi taková opatření patříproplachování systému, kontrola funkčnosti zařízení. Poté musíte naplnit uzavřený topný systém a odvzdušnit veškerý vzduch. Existuje několik způsobů, jak vyplnit obrys. Při provádění práce je velmi důležité sledovat úroveň tlaku. Optimální hodnotypracovní tlakuvedené v pasu každého prvku obvodu.

Jak správně naplnit topný systém v soukromém domě. Prvním krokem při plnění systému je připojení hadice

Pokud již existuje funkční vodovodní systém, pak je plnění topného systému extrémně jednoduché. Vezmeme vhodnou hadici, natočíme ji na kohout pro napouštění a vypouštění systému (je umístěna v kotelně). Pro tyto účely stačí jeden kohoutek. Prostřednictvím něj můžete systém vypustit a naplnit. A druhý konec hadice je připojen ke skládacímu kohoutku stávajícího vodovodního systému. Otevřete oba kohouty a naplňte systém.

Pokud systém zásobování vodou ještě není v provozu nebo bylo rozhodnuto, že vytápění bude fungovat na nemrznoucí chladicí kapalinu, bude nutné čerpadlo. Parametrově může být čerpadlo libovolné.

Na co si dát pozor při plnění otopného systému čerpadlem? Přívodní potrubí čerpadla by mělo být umístěno na opačné straně plotu. S takovým čerpadlem je pohodlnější pracovat než s čerpadlem, jehož přívod a sání jsou na stejné straně. Systém bude možné plnit i z nádoby s nemrznoucí chladicí kapalinou.

Může nastat situace, že vhodné čerpadlo nebude, ale vy ho nechcete kupovat. I z této situace existuje východisko. V tomto případě přímá cesta na půdu nebo střechu s hadicí a trychtýřem. Není to vtip. Skutečně existují případy, kdy není elektřina nebo čerpadlo, ale systém je třeba naplnit. Je třeba vzít hadici dlouhou asi 10-15 metrů, vylézt co nejvýše (ideálně na hřeben domu) a odtud napouštět systém přes trychtýř. Pokud je rozdíl mezi dnem systému a plnicí nálevkou asi 7-8 metrů, pak bude tlak níže v místě instalace čerpadla 0,7-0,8 bar. Tento tlak je dostatečný pro provoz systému.

Takže jsme se připojili k hadici, zapnuli čerpadlo a nastartovali.

Čerpadlo pro čerpání nemrznoucí kapaliny do topného systému. 2 Použité typy čerpadel

Jak již bylo zmíněno, v obytné oblasti cirkuluje voda nebo nemrznoucí směs potrubím. Druhá možnost je optimální, protože je snížena pravděpodobnost koroze kovu.

K naplnění sítě chladicí kapalinou se používají čerpadla k čerpání kapaliny do topného systému. Dělí se na ruční a elektrické a každý z nich vykonává práci jiným způsobem.

Jednotky mají také odrůdy:

 • ponorné;
 • odvodnění;
 • povrchní.

ponorná zařízení

Vibrační zařízení jsou zcela ponořena do chladicí kapaliny. Nejenže čerpají nemrznoucí kapalinu, ale mohou také čerpat vodu ze studní. Jednotky mají následující výhody:

Jak naplnit uzavřený topný systém nemrznoucí kapalinou. Otevřené a uzavřené topné systémy: princip plnění 01

 • kompaktnost;
 • nízká cena;
 • ziskovost;
 • pohodlí při nošení.
  Během provozu je čerpáno více než 400 litrů kapaliny za minutu. Zdroj energie může být umístěn ve vzdálenosti 40 m. Spotřeba energie není vyšší než 250 kW / h a voda stoupá do výšky až 40 m. Tlak čerpané kapaliny jednotkami je až 4 atm . To je zcela dostačující vzhledem k tomu, že požadovaná hodnota je 2.
READ
Jak správně skládat palivové dříví v Drovnitsa?

Filtry jsou zabudovány do ponorných čerpadel, která zachycují veškeré nečistoty pocházející z nádrže. Předem je připraven sud s nemrznoucí kapalinou, kde je zařízení umístěno.

Drenáž a povrch

Jak naplnit uzavřený topný systém nemrznoucí kapalinou. Otevřené a uzavřené topné systémy: princip plnění 02

Taková zařízení jsou spíše navržena pro čerpání kapaliny ze sklepů. Týkají se také ponorných produktů. Jejich konstrukce nepočítá s filtry, takže zařízení propouští částice až do průměru 35 mm. To je třeba vzít v úvahu při jejich použití pro čerpání vody.
Kromě toho jsou čerpadla pro čerpání nemrznoucí kapaliny do topného systému vybrána s přesně definovanými rozměry, protože se nemusí vejít do nádoby, ze které se čerpá voda.

Některé povrchové produkty jsou ruční pumpou pro plnění topného systému nemrznoucí kapalinou, jiné jsou poháněny elektřinou. Nejsou ponořeny do nádoby a chladicí kapalina je k nim přiváděna hadicí. Podle principu činnosti se zařízení dělí na membránové, rotační a pístové.

Pokud jsou první 2 typy elektrická zařízení, pak poslední je ruční. Uvnitř pístového typu je nádrž, do které se nalévá nemrznoucí směs. Na páku rukojeti je vyvíjen tlak. Tím se uvedou do pohybu písty, které začnou čerpat kapalinu. Je třeba si uvědomit, že v procesu práce je nutné vynaložit velké fyzické úsilí.

Jak nalít nemrznoucí kapalinu do uzavřeného topného systému. Otevřené a uzavřené topné systémy: princip plnění

Otevřený systém je v nejvyšším bodě vybaven expanzní nádobou. Povrch teplonosné kapaliny v něm je v přímém kontaktu s atmosférickým vzduchem. Uzavřený systém je vybaven membránovou expanzní nádobou hermeticky izolovanou od atmosféry.

Topné systémy jakéhokoli typu lze plnit následovně:

 • vodovodní voda přiváděná do nejnižšího bodu systému – přes doplňovací ventil;
 • voda (destilovaná) nebo nemrznoucí kapalina dodávající kapalinu z nádoby (studna, nádrž):
 • ručním naléváním a / nebo pomocí čerpadla do horního bodu (armatura pro odvzdušňovací ventil nebo otevřenou expanzní nádrž);
 • čerpáním přes nejnižší bod – přívod doplňování.

Mnoho majitelů domů ví, že nejjednodušší (a nejhorší!) způsob plnění otevřených systémů je přes expanzní nádrž. Voda / nemrznoucí směs se nalévá přerušovaně, aby se uvolnil vzduch. Nedoporučuje se opakovat tuto metodu v uzavřených systémech s použitím trysek horních větracích otvorů. Vzduch, který zpočátku naplňuje systém, prochází nahoru vrstvou vody, která se nalévá, a rozpouští se v ní. Vzduchové zámky zabraňující průtoku vody potrubím a radiátory vám budou zaručeny.

Jak tedy naplnit uzavřený topný systém? Doporučený způsob plnění jakéhokoli topného systému je přivádět kapalinu pod tlakem (z vodovodního potrubí nebo nádrže pomocí čerpadla) přes spodní doplňovací ventil.

Jak nalít nemrznoucí kapalinu do uzavřeného topného systému. Otevřené a uzavřené topné systémy: princip plnění

Umístění napájecí jednotky topného systému.

Jak naplnit topný systém dvouokruhového kotle nemrznoucí kapalinou. Vlastnosti plnění uzavřeného topného systému

Jak naplnit topný systém dvouokruhového kotle nemrznoucí kapalinou. Vlastnosti plnění uzavřeného topného systému

K provedení práce je zapotřebí čerpadlo a expanzní nádrž. Doporučuje se to udělat společně. Úkolem prvního je naplnit okruh vodou, zatímco druhý řídí vypouštění vzduchu.

Pokud musíte dělat vše sami, stačí zapnout nízký tlak. Pojistný ventil plynu by měl být v horní části potrubí, mimo kotel.

Před zahájením umístěte pod oblast úniku nádobu, abyste ji shromáždili.

Ve spodní části je umístěn kohout pro vypouštění vody. Nedaleko od něj, v blízkosti kotle, je instalováno přívodní potrubí. K plnění použijte hadici, která je umístěna v přívodu vody nebo připojena k čerpadlu. Vysoký tlak přispívá k úspěšnému procesu. Systém se naplní, když z vypouštěcího ventilu začne vytékat kapalina. Poté následuje kontrola odvzdušnění a tlaku. V případě potřeby postup opakujte.

READ
Kde použít dekorativní pásku?

Ve dvouokruhovém systému je proces jednodušší. K plnění použijte odličovací systém, pokud je k dispozici. Automaticky provede vyvážení, odebere plyn a zvolí nastavený tlak. Pokud není k dispozici, budete muset připojit přívod vody ke kotli hadicí a naplnit ji přes ni. V tomto případě budete muset ručně vyčistit vzduch z okruhu.

Jak naplnit topný systém dvouokruhového kotle nemrznoucí kapalinou. Vlastnosti plnění uzavřeného topného systému

Pokud je kotel plynový, budete muset sejmout přední kryt. Je tam umístěno posilovací čerpadlo. Zařízení se zapíná zahřátím chladicí kapaliny.

Kapalina se smíchá s plynem, který je třeba odstranit: k tomu se ventil uvnitř zařízení mírně otevře pomocí šroubováku. Když se z něj objeví voda, ventil je ucpaný.

Postup se opakuje 3-5krát s intervalem 2-3 minut. Pokud kotel přestane bublat, zkontrolujte tlak.

Po naplnění uzavřeného systému přistoupí ke kontrole celistvosti potrubí. Poté se provede ladění a hydraulické testování.

Průmyslové nemrznoucí směsi, které se používají pro plnění do topných systémů soukromých domů, administrativních institucí, obchodních, sportovních nebo průmyslových zařízení, jsou vyráběny na bázi roztoku etylenglykolu nebo propylenglykolu. Nemrznoucí směs (chladicí kapalina) vyrobená z roztoku propylenglykolu je bezpečnější a dražší.

Někteří prodejci a dodavatelé používají tyto informace jako marketingový tah. Pravidelně se objevují názory, že roztok etylenglykolu je tak nebezpečný, že sebemenší únik povede k tomu, že se dostane do systému zásobování teplou vodou budovy a otráví všechny živé věci. Skutečný obrázek je jiný.

Profesionálové jsou přesvědčeni: s dobře zvoleným designem a správnou instalací topného systému je riziko úniku a nemrznoucí směsi na bázi průmyslového glykolu sníženo na nulu. Úniky z topného systému jsou nepatrné a neškodné pro životní prostředí a lidské zdraví.

Pokud jste si jisti kvalitou instalace topného systému, použijte etylenglykolové roztoky.

Poznámka! Pro zařízení se zvláštními požadavky na bezpečnost životního prostředí (dětská, lékařská nebo zdravotnická zařízení) jsou povoleny pouze roztoky na bázi propylenglykolu.

Nejčastěji se průmyslová nemrznoucí směs prodává ve formě koncentrátu, který se v požadovaném poměru zředí vodou a nalije do topného systému. Nezapomeňte, že při nákupu koncentrovaného roztoku je důležité zakoupit antikorozní přísady: roztok glykolu má oxidační vlastnosti a vede ke zničení kovových prvků systému, polymerních těsnění a těsnění potrubí.

Doporučená životnost většiny glykolových nemrznoucích směsí je 5 let a naše produkty až 10 let.

Dodržujte doporučení výrobce kapaliny a nepřekračujte povolenou koncentraci roztoku glykolu. To neovlivní životnost nemrznoucí kapaliny (chladící kapaliny), ale zvýší teplotu tuhnutí (mezi teplotou krystalizace a koncentrací je nelineární vztah), což negativně ovlivní výkon topného systému.

Jak nalít nemrznoucí směs do otevřeného topného systému?

Konstrukce klimatizačního systému často počítá s přítomností otevřené expanzní nádoby, která je umístěna ve vytápěné budově a komunikuje s atmosférickým vzduchem. Při použití etylenglykolu v roztoku existuje riziko vniknutí toxických výparů do obytných nebo pracovních prostor. Odborníci proto doporučují upřednostňovat nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu.

 • Koncentrát roztoku glykolu naředěný v požadovaném poměru se pomocí čerpadla přelévá přes doplňovací ventil nebo expanzní nádrž.
 • Mayevského kohoutky instalované na topných radiátorech musí být otevřené.
 • Při plnění systému chladicí kapalinou se kohouty uzavřou a hladina pracovní kapaliny se zvýší přibližně na třetinu objemu expanzní nádoby.
READ
Jak správně nainstalovat zástěnu pod vanu?

Důležité!

Před nalitím průmyslové nemrznoucí směsi do otevřeného systému nezapomeňte zkontrolovat funkci uzavíracích a regulačních ventilů. Po spuštění a zahřátí topného kotle opět odvzdušněte radiátory. Pokud během procesu odstraňování vzduchu ze systému klesne hladina ohřáté chladicí kapaliny v expanzní nádrži, doplňte nemrznoucí kapalinu přibližně do poloviny objemu nádrže.

*VAROVÁNÍ! Vzhledem ke kolísání tržních cen surovin nemusí být ceny uvedené na webových stránkách aktuálně aktuální. Uvedené průměrné náklady mají pouze informativní charakter.
Žádná nabídka. Pro podmínky spolupráce a ceny volejte. 8 (800) 550-83-25. Pouze pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Jak nalít nemrznoucí směs do uzavřeného topného systému?

Uzavřený topný systém je naplněn glykolovou nemrznoucí směsí pomocí čerpadla, které je připojeno k nabíjecí přípojce. Pokud není čerpadlo, budete muset kapalinu naplnit přes nejvyšší bod. Chcete-li to provést, musíte odšroubovat automatický odvzdušňovací ventil. Jedná se o dlouhý a pracný proces, který je obtížné zvládnout sám. Úkolem asistenta je sledovat včasné odstranění vzduchu z baterií v okamžiku nalití chladicí kapaliny do systému.

Před zahájením práce je důležité zkontrolovat:

 • zda jsou otevřené uzavírací a regulační ventily;
 • jsou uzavírací ventily kotle zavřené?
 • Je nemrznoucí koncentrát správně naředěn?
 • zda jsou Mayevského pojistné ventily uzavřeny;
 • Je otevřený ventil, který uzavírá membránovou expanzní nádrž?

Po dokončení práce pečlivě zkontrolujte potrubí a spoje, zda netěsní nemrznoucí kapalina. Pokud je zjištěna netěsnost, nemůžete vypustit celý objem chladicí kapaliny ze systému, ale odřízněte samostatnou větev nebo radiátor armatur. Po odstranění konstrukčních závad upravte tlak vypuštěním vzduchu a přidáním požadovaného objemu pracovní kapaliny.

Odborné poradenství

Nalévání glykolové nemrznoucí směsi (chladicí kapaliny) do topného systému je proces náročný na práci. Je důležité používat pracovní kapalinu stejné koncentrace a od stejného výrobce. To je způsobeno rozdíly v baleních antikorozních přísad. Některé součásti mohou chemicky reagovat a vytvářet zbytky, které mohou negativně ovlivnit výkon systému a životnost zařízení.

Viz schválení a certifikáty shody pro kapaliny Technoform.

V sortimentu firmy Technoform si vyberete glykolový roztok požadované koncentrace a také si budete moci zakoupit karboxylátové inhibitory koroze vyrobené v Belgii.

Pro použití v topných systémech doporučujeme hotové kompozice Hot Stream, jejichž teplota krystalizace a výkonnostní charakteristiky jsou přizpůsobeny požadovaným klimatickým podmínkám.

Hlavní je používat nemrznoucí (chladicí) kapalinu kompatibilní s topným kotlem pro zachování záruky na kotel. Mnoho výrobců předkládá přísné požadavky, které brání tomu, aby generátory tepla a nemrznoucí kapalina spolupracovaly. Seznam nemrznoucích směsí na bázi glykolového roztoku je stanoven výrobcem, proto je důležité dodržovat požadavky a provádět pravidelnou údržbu zařízení.

Mohly by vás zajímat následující produkty

Jméno Cena za kg, rub. včetně DPH Koupit
Roztok ethylenglykolu od 37,65 rub./kg na objednávku
roztok propylenglykolu od 37,65 rub./kg na objednávku
Voda z kotle od 33,25 rub./kg na objednávku

Služby, které by vás mohly zajímat

Jméno Objednávka
Komplexní servis na objednávku
Sledování na objednávku
Výměna na objednávku
Recyklace na objednávku

PŘI VÝROBĚ NAŠICH PRODUKTŮ SE POUŽÍVAJÍ POUZE VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ PŘEDNÍCH VÝROBCŮ.