Zjistěte, jak vybrat správný vrták pro samořezné šrouby a dosáhnout dokonalé přesnosti při práci. Řekneme vám o velikostech, tvarech a materiálech vrtáků, které jsou potřeba pro různé typy šroubů.

Pokud provádíte rekonstrukce nebo chcete vybavit svůj domov nábytkem, pak s největší pravděpodobností budete muset pracovat se samořeznými šrouby. A zpravidla k utažení samořezných šroubů musíte použít vrták k vytvoření otvoru v materiálu. Výběr správného vrtáku však může být náročný úkol, kterého se mnoho lidí děsí.

Výběr správného vrtáku je obzvláště důležitý, pokud jde o tenké a křehké materiály, jako je sádrokarton nebo dřevo. Nesprávný výběr vrtáku může mít za následek poškození nebo dokonce zničení materiálu. Abyste se této situaci vyhnuli, musíte pochopit, jak vybrat správný vrták pro samořezný šroub.

V tomto článku se podíváme na hlavní faktory, které musíte vzít v úvahu při výběru vrtáku pro vaši aplikaci. Probereme také, jak vybrat nejlepší velikost vrtáku a jaké typy vrtáků by se měly používat pro různé materiály. Nakonec se podíváme na některé běžné chyby, kterých se při práci se šrouby a vrtáky vyvarovat.

Poznejte své nástroje

Před výběrem vrtáku pro samořezný šroub je velmi důležité prostudovat své nástroje, abyste pochopili, jaký druh materiálu budete vrtat a jakou velikost samořezného šroubu budete potřebovat.

Určete, jakou velikost šroubů budete používat, a vyberte vrták, který odpovídá této velikosti. Mějte na paměti, že vrtáky nejsou vhodné pro všechny materiály. Například vrták, který je vhodný pro dřevo, může být pro vrtání kovu příliš slabý.

Počítejte také s hloubkou vrtání, která by měla odpovídat délce vrutu. Pokud použijete příliš malý vrták, nedosáhnete požadované hloubky vrtání a pokud je vrták příliš velký, šroub nebude pevně držet v materiálu.

Prostudujte si tedy své nástroje a vyberte si správnou velikost vrtáku, zvažte také materiál, který budete vrtat, a hloubku vrtání, které potřebujete dosáhnout.

Video na téma:

Při výběru vrtáku zvažte typ materiálu

Při výběru vrtačky pro práci se samořeznými šrouby je důležité zvážit typ materiálu, do kterého bude samořezný šroub zašroubován. Různé materiály vyžadují různé typy vrtáků: dřevo, kov, plast, cihla, beton atd.

READ
Jak se nazývá styl starého nábytku?

Při opracovávání dřevěných povrchů je nejlepší používat vrtáky s ostrými hranami a širokými drážkami pro účinné odstranění pilin. Doporučuje se volit spirálové vrtáky pro kov a vlnité vrtáky pro plasty, aby nedošlo k zaseknutí.

Při práci na cihlových, betonových nebo kamenných površích potřebujete vrtáky s tvrdokovovými hroty, které mohou pronikat tvrdými povrchy. Je však třeba zvážit, že vrtáky do kamene mají nižší rychlost otáčení než do kovu nebo dřeva.

Důležité je také zvážit velikost šroubů a zvolit vrtáky odpovídajícího průměru. Nesoulad průměru ztíží práci a může poškodit povrch.

Pamatujte, že výběr správného vrtáku vám poskytne kvalitní výsledky a prodlouží životnost vašich nástrojů.

Určete průměr vrtáku

Nejprve je třeba určit průměr vrtáku vhodného pro konkrétní samořezný šroub. Je důležité si uvědomit, že průměr vrtáku musí být menší než průměr šroubu, aby byla zajištěna maximální pevnost upevnění.

Pokud není znám průměr šroubu, můžete jej změřit pomocí pravítka nebo posuvného měřítka. Průměr vrtáku lze určit pomocí speciálních tabulek, které obsahují příslušné rozměry pro různé typy šroubů a materiály, do kterých se budou šroubovat.

Pro výpočet průměru vrtáku můžete také použít vzorec: vynásobte průměr šroubu číslem 0,8. Například pro samořezný šroub o průměru 4 mm musíte vybrat vrták o průměru 3,2 mm (4 mm x 0,8).

Je důležité pamatovat na to, že správně zvolený vrták zajistí snadné a přesné zašroubování samořezného šroubu bez rizika jeho zlomení nebo narušení celistvosti materiálu.

Vyberte správný tvar vrtáku

Aby bylo možné vybrat vrták pro samořezný šroub, je nutné vzít v úvahu nejen velikost, ale také tvar. Nesprávně tvarovaný vrták může mít za následek nesprávné působení síly, zlomený nástroj a samozřejmě zbytečný výsledek.

Existuje několik tvarů vrtáků, z nichž některé jsou vhodnější pro konkrétní práce. Například pro vrtání otvorů do dřeva je lepší použít vrták spirálového tvaru a pro vrtání kovu je lepší použít vrták plochého tvaru.

Někdy při práci s neobvyklými materiály může být zapotřebí speciální tvar vrtáku. Například pro vrtání do keramiky můžete použít vrták s diamantovým povlakem.

READ
Jak vybrat ty správné interiérové ​​dveře do malého bytu?

Proto se před prací musíte pečlivě seznámit s materiálem, který bude zpracován, a vybrat vhodný tvar vrtáku.

  • Snažte se vždy vybírat vrtáky od důvěryhodných výrobců;
  • Nešetřete nákupem vrtáků, protože špatná kvalita může vést ke katastrofálním výsledkům a poškození nástroje;
  • Vyberte si správný tvar vrtáku podle materiálu a druhu práce.

Vybírejte vrtáky s vysokou tvrdostí

Abyste si vybrali ten správný vrták pro samořezný šroub, musíte věnovat pozornost několika parametrům. Jedním z nich je tvrdost vrtáku. Vysoká tvrdost zaručuje dlouhý a spolehlivý chod vrtačky.

Tvrdost vrtáku se měří na Rockwellově stupnici, čím vyšší je její hodnota, tím je vrták tvrdší. Obvykle se pro vrtáky určené pro práci s kovem volí vrtáky s hodnotou tvrdosti alespoň 60 HRC.

Je však třeba zvážit, že vrtáky s vysokou tvrdostí jsou křehčí a je třeba je používat obratně, aby nedošlo k jejich zlomení. Používejte pouze vrtáky správné velikosti a nepoužívejte je na materiály, které pro ně nejsou určeny.

Pamatujte, že výběr vrtáku s vysokou tvrdostí je klíčem k dlouhé a kvalitní práci, ale také vyžadují pečlivé zacházení a schopnost s nimi pracovat.

Zvažte typ šroubu

Před výběrem vrtáku pro vrtání otvorů pro samořezné šrouby je třeba zvážit typ šroubu. Samořezné šrouby mohou mít různé velikosti, tvary a materiály, takže výběr vrtáku je velmi důležitý pro získání kvalitního výsledku.

Pokud má šroub ostrou špičku, měli byste zvolit vrták se zkosenou špičkou, aby nedošlo k zamotání. Pokud má samořezný šroub širokou hlavu nebo přírubu, je lepší zvolit vrták s velkým průměrem. Pokud má samořezný šroub speciální typ závitu, musíte si vybrat vrták, který vám umožní snadno vyvrtat otvor pro takový samořezný šroub.

Kromě toho stojí za to zvážit materiál, ze kterého je šroub vyroben, a materiál, do kterého se bude šroubovat. Například při vrtání otvorů do dřeva je lepší použít vrták s úhlovou špičkou, při vrtání do kovu byste měli zvolit vrták z rychlořezné oceli.

Při výběru vrtáku pro vrtání otvorů pro samořezný šroub je tedy třeba vzít v úvahu jeho typ, velikost, tvar a materiál a také materiál, do kterého bude zašroubován. Jedině tak dosáhnete ideální kombinace vrtáku a šroubu a získáte vysoce kvalitní výsledek.

READ
Jak z listů poznáte, co lilkům chybí?

Nezapomeňte na hloubku vrtání

Při výběru vrtáku pro samořezné šrouby je nutné vzít v úvahu nejen průměr a materiál vrtáku, ale také hloubku, do které je nutné otvor vyvrtat.

Příliš hluboké vrtání může poškodit materiál nebo dokonce součást. Pokud není vrtání dostatečně hluboké, samořezný šroub nemusí zapadnout do materiálu a vyjet z otvoru.

Pro výběr správné hloubky vrtání můžete použít značku na vrtáku nebo speciální hloubkoměr. Dále je nutné vzít v úvahu tloušťku materiálu a délku šroubu.

  • Nevrtejte otvory okem – použijte značku nebo hloubkoměr.
  • Při výběru hloubky vrtání zvažte tloušťku materiálu a délku šroubu.
  • Nepokoušejte se vrtat otvory „nadoraz“, protože by to mohlo poškodit materiál nebo součást.

Vybírejte vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami

Při práci se samořeznými šrouby je velmi důležité zvolit správný vrták. Jedním z důležitých faktorů při výběru vrtací desky je materiál, ze kterého je šroub vyroben. Některé materiály, jako je ocel nebo hliník, může být obtížné vrtat, zejména s většími průměry vrtáků. Je také důležité vzít v úvahu hloubku vrtání a úhel šroubu.

Nejdůležitější při výběru vrtáku pro samořezné šrouby je však dostupnost vyměnitelných desek. Vyměnitelné břitové destičky umožňují použít stejný vrták pro vrtání šroubů z různých materiálů a různých velikostí. To nejen šetří čas a peníze, ale také zajišťuje lepší přesnost a přesnost vrtání.

Při výběru vrtačky s vyměnitelnými břitovými destičkami dbejte na to, aby břitové destičky byly snadno vyměnitelné, abyste mezi nimi mohli rychle přepínat podle potřeby. Také se ujistěte, že zvolený vrták odpovídá velikosti šroubu, který budete používat, a že má správný úhel.

Použití vrtačky s vyměnitelnými břitovými destičkami může výrazně zlepšit kvalitu vrtání a zjednodušit práci se samořeznými šrouby. Pokud tedy pracujete se samořeznými šrouby, doporučuje se již nyní zakoupit vrtačku s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Dávejte pozor na úhel ostření vrtáku

Při výběru vrtáku pro samořezný šroub je třeba věnovat pozornost úhlu ostření. To určuje schopnost vrtačky řezat materiál a zašroubovat samořezný šroub. Úhel ostření se může lišit v závislosti na typu vrtáku a materiálu, který řeže.

READ
Jak správně naostřit wolfram?

Pro kov a plast je nejvhodnější úhel ostření 118 stupňů. U dřeva a dřevotřísky se doporučuje úhel ostření 90 až 100 stupňů. Pokud zvolíte vrták s nesprávným úhlem ostření, může dojít k vyvrtání otvoru o větším průměru, zaseknutí vrtáku v materiálu nebo slabé fixaci šroubu.

Pokud si nejste jisti, jaký úhel ostření vrtáku je pro vaši práci nezbytný, doporučuje se obrátit se o radu na prodejce nebo specialistu v prodejně nářadí.

Zvažte materiál základny vrtáku

Aby bylo možné vybrat správný vrták pro samořezný šroub, je nutné vzít v úvahu materiál základny vrtáku. Pokud například potřebujete vrtat kov, měli byste zvolit vrtáky s titanovým povlakem, takové vrtáky se vyznačují zvýšenou odolností proti opotřebení a dokážou déle udržet ostrou řeznou hranu.

Pokud potřebujeme vrtat dřevo nebo dřevotřískové desky, pak by nejlepší volbou byly vrtáky z kvalitní rychlořezné oceli. Tyto vrtáky fungují dobře při vrtání do měkkých materiálů, jako je dřevo, a mohou několikanásobně zvýšit produktivitu vrtání.

Pokud budeme vrtat beton nebo cihlovou zeď, pak je třeba zvolit vrtáky s výkonnou karbidovou deskou na konci, která je schopna překonat vysokou hustotu materiálu a odolat velkému zatížení.

Při výběru vrtáku je důležité vzít v úvahu vlastnosti materiálu samořezného šroubu. Pro včasné a přesné vrtání otvorů do materiálu je nutné pečlivě vybrat vrták a vzít v úvahu nejen materiál, ale také velikost samořezného šroubu, jeho tvar a typ nástroje. použitý.

Před použitím zkontrolujte kvalitu vrtačky

Aby nedošlo k poškození povrchu opracovávaného materiálu a bylo dosaženo hladkého a čistého otvoru, je důležité před použitím zkontrolovat kvalitu vrtáku.

Zde je několik návrhů:

  • Zkontrolujte, zda vrták není zjevně poškozen. Pokud si všimnete jakýchkoli promáčklin nebo prasklin, je nejlepší vrták vyhodit a použít jiný. Použití poškozeného vrtáku může mít za následek nerovnoměrné otvory a uvíznutí vrtáku v materiálu.
  • Ujistěte se, že je vrták správně zajištěn ve vrtačce nebo vrtačce. Jakýkoli dodatečný pohyb vrtáku může mít za následek zničení okraje otvoru.
  • Zkontrolujte, zda je vrták správně chlazený a namazaný. Přílišné teplo na vrtačce ji může poškodit a snížit její výkon.
  • Zkontrolujte přesnost velikosti vrtáku. Použití nesprávné velikosti vrtáku může způsobit zlomení nástroje a vytvoření nepravidelného otvoru v materiálu.
READ
Jak odlišit čínský klid od originálu?

Dodržujte tyto tipy, abyste se vyhnuli poškození vrtáku a získali kvalitní práci.

Otázky a odpovědi:

Jak vybrat správný průměr vrtáku pro samořezný šroub?

Průměr vrtáku se musí rovnat průměru šroubu. Například pro samořezný šroub o průměru 3 mm musíte použít vrták stejného průměru.

Mohu použít kovový vrták do dřeva?

Vrták do kovu se nedoporučuje na dřevo, protože může poškodit materiál. Na dřevo musíte použít speciální dřevěný vrták.

Jaký typ vrtáku je nejlepší pro plasty?

Pro plasty musíte použít speciální vrták s ostrým hrotem a širokým úhlem zaoblení, aby se zabránilo tvorbě trhlin a třísek.

Jak vybrat délku vrtáku pro vrtání šroubů ve velkých hloubkách?

Délka vrtáku by měla být alespoň 3-4násobek průměru šroubu, aby byla zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a zabránilo se kroucení vrtáku.

Co dělat, když vrták při vrtání šroubů začne prokluzovat?

Je nutné zkontrolovat přesnost umístění a upevnění materiálu a také přítomnost omezovače hloubky vrtání. Pokud problém přetrvává, musíte vrták vyměnit za vhodnější pro daný materiál.

Jaký typ samořezného šroubu je nejlepší pro vrtání do betonového povrchu?

Pro vrtání do betonového povrchu je potřeba použít speciální samořezné šrouby se stopkou šroubováku, které zajistí rychlejší a přesnější vrtání.

Musím k vrtání do sádrokartonu použít kovové vrtáky?

Ne, kovové vrtáky se nedoporučují pro vrtání do sádrokartonu, protože mohou poškodit materiál. Pro sádrokartonové desky musíte použít speciální vrtáky na sádrokarton.