Mezilehlé a průchozí přepínače: podstata práce a funkcí

Mezilehlý spínač je elektrický zařízení pro ovládání světla z několika bodů najednou (3 a více). Toto provedení svým vzhledem připomíná běžné elektropříslušenství a na první pohled se neliší od jednoduchých vypínačů. Mezilehlé spínače se také nazývají křížové spínače. Tento název odpovídá principu činnosti zařízení: ovládání dvou fázových vedení (spínacích míst) s příčným posuvem. Díky tomuto operačnímu systému dochází ke křížení fází. Tyto funkce se provádějí v meziintervalu obvodu dvou zařízení (prvního a druhého spínače), což vysvětluje druhý název spínače. V místech, kde je nutné ovládání osvětlení z více než tří bodů, je instalováno několik mezispínačů.

Křížový vypínač zapíná a vypíná světla z různých míst. Pro implementaci takového schématu je nutné mít dva nebo více průchozích přepínačů. Křížový spínač má čtyři kontakty (2 vstupy a 2 výstupy). Zařízení se ovládá pomocí klávesy, která střídavě zavírá a otevírá dvojici kontaktů. Tato střídavá interakce zajišťuje stabilní provoz zařízení. Křížové spínače byly vynalezeny speciálně pro pohodlné ovládání světla z více míst najednou. To značně zjednodušuje provozní proces a vytváří další pohodlí pro uživatele. Katalog společnosti Schneider Electric obsahuje spolehlivé, vysoce kvalitní mezispínače navržené pro dlouhodobé používání. Mají optimální technické parametry, které splňují vysoké mezinárodní standardy a požadavky. Pomocí značkového elektrického příslušenství můžete snadno implementovat jakékoli schéma zapojení a zároveň si být jisti úplnou bezpečností elektrického produktu.

středně pokročilí

K čemu je mezivýpínač?

Tato zařízení jsou nepostradatelnou součástí pro pohodlné používání osvětlovací techniky. Díky těmto malým, ale funkčním zařízením promyslíte systém ovládání světla do nejmenších detailů. Jsou ideální pro malé domy, byty a kanceláře, stejně jako pro velké sklady a průmyslové prostory. Průchozí spínače jsou praktické v obchodech a na veřejných místech. Tato konstrukce je vhodná pro použití ve složitých schématech zapojení, která vyžadují instalaci a uvedení do provozu rozsáhlého osvětlovacího zařízení. Křížový spínač je speciální doplněk ke konvenčnímu obvodu, kde se používají jednoduché a průchozí spínače. Přítomnost čtyř kontaktů umožňuje zařízením plně provádět funkce ovládání světla z různých míst.

Propojování různých obvodů. Křížové spínače umožňují realizovat inženýrské systémy a komunikace spojené s vybavením prostor elektrickým zařízením.

Použijte pohodlný způsob připojení. Elektrické příslušenství lze instalovat podle vašeho uvážení: hlavní věcí je dodržovat doporučení a funkce pro práci s určitým elektrickým vedením.

Tvorba individuálních schémat. Výrobky pro ovládání světla jsou umístěny v celém bytě, jsou vhodné pro instalaci v každé jednotlivé místnosti nebo v jednom obecném schématu.

Ovládání osvětlení z různých míst – poskytuje komfort a pohodlí, což šetří čas a námahu.

Interakce s průchozím spínačem. Mezispínače nelze použít jako samostatný produkt, výrazně však rozšiřují možnosti a funkčnost průchozích přepínačů.

Jak rozlišit mezilehlý přepínač od průchozího přepínače

Všechny spínače jsou vzhledově podobné, ale jsou se výrazně liší ve vlastnostech sestavy. Specialista, který má zkušenosti s prací s elektrickým zařízením, dokáže od sebe okamžitě rozlišit různé druhy elektrického příslušenství. Stačí otočit zařízení a podívat se na stávající podporu: je jasné, že zde jsou 4 kontakty, nikoli 3. Toto zařízení je proto určeno pro sdílení s jinými typy elektrického příslušenství v jediném schématu zapojení. Měli byste věnovat pozornost následujícímu bodu: pro instalaci mezispínačů je vyžadováno předběžné elektrické zapojení, které lze provést současně s instalací armatur.

průchozí spínač

Průchozí, na rozdíl od středních, mohou plně fungovat samostatně. Instalují se a používají pro jednoduché obvody, kde je vyžadováno běžné ovládání osvětlení bez rozšířené funkčnosti.

Počet bodů pro ovládání osvětlení. Průchozí typ spínače umožňuje zapínat a vypínat světlo ze dvou míst, mezilehlá zařízení zvyšují počet ovládacích bodů na tři a více.

Na začátku a na konci obvodu je instalován průchozí spínač a mezi nimi je instalován mezilehlý spínač. Pořadí připojovacích prvků určuje jednotlivé schéma.

READ
Jak byste měli umýt lesklý strop?

Můžete se obejít bez mezilehlého zařízení, ale ne bez průchozího zařízení. Druhá možnost je jedním z hlavních zařízení pro jednoduché ovládání osvětlovací soustavy.

Konstrukční vlastnosti mezispínače

Křížové spínače mají přídavný kontakt, který je odlišuje od ostatních typů. Nejčastěji Přepínač má jeden klíč, ale existují produkty se dvěma klíči, které jsou trochu náročnější na instalaci a připojení. Ne všichni výrobci EUI mají ve své řadě dvouklíčové křížové spínače, v takových případech používají dva sousední mezilehlé spínače, takže je třeba počítat s přídavným sedlem v rámu ve fázích elektrického návrhu. Přepínač středního typu může přepínat (přepínat) elektrický proud z jednoho kontaktu na druhý, aniž by takové činnosti prováděl sám o sobě, ale vykonával funkce jakéhosi křížového vodiče energie. Pokud takové zařízení nepoužívá čtyři, ale dva kontakty, bude fungovat podobně jako spínače, bez dalších funkcí. Mezispínače jsou svou konstrukcí schopny přepínat křížově 2 odděleně běžící linky v obvodovém zařízení.

Křížový spínač umožňuje přepínání fází při přepínání.

Na diagramu jsou označeny téměř stejným způsobem jako modely s průchodem.

Pro zprovoznění křížových spínačů jsou potřeba čtyřžilové vodiče, které se připojí na kontakty podle schématu.

Mezilehlé spínače mají odchozí vodiče vedoucí do průchodek.

Pokud je plánováno ovládání světla z více než 3 bodů, vodiče se přenesou z jednoho mezilehlého zařízení do jiného podobného produktu.

Počet mezilehlých přepínačů použitých ve spojení může být neomezený.

Křížové spínače tvoří základ obvodu, zatímco průchozí spínače tvoří začátek a konec spojení.

Uvnitř zařízení je podpěra podobná složení podobných armatur.

V některých možnostech mohou být kabely umístěny v určitém pořadí, v jiných – zdola a shora.

Křížové spínače od Schneideru jsou jedním z nejpraktičtějších a nejfunkčnějších produktů (jednoklíčové a dvouklíčové).

Můžete zapnout a vypnout celou skupinu osvětlovacích zařízení najednou (zavřít a otevřít každý 2 kontakty).

Kde jsou potřeba přepínače?

Vypínače lze instalovat naprosto všude tam, kde je osvětlovací systém. Jakákoli svítidla musí být neustále řízena, k tomu jsou zakoupeny spínače. Aby bylo možné světlo zapínat a zapínat nejen z jednoho místa, je nutné zajistit možnost instalace dalších konstrukcí. Pro tento účel byly vynalezeny modely průchozích a mezilehlých spínačů.

Návody. Bude vyžadováno pro základní schéma zapojení osvětlovacích zařízení. Pomocí takových zařízení můžete ovládat jakýkoli typ osvětlení, ale takové zařízení je nejúčinnější v malých místnostech.

Středně pokročilí. Potřebné pro pokročilejší způsob ovládání světla. Užitečné ve složitých obvodech, které zahrnují velké množství svítidel a systémů. Křížový spínač je ideálním řešením pro velké prostory.

Doporučení pro připojení mezilehlých a průchozích spínačů

Průchozí vypínače, které by se správněji nazývaly vypínače, lze použít k ovládání osvětlení ze dvou míst (chodba apod.). V praxi to vypadá takto: z jednoho bodu (začátek chodby) se světlo zapne pomocí jednoho vypínače a zhasne jiným výrobkem na jiném místě (konec chodby). Jeden zdroj světla lze ovládat i v ložnici: zapněte osvětlení u vchodu do ložnice a spínejte jej pomocí průchozího vypínače namontovaného na stěně u postele.

přípojka

Křížové spínače mohou také výrazně zlepšit úroveň pohodlí. Tento způsob připojení zahrnuje ovládání světla z alespoň tří různých míst spínače. Jeden vypínač lze umístit poblíž průchodu do místnosti. Další dva jsou na různých stěnách ložnice (po stranách postele). Ukazuje se, že ovládání osvětlovacího systému bude ještě dostupnější a pohodlnější.

Instalace spínačů vyžaduje povinnou instalaci do zásuvkových krabic. Pro mezispínač je zapotřebí čtyřžilový vodič a pro průchozí spínač je zapotřebí třížilový vodič.

Instalační práce musí provádět odborník. Hlavními nástroji a příslušenstvím, které jsou potřebné pro elektroinstalaci, jsou indikační šroubovák, propojovací krabice, svorky a další potřebné příslušenství.

READ
Co bílá zvýrazňuje?

Příprava stěn před instalací by měla být provedena předem. Je lepší odstranit všechny nesrovnalosti a závady – jinak je nepravděpodobné, že spínač vydrží dlouho ve zdi.

Všechny typy vypínačů jsou důležitou součástí procesu elektroinstalace. Díky těmto detailům si můžete vytvořit další komfort při každodenním používání elektroinstalace. Bez takových produktů světlo jednoduše nelze ovládat, takže v každém případě budete muset zakoupit vhodné zařízení. Je vhodné zvolit spolehlivé produkty: bezpečnost a pohodlí každodenního života závisí na kvalitě elektrického zařízení. V katalogu Schneider Existuje velký sortiment elektrotechnických výrobků, mezi nimiž jsou mezilehlé a průchozí spínače z moderních kolekcí. Tyto produkty zajišťují plný provoz osvětlovacích zařízení a pohodlné ovládání osvětlení odkudkoli.

Další články

Jaký je rozdíl mezi kabelem a drátem

Jaký je rozdíl mezi kabelem a drátem

Ačkoli se termíny „kabel“ a „drát“ často používají zaměnitelně, nejsou totéž. Oba slouží k vedení elektřiny, ale jejich provedení a použití se výrazně liší. Pro každého elektrikáře nebo elektrotechnika je důležité znát rozdíl mezi těmito dvěma.

Jak správně kroutit dráty dohromady

Jak správně kroutit dráty dohromady

V tomto článku se podíváme na jemnosti a nuance kroucení drátů v elektrotechnice. Dozvíte se, jaké nástroje jsou pro tento úkol vhodné, jak správně připravit vodič a jakých chyb se vyvarovat, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz systému.

Jak správně sestavit elektrický panel

Jak správně sestavit elektrický panel

Elektrické panely hrají zásadní roli při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti elektrických systémů. Slouží k uspořádání zařízení rozvaděče, ve kterém se shromažďují a chrání elektrické vodiče, bezpečnostní prvky, jističe, relé a další zařízení nezbytná pro napájení budov, soukromých domů, bytů, kanceláří a zařízení.

Zásuvka a vypínač v jednom pouzdře - jak zapojit

Zásuvka a vypínač v jednom pouzdře – jak zapojit

Elektrobloky kombinující zásuvky s vypínači jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Poskytují pohodlí a bezpečnost při používání elektrických spotřebičů v našich domovech a kancelářích. Na trhu však existují různé možnosti spínacích zásuvek, včetně těch, které kombinují funkce v jediném krytu. Zvažte výhody a nevýhody takového zařízení.

Jak přemístit zásuvku a vypínač

Jak přemístit zásuvku a vypínač

Nesprávně provedená práce může vést k poškození elektrického vedení a v některých případech může vést k vážným následkům. Pokud plánujete provést přesun zásuvek nebo vypínačů svépomocí, rozhodně byste se měli připravit.

Jaký kabel lze použít pro venkovní vedení

Jaký kabel lze použít pro venkovní vedení

Venkovní kabel je díky svým vlastnostem schopen odolat provozním podmínkám ve venkovním prostředí a v různých povětrnostních podmínkách. Jedním z klíčových úkolů je ochrana vodičů před vnějšími vlivy a zajištění elektrické bezpečnosti v místě provozu.

Co je vysoké napětí - jak se s ním vypořádat

Co je vysoké napětí a jak se s ním vypořádat

Elektrické systémy od domácích po průmyslové musí splňovat určité předpisy a nesmí se odchylovat o více než 5 % od standardního napětí (220 V, 380 V, 6-10 kV nebo více) po dlouhou dobu nebo o 10 % po krátkou dobu. Bohužel jsou chvíle, kdy může napětí překročit tato doporučení o 20 %, 30 % nebo dokonce více.

Instalační výška pro zásuvky a vypínače: jak si vybrat?

Instalační výška pro zásuvky a vypínače: jak si vybrat?

Aby bylo zajištěno pohodlné připojení přístrojů a zařízení, je nutné zvážit umístění zdrojů energie. Vezměte v úvahu velikost místnosti, ve které budou umístěny. Ve větších místnostech možná budete muset nainstalovat další zásuvky.

Elektroinstalace v bytě: jak zkontrolovat, kdy změnit

Elektroinstalace v bytě: jak zkontrolovat, kdy změnit

Stav kabeláže by měl být pravidelně kontrolován, aby se zjistilo, zda je nutné jej vyměnit. Chcete-li to provést, pečlivě zkontrolujte všechny vodiče a spoje, zda nejsou poškozené. Většina lidí pro tento účel používá voltmetr nebo ohmmetr, ale tyto nástroje nejsou vždy dostupné pro laiky. Stav můžete zkontrolovat i očima – dejte si pozor na opotřebovanou izolaci nebo přerušené vodiče, které bude možná nutné okamžitě vyměnit.

READ
Jak zajistit, aby plynový kotel fungoval bez světla?

Co je termostat a k čemu slouží?

Co je termostat a k čemu slouží?

Termostat je elektrické zařízení se složitým mechanismem působení. Jak již z názvu vyplývá, podstata produktu spočívá v automatické regulaci elektrického topného nebo chladicího systému při zachování optimálního teplotního režimu. Regulátor je jedním z automatizačních prvků uměle vytvořeného klimatického systému.

Co je spínač a k čemu slouží?

Průchozí spínač umožňuje nejen zapínat a vypínat napájení, ale také přepínat proud. Tento elektrický výrobek lze použít k ovládání ovládání osvětlení z několika různých bodů najednou (2 nebo více). Je potřebný pro pohodlnou interakci s automatickými a mechanickými elektrickými spotřebiči a systémy elektrických zařízení. Zařízení je užitečné, pokud má byt nebo jiná místnost velkou plochu nebo dlouhou chodbu. Do garsonky se pořizuje i průchozí spínač: díky ovládání různých zdrojů proudu z jednoho místa se obsluha stává pohodlnější a pohodlnější.

Hlavní účely průchozího přepínače:

provádění několika funkcí najednou: zapnutí, vypnutí a přepnutí;

zajištění komfortu při řízení systémů elektrických zařízení;

pohodlné ovládání jednoho zdroje energie z více míst;

spínání elektrických kontaktů.

Je vhodné zakoupit takové zařízení od důvěryhodného prodejce. Výrobce Schneider Electric (System Electric) vyrábí vysoce kvalitní spínače průchozího typu, které jsou uvedeny v našem katalogu. Evropská značka Schneider Electric se etablovala jako spolehlivý a oblíbený výrobce elektrozařízení. Průchozí spínače této značky se vyznačují zvýšenou odolností proti opotřebení, životností a bezpečností i při každodenním používání.

přepnout

Výběrem vhodného zařízení z našeho katalogu jej můžete nainstalovat jako samostatné zařízení nebo používat produkty ve dvojicích. Na rozdíl od spínačů může průchozí spínač plně fungovat samostatně, ale použití několika elektrických doplňků najednou usnadňuje proces.

Jak funguje průchozí přepínač?

Elektrickým produktem spínače jsou prvky elektrického obvodu v souladu s interakcí kontaktů obvodu. Oni mohou nejen zavřít, otevřít a přerušit obvod, ale také přenášet proud z jednoho obvodu do druhého. Přerušením toku proudu na jednom vedení dodává energii druhému. Díky těmto vlastnostem může průchozí spínač zcela nahradit konvenční spínač a spínač a poskytuje multifunkční elektrické ovládání.

Výhody průchozího spínače

můžete zapínat a vypínat světla na různých místech z jednoho bodu;

spínač může snadno nahradit běžný spínač;

nejpokročilejší a nejkomplexnější design produktu umožňuje provádět mnoho funkcí;

není třeba pokládat další kabely a instalovat mnoho přepínačů – šetříte spotřební materiál a instalaci.

Průchozí přepínač lze díky svým schopnostem právem nazvat multifunkčním zařízením pro pohodlné hospodaření s energií. Toto zařízení značně usnadňuje proces obsluhy. Můžete jej nainstalovat např. v blízkosti postele zapněte a vypněte světlo v ložnici z tohoto místa nebo použijte vypínač namontovaný na stěně. Takové elektrické příslušenství je ideální pro moderní život, protože vám šetří čas a námahu, aniž by vás nutilo pohybovat se a používat běžný vypínač. Pokud si pořídíte spolehlivý a kvalitní výrobek, elektropříslušenství dlouho vydrží a bude se nejen příjemně používat, ale také bezpečně.

anadromous

Průchozí přepínač vám umožní:

ušetříte na nákupu několika přepínačů;

používat elektrická zařízení bezpečně;

používat elektrické příslušenství v různých instalačních schématech;

nainstalujte příslušenství požadovaným způsobem instalace.

Produktová řada společnosti Schneider (System Electric) zahrnuje různé typy průchozích spínačů, které jsou ideální pro jakékoli elektroinstalační práce. Vysoká kvalita se prolíná s atraktivním vzhledem: exkluzivní a stylový design elektrického příslušenství vám umožní snadno jej zapadnout do každého interiéru. Bezvadný vzhled dělá z průchozího spínače nepostradatelný atribut vašeho pohodlí a vrchol moderního interiéru.

Kde se používá průchozí přepínač?

v místnosti s velkou plochou;

v bytě, kde je instalováno mnoho svítidel;

v koupelně a koupelně pro komplexní ovládání osvětlení;

Průchozí spínač je ideální pro domácí, průmyslové a výrobní použití: lze jej instalovat v bytě, kanceláři, soukromém domě a ve skladu pro skladování zboží. Toto zařízení se dobře hodí pro ovládání velké sítě elektrického osvětlení a dalších zařízení napájených z elektrického zdroje. Spínač lze namontovat v obchodním centru, obytné budově, vchodu, skladu a dalších budovách pro různé účely.

READ
Jak dlouho linoleum vydrží?

Musí být nainstalováno elektrické příslušenství v počáteční fázi oprav, pokud je však nutná neplánovaná výměna zařízení, můžete rychle a snadno nainstalovat průchozí spínač od společnosti Schneider – je určen pro všechny typy a způsoby instalace. Pokud potřebujete ovládat více lamp najednou a ovládat úroveň osvětlení v místnosti z jednoho místa, je průchozí vypínač tím nejlepším řešením.

instalace spínače

Jaký je rozdíl mezi průchozím a křížovým spínačem?

Lze použít jako samostatné zařízení;

fázový zkrat a přerušení;

schopnost obsluhovat elektrické spotřebiče;

počet kontrolních bodů;

třívodičové spínání elektrického proudu

Průchozí spínač je funkční zařízení pro přenos energie do různých prvků elektrického obvodu, z jednoho do druhého. Toto zařízení má schopnost nezávisle ovládat prvky elektrického obvodu stisknutím tlačítek zařízení. Křížový spínač lze ovládat tři a více bodů elektrického proudu z jednoho místa, ale nelze jej používat samostatně bez pomocných zařízení. Ukazuje se, že průchozí spínač je plnohodnotným produktem pro použití a křížový spínač je doplňkovým prvkem k průchozím spínačům pro pokročilé ovládání osvětlení z jednoho místa.

spínač v kv

Typy průchozích spínačů

Provozní vlastnosti elektrického zařízení závisí na konstrukci výrobku. Elektrické příslušenství pro ovládání osvětlovací soustavy může být mít jeden nebo více klíčů. Zařízení byste měli vybírat pomalu, pečlivě promyslet cíle a účel armatur a také přemýšlet o možných změnách v elektrickém vybavení bytu, které mohou nastat.

Kolik klíčů má průchozí přepínač – lze k němu připojit tolik zařízení. Mechanismus s jedním tlačítkem může ovládat jeden zdroj elektrické energie, respektive zařízení se 2 a 3 klíči může komunikovat se dvěma nebo třemi zařízeními. Tříklíčový průchozí spínač je nejsložitější návrh, který vyžaduje specifické dovednosti a schopnosti pro správné připojení.

V katalogu Schneider (System Electric) si můžete vybrat vhodný průchozí spínač a vybrat potřebné instalační příslušenství – naše webové stránky představují široký výběr originálních zařízení pro široké spektrum uživatelů. Zde si můžete vybrat elektrický výrobek z moderních kolekcí: Evropský styl a spolehlivost učiní z průchozího vypínače vrchol vašeho interiéru.

Jak připojit přepínač se 2 nebo více místy

potřebujete třížilový kabel (napájení);

Budete potřebovat vhodný typ zařízení:

je nutné správně sestavit všechny prvky obvodu;

průchozí připojení je sestaveno ve spojovací krabici;

identifikovat součásti pomocí štítků;

kombinovat všechny neutrální vodiče pomocí svorek (vago);

připojte požadovaný vodič ke vstupnímu panelu a systému vedoucímu k osvětlení;

sestavit a připojit zemnící vodiče;

kombinovat fázové vodiče;

připojte hlavní vodič ke kabelu fázového osvětlení.

Samostatně můžete připojit průchozí spínač se dvěma místy pouze v případě pokud se plně orientujete v elektrotechnice a máte příslušné zkušenosti. V ostatních případech by měla být montáž a instalace svěřena odbornému specialistovi. Kvalita jeho provozu a bezpečnost používání závisí na tom, jak správně je zařízení elektrického výrobku sestaveno. Při připojování vodičů a připojování se řiďte technickými doporučeními výrobce, která jsou součástí sady.

schéma 1

schéma 2

V důsledku provedení výše uvedených akcí byste měli оmohou být volné dráty pro sekundární účely. Mohou být navzájem spojeny v libovolném pořadí – to nehraje zvláštní roli. Hlavní věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je, že fáze, která se nachází v rozvodném panelu, musí být připojena k jádru prvního spínače (společného). Dále se fáze přesune na druhý spínač a je odeslána do osvětlovacího systému (lustr, lampa, lampa atd.). Komponenty musí být připojeny přímo ke svítidlu.

Další kroky:

sekundární vodiče přicházející z hlavního vypínače jsou připojeny k zařízení přepínacího typu;

vodiče jdou na vstup a výstup svorek;

dráty z kabelu se 4 žilami jsou umístěny v krabici (pájené);

READ
Jak byste měli sedět na svatbě?

zařízení je nainstalováno a upevněno na požadovaném místě.

Ve schématu připojení jich můžete nainstalovat několik přepínací zařízení, základní pravidla připojení se nemění. Po konzultaci s odborníkem nebo profesionálním elektrikářem si můžete vybrat nejlepší možnost spínače parního hrnce. V našem katalogu naleznete vhodné produkty pro jakýkoli typ instalace – průchozí spínače vyrobené moderními technologiemi. Vysoce kvalitní a odolné materiály výrobků Schneider umožňují používat výrobky po dlouhou dobu a bezpečně v souladu s jejich určením.

Další články

Jaký je rozdíl mezi kabelem a drátem

Jaký je rozdíl mezi kabelem a drátem

Ačkoli se termíny „kabel“ a „drát“ často používají zaměnitelně, nejsou totéž. Oba slouží k vedení elektřiny, ale jejich provedení a použití se výrazně liší. Pro každého elektrikáře nebo elektrotechnika je důležité znát rozdíl mezi těmito dvěma.

Jak správně kroutit dráty dohromady

Jak správně kroutit dráty dohromady

V tomto článku se podíváme na jemnosti a nuance kroucení drátů v elektrotechnice. Dozvíte se, jaké nástroje jsou pro tento úkol vhodné, jak správně připravit vodič a jakých chyb se vyvarovat, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz systému.

Jak správně sestavit elektrický panel

Jak správně sestavit elektrický panel

Elektrické panely hrají zásadní roli při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti elektrických systémů. Slouží k uspořádání zařízení rozvaděče, ve kterém se shromažďují a chrání elektrické vodiče, bezpečnostní prvky, jističe, relé a další zařízení nezbytná pro napájení budov, soukromých domů, bytů, kanceláří a zařízení.

Zásuvka a vypínač v jednom pouzdře - jak zapojit

Zásuvka a vypínač v jednom pouzdře – jak zapojit

Elektrobloky kombinující zásuvky s vypínači jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Poskytují pohodlí a bezpečnost při používání elektrických spotřebičů v našich domovech a kancelářích. Na trhu však existují různé možnosti spínacích zásuvek, včetně těch, které kombinují funkce v jediném krytu. Zvažte výhody a nevýhody takového zařízení.

Jak přemístit zásuvku a vypínač

Jak přemístit zásuvku a vypínač

Nesprávně provedená práce může vést k poškození elektrického vedení a v některých případech může vést k vážným následkům. Pokud plánujete provést přesun zásuvek nebo vypínačů svépomocí, rozhodně byste se měli připravit.

Jaký kabel lze použít pro venkovní vedení

Jaký kabel lze použít pro venkovní vedení

Venkovní kabel je díky svým vlastnostem schopen odolat provozním podmínkám ve venkovním prostředí a v různých povětrnostních podmínkách. Jedním z klíčových úkolů je ochrana vodičů před vnějšími vlivy a zajištění elektrické bezpečnosti v místě provozu.

Co je vysoké napětí - jak se s ním vypořádat

Co je vysoké napětí a jak se s ním vypořádat

Elektrické systémy od domácích po průmyslové musí splňovat určité předpisy a nesmí se odchylovat o více než 5 % od standardního napětí (220 V, 380 V, 6-10 kV nebo více) po dlouhou dobu nebo o 10 % po krátkou dobu. Bohužel jsou chvíle, kdy může napětí překročit tato doporučení o 20 %, 30 % nebo dokonce více.

Instalační výška pro zásuvky a vypínače: jak si vybrat?

Instalační výška pro zásuvky a vypínače: jak si vybrat?

Aby bylo zajištěno pohodlné připojení přístrojů a zařízení, je nutné zvážit umístění zdrojů energie. Vezměte v úvahu velikost místnosti, ve které budou umístěny. Ve větších místnostech možná budete muset nainstalovat další zásuvky.

Elektroinstalace v bytě: jak zkontrolovat, kdy změnit

Elektroinstalace v bytě: jak zkontrolovat, kdy změnit

Stav kabeláže by měl být pravidelně kontrolován, aby se zjistilo, zda je nutné jej vyměnit. Chcete-li to provést, pečlivě zkontrolujte všechny vodiče a spoje, zda nejsou poškozené. Většina lidí pro tento účel používá voltmetr nebo ohmmetr, ale tyto nástroje nejsou vždy dostupné pro laiky. Stav můžete zkontrolovat i očima – dejte si pozor na opotřebovanou izolaci nebo přerušené vodiče, které bude možná nutné okamžitě vyměnit.

Co je termostat a k čemu slouží?

Co je termostat a k čemu slouží?

Termostat je elektrické zařízení se složitým mechanismem působení. Jak již z názvu vyplývá, podstata produktu spočívá v automatické regulaci elektrického topného nebo chladicího systému při zachování optimálního teplotního režimu. Regulátor je jedním z automatizačních prvků uměle vytvořeného klimatického systému.