Переме́нный ток, AC (англ. alternating current — переменный ток) — электрический ток, который периодически изменяется по величине и направлению.

Постоя́нный ток, DC (англ. direct current — постоянный ток) — электрический ток, неизменный (в различных смыслах) во времени.

Постоянный ток применяется в борт сети автомобилей, для питания различной электроники (низковольтная часть)
Постоянный ток широко используется в технике: подавляющее большинство электронных схем в качестве питания используют постоянный ток

Что такое переменный ток и чем он отличается от тока постоянного

Переменный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени.

Чтобы вызвать в цепи такой ток, используются источники переменного тока, создающие переменную ЭДС, периодически изменяющуюся по величине и направлению. Такие источники называются генераторами переменного тока.

На рис. 1 показана схема устройства (модель) простейшего генератора переменного тока.

Прямоугольная рамка, изготовленная из медной проволоки, укреплена на оси и при помощи ременной передачи вращается в поле магнита. Концы рамки припаяны к медным контактным кольцам, которые, вращаясь вместе с рамкой, скользят по контактным пластинам (щеткам) .
Убедимся в том, что такое устройство действительно является источником переменной ЭДС.

Предположим, что магнит создает между своими полюсами равномерное магнитное поле, т. е. такое, в котором плотность магнитных силовых линий в любой части поля одинаковая. вращаясь, рамка пересекает силовые линии магнитного поля, и в каждой из ее сторон а и б индуктируются ЭДС.

Стороны же в и г рамки — нерабочие, так как при вращении рамки они не пересекают силовых линий магнитного поля и, следовательно, не участвуют в создании ЭДС.

В любой момент времени ЭДС, возникающая в стороне а, противоположна по направлению ЭДС, возникающей в стороне б, но в рамке обе ЭДС действуют согласно и в сумме составляют обшую ЭДС, т. е. индуктируемую всей рамкой.

В этом нетрудно убедиться, если использовать для определения направления ЭДС известное нам правило правой руки.

READ
Jak svařovat polypropylenové trubky?

Для этого надо ладонь правой руки расположить так, чтобы она была обращена в сторону северного полюса магнита, а большой отогнутый палец совпадал с направлением движения той стороны рамки, в которой мы хотим определить направление ЭДС. Тогда направление ЭДС в ней укажут вытянутые пальцы руки.

Для какого бы положения рамки мы ни определяли направление ЭДС в сторонах а и б, они всегда складываются и образуют общую ЭДС в рамке. При этом с каждым оборотом рамки направление общей ЭДС изменяется в ней на обратное, так как каждая из рабочих сторон рамки за один оборот проходит под разными полюсами магнита.

Величина ЭДС, индуктируемой в рамке, также изменяется, так как изменяется скорость, с которой стороны рамки пересекают силовые линии магнитного поля. Действительно, в то время, когда рамка подходит к своему вертикальному положению и проходит его, скорость пересечения силовых линий сторонами рамки бывает наибольшей, и в рамке индуктируется наибольшая ЭДС. В те моменты времени, когда рамка проходит свое горизонтальное положение, ее стороны как бы скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их, и ЭДС не индуктируется.

Таким образом, при равномерном вращении рамки в ней будет индуктироваться ЭДС, периодически изменяющаяся как по величине, так и по направлению.

ЭДС, возникающую в рамке, можно измерить прибором и использовать для создания тока во внешней цепи.

Используя явление электромагнитной индукции, можно получить переменную ЭДС и, следовательно, переменный ток.

Переменный ток для промышленных целей и для освещения вырабатывается мощными генераторами, приводимыми во вращение паровыми или водяными турбинами и двигателями внутреннего сгорания.
иди помирай дура

переменный ток это когда полярность меняется с определенной частотой а постоянный ток это когда полярность не изменяется электроны движутся от + к –

Переменный это в розетке 220 Вольт 50 герц, тоесть полярность + с – меняеться 50 раз в секунду. А у тебя зарядка для телефона и акумулятор (любой) у него постоянно С одной стороны + а с другой – .Понял?

READ
Jak se nazývá dekorativní cihla na zdi?

Střídavý a stejnosměrný proud: jaký je rozdíl, historie vývoje, aplikace

Děti se učí, že nemají strkat prsty do zásuvky! A proč? Protože to bude špatné. S podrobnějším vysvětlením jsou často problémy: někde teče nějaké napětí, proud, něco. Abyste vy sami mohli v budoucnu svým dětem vysvětlit, co je co, vysvětlíme vám to nyní. Tento článek je o střídavém a stejnosměrném proudu, jejich rozdílech, aplikacích a historii elektřiny obecně. Vědu je třeba udělat zajímavou a my se to s pokorou snažíme dělat, jak nejlépe umíme.

Například: jaký je proud v našich zásuvkách? Variabilní, samozřejmě! Napětí 220 Voltů a frekvence 50 Hertzů. A síť, kterou se proud přenáší, je třífázová. Mimochodem, pokud u slov „fáze“ a „nula“ upadnete do strnulosti, přečtěte si, co to je, a den bude z dobrého důvodu dvojnásobný! Ale nepředbíhejme. O všem v pořádku.

Denní zpravodaj s užitečnými informacemi pro studenty všech směrů – na našem telegramovém kanálu.

Stručná historie elektřiny

Kdo vynalezl elektřinu? A nikdo! Lidé postupně pochopili, co to je a jak to používat.

Všechno to začalo v 7. století před naším letopočtem, za slunečného (a možná deštivého, kdo ví) dne. Pak si řecký filozof Thales všiml, že když vlnu natřete jantarem, přitáhne lehké předměty.

Pak to byly Alexandr Veliký, války, křesťanství, pád Římské říše, války, pád Byzance, války, středověk, křížové výpravy, epidemie, inkvizice a zase války. Jak jste pochopili, lidé nebyli na nějakou elektřinu a ebonitové tyčinky třené vlnou.

Ve kterém roce bylo vynalezeno slovo „elektřina“? V roce 1600 se anglický přírodovědec William Gilbert rozhodl napsat dílo „O magnetu, magnetických tělesech a velkém magnetu – Zemi“. Tehdy ten termín “elektřina”.

O sto padesát let později, v roce 1747, vytvořil Benjamin Franklin, kterého všichni velmi milujeme, první teorii elektřiny. Tento jev považoval za tekutinu nebo nehmotnou tekutinu.

Koncept představil Franklin pozitivní и negativní poplatky (dříve oddělené sklenka и pryskyřičný elektřina), vynalezl hromosvod a dokázal, že blesk je elektrické povahy.

Každý miluje Benjamina, protože jeho portrét je na každé stodolarovce. Kromě práce v exaktních vědách byl významnou politickou osobností. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení však Franklin nebyl prezidentem Spojených států.

READ
Kam umístit cívku v koupelně?

Dále bude uveden seznam důležitých objevů pro historii elektřiny.

1785 – Coulomb zjistil, jakou silou se opačné náboje přitahují a jakou odpuzují.

1791 – Luigi Galvani si náhodou všiml, že se nohy mrtvé žáby stahují pod vlivem elektřiny.

Princip činnosti baterie je založen na galvanických článcích. Ale kdo vytvořil první galvanický článek? Na základě objevu Galvaniho vytvořil jiný italský fyzik Alessandro Volta v roce 1800 sloup Volta – prototyp moderní baterie.

Při vykopávkách poblíž Bagdádu byla nalezena baterie stará více než dva tisíce let. Který starověký iPhone byl s jeho pomocí dobíjen, zůstává záhadou. S jistotou se ale ví, že baterie si už „sedla“. Zdá se, že tento případ říká: možná lidé věděli o elektřině mnohem dříve, ale pak se něco pokazilo.

Již v 19. století provedli Oersted, Ampere, Ohm, Thomson a Maxwell skutečnou revoluci. Byl objeven elektromagnetismus, indukční EMF, elektrické a magnetické jevy byly spojeny do jediného systému a popsány základními rovnicemi.

Mimochodem! Pokud nemáte čas na to všechno přijít sami, naši čtenáři nyní získají 10% slevu na jakýkoli druh práce

20. století přineslo kvantovou elektrodynamiku a teorii slabých interakcí, ale i elektromobily a všudypřítomné elektrické vedení. Mimochodem, slavný elektromobil Tesly jezdí na stejnosměrný proud.

Tesla. Běží na stejnosměrný proud

Toto je samozřejmě velmi stručná historie elektřiny a nezmínili jsme mnoho jmen, která ovlivnila pokrok v této oblasti. Jinak by člověk musel napsat celou vícesvazkovou referenční knihu.

Nejprve si připomeneme, že proud je pohyb nabitých částic.

Stejnosměrný proud je proud, který teče jedním směrem.

Typickým stejnosměrným zdrojem je galvanický článek. Jinými slovy, baterie nebo akumulátor. Jedním z nejstarších artefaktů spojených s elektřinou je bagdádská baterie, která je stará 2000 let. Předpokládá se, že to dalo proud 2-4 volty.

Bagdádská baterie, která je stará 2000 let. Předpokládá se, že to dalo proud 2-4 volty.

Kde se používá stejnosměrný proud:

 • v napájení většiny domácích spotřebičů;
 • v bateriích a akumulátorech pro autonomní napájení zařízení;
 • pro napájení elektroniky automobilu;
 • na lodích a ponorkách;
 • v MHD (trolejbusy, tramvaje).

Nejjednodušší způsob, jak vizualizovat stejnosměrný proud, je na grafu. Vypadá to takto:

Domácí spotřebiče fungují na stejnosměrný proud, ale do síťových zásuvek v bytě přichází střídavý proud. Téměř všude se stejnosměrný proud získává usměrněním střídavého proudu.

READ
K čemu slouží stavební pistole?

Střídavý proud

Střídavý proud je proud, který mění velikost a směr. A mění se v pravidelných intervalech.

Střídavý proud se používá v průmyslu a energetice. Je to on, kdo je přijímán na stanicích a odesílán spotřebitelům. Již na místě probíhá přeměna střídavého elektrického proudu na stejnosměrný proud pomocí střídačů.

Střídavý proud – střídavý proud (AC). Stejnosměrný proud – stejnosměrný proud (DC). Zkratka AC/DC je vidět na krabicích transformátoru, kde probíhá převod. Je to také jméno skvělé australské rockové kapely.

A zde je vizuální obraz střídavého proudu.

Střídavý proud proudí v obvodu dvěma směry: tam a zpět. Jeden z nich je zvažován pozitivnía druhý je záporný.

Protože se velikost proudu liší nejen směrem, ale také velikostí, nemyslete si, že vaše zásuvka je neustále 220 voltů. 220 je efektivní hodnota napětí, ke kterému dochází 50krát za sekundu. Mimochodem, v Americe se v síti používá jiný AC standard: 110 Voltů a 60 Hertzů.

Válka proudů

Aktivní využívání stejnosměrného proudu začalo koncem 19. století. Poté Edison připomněl žárovku (1890) a založil v New Yorku první elektrárny, které vyráběly stejnosměrný proud o napětí 110 voltů.

Použití stejnosměrného proudu bylo spojeno s výraznými ztrátami při jeho přenosu na velké vzdálenosti. Střídavý proud nebylo možné použít kvůli tomu, že neexistovaly vhodné měřiče a motory, které by běžely na střídavý proud. Obtížný byl i proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý. Střídavý proud přitom mohl být přenášen beze ztrát na velké vzdálenosti.

V té době přišel do Ameriky ze Srbska Nikola Tesla, který získal práci v Edisonově firmě. Tesla vynalezl střídavý motor, uvědomil si výhody a navrhl Edisonovi, aby jej použil.

Edison Teslu neposlouchal a také mu nevyplácel plat. Tak začala slavná konfrontace vynálezců – válka proudů.

Trvalo přes sto let a skončilo v roce 2007. Poté New York zcela přešel na střídavý proud.

Proč je střídavý proud nebezpečnější než stejnosměrný?

Aby Edison ve válce proudů neutrpěl ztráty a finanční krach ze zavedení a využití Teslových myšlenek, veřejně demonstroval, jak střídavý proud zabíjí zvířata. Případ, kdy byl americký občan zabit střídavým proudem, byl velmi podrobný a široce uváděný v tisku.

READ
Jak můžete obejít jazýčkový spínač?

Pro člověka je střídavý proud obecně nebezpečnější než stejnosměrný. I když je vždy nutné vzít v úvahu velikost proudu, jeho frekvenci, napětí, odpor člověka, který je šokován. Zvažte tyto nuance:

 1. Střídavý proud o frekvenci 50 Hertzů je životu třikrát až čtyřikrát nebezpečnější než stejnosměrný proud. Pokud je frekvence proudu vyšší než 1000 Hertzů, pak je považován za méně nebezpečný.
 2. Při napětích asi 400-600 voltů jsou střídavý a stejnosměrný proud považovány za stejně nebezpečné. Při napětí větším než 600 voltů je stejnosměrný proud nebezpečnější.
 3. Střídavý proud svou povahou a frekvencí silněji vzrušuje nervy, stimuluje svaly a srdce. Proto nese velké nebezpečí pro život.

Ať už pracujete s jakýmkoli proudem, buďte opatrní a ostražití! Postarejte se o sebe a své nervy a pamatujte: profesionální studentský servis s těmi nejlepšími odborníky vám v tom pomůže efektivně.

 • Kontrolní práce od 1 dne / od 120 rublů. Zjistěte cenu
 • Práce od 7 dnů / od 9540 rublů Zjistěte cenu
 • Kurz od 5 dnů / od 2160 rublů. Zjistěte cenu
 • Abstrakt od 1 dne / od 840 rublů Zjistěte cenu

Ivan Kolobkov, také známý jako Joni. Marketér, analytik a copywriter ve společnosti Zaochnik. Mladý nadějný spisovatel. Má lásku k fyzice, vzácným věcem a dílu C. Bukowského.