Dobrý den, vážení návštěvníci stránek „Pomoc pro elektrikáře“ Dnes bych rád porovnal konstrukční vlastnosti a způsob ovládání dvou vysokonapěťových jističů. Jistič SFXNUMX a Vakuový jistič.

Dobrý den, vážení návštěvníci stránek „Pomoc pro elektrikáře“ Dnes bych rád porovnal konstrukční vlastnosti a způsob ovládání dvou vysokonapěťových jističů. Jistič SFXNUMX a Vakuový jistič.

Výhody a nevýhody plynu SFXNUMX.

Za normálních podmínek je plyn SF1000 inertní plyn, bez zápachu, nehořlavý, nekorozivní a netoxický. Při teplotách nad XNUMX °C se však plyn SFXNUMX rozkládá na plyny jeho složek, včetně plynu S2F 10, který je velmi toxický. Naštěstí se produkty rozpadu po zhasnutí oblouku (jak teplota klesá) náhle znovu spojí. Podle dielektrické pevnosti má plyn SF50 lepší vlastnosti než vakuum (Graf). Proto se plyn SFXNUMX používá jako izolační materiál a médium pro zhášení oblouku. Použití plynu SFXNUMX umožňuje, aby elektrické zařízení bylo kompaktnější a poskytuje více prostoru pro jeho instalaci. To je důvod, proč přibližně XNUMX % celkového objemu plynu SFXNUMX tvoří dielektrikum v elektrických zařízeních, jako jsou vysokonapěťové spínače.

Dalo by se předpokládat, že plyn SF3 by byl vynikajícím hasicím médiem pro vysokonapěťový jistič, pokud by nebyl tak nebezpečný pro životní prostředí. Plyn SF3200 je jedním z nebezpečných zahřátých plynů na planetě, jak bylo stanoveno na XNUMX. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Skutečnost, že plyn SFXNUMX představuje zvláštní hrozbu pro globální společenství, je založena na jeho stabilním molekulárním složení, protože tento plyn je nezničitelný již XNUMX let.

Výhody a nevýhody vakua .

Pro srovnání upřesněme, že zhášecím médiem oblouku ve vakuových vysokonapěťových vypínačích je vakuum, neohrožuje životní prostředí. Ve skutečnosti jde o obyčejnou skleněnou nádobu a kovové součástky, tedy recyklovatelné materiály,
Vakuum má své nevýhody a výhody, které se liší od nevýhod a výhod plynu SF50. Jednou z vynikajících výhod vakuového vysokonapěťového jističe je snadná konstrukce a malý počet součástí, přibližně o XNUMX % méně než u vysokonapěťového jističe SFXNUMX, což má za následek delší životnost s velmi vysokým počtem provozní cykly. Malý počet součástí a jednoduchost konstrukce navíc zajišťuje vakuovému vysokonapěťovému jističi kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, a tedy snadnou údržbu a kontrolu.
Další výhodou vysokonapěťového vakuového vypínače je vysoký dielektrický odpor po nulovém proudu.
A konečně, jak již bylo zmíněno dříve, vakuový vypínač nepředstavuje hrozbu pro životní prostředí, jako je tomu u vypínače SFXNUMX. U vakuového jističe nehrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru jako u olejového vysokonapěťového jističe.
Jednou z největších nevýhod je však cena. Vysokonapěťový jistič SFXNUMX je levnější, což nezvýhodňuje konkurenceschopnost vakuového vysokonapěťového jističe. Je třeba provést mnoho výzkumu, aby se snížily náklady na vakuové vysokonapěťové jističe, aby se staly ekonomickou alternativou k technologii SFXNUMX.

READ
Jak správně vypočítat ohřev vzduchu?

Vyvozujeme závěry:

Neustálé nároky na přenosovou síť zvyšují její výkon, spolehlivost a odolnost. Proto je důležité pokračovat ve vývoji technologie nových přepínačů, které jsou spolehlivější, efektivnější, levnější a nepředstavují hrozbu pro životní prostředí a lidi.

Vakuum je médium s vynikajícími vlastnostmi z hlediska objemu, počtu součástí, jednoduchosti, řízení zkratového proudu nebo stabilizace dielektrické pevnosti. Dnes budou v distribuční síti vysokého napětí běžná zařízení, která nevyužívají plyn SFXNUMX jako provozní součást. Pro zajištění správné funkce vakuového VN jističe při vysokém napětí je však nutné provést změny v konstrukci a použitých materiálech.