Zásyp pro základ, který je lepší písek nebo drcený kámen?

Základ je základem domu, proto musí být proveden v souladu se všemi stavebními normami. Pokud se odchýlíte od obecných pravidel, základ se rychle stane nepoužitelným. To povede ke zkoseným rámům oken a dveří, průvanu a prasklinám na stěnách a v konečném důsledku k vysokým nákladům na domácí opravy, které nemusí být nikdy dokončeny. A kvalitní povlečení je považováno za klíč ke spolehlivému základu.

Základ je základem domu, proto musí být proveden v souladu se všemi stavebními normami. Pokud se odchýlíte od obecných pravidel, základ se rychle stane nepoužitelným. To povede ke zkoseným rámům oken a dveří, průvanu a prasklinám na stěnách a v konečném důsledku k vysokým nákladům na domácí opravy, které nemusí být nikdy dokončeny. A kvalitní povlečení je považováno za klíč ke spolehlivému základu.

Materiály použité pro zásyp musí mít následující vlastnosti:

 • nevznášet se;
 • v případě zmrazení, rozmrazení nebo zvlhčení neztrácejí na kvalitě;
 • provádět drenážní funkce během zhutňování;
 • neobsahují rostlinné ani hořlavé nečistoty.

Pro zásypy se používá: drť, štěrk (včetně keramzitu a šungizitu), písek (hrubý, střední, štěrk), gruss, drť, štěrk a pískové směsi, beton, průmyslový odpad atd. Nejčastěji ve stavebnictví, pro základy se používá zásyp pískem nebo drceným kamenem.

Jaká by měla být podestýlka?

Pro pásový základ se zpravidla vyrábí podestýlka (polštář, substrát). Nejprve musíte vykopat příkop. Na rozdíl od evropských norem, které povolují tloušťku polštáře pouze 25 cm, naši stavitelé doporučují vyrobit polštář o tloušťce 30 – 60 cm (někdy 80 cm), v závislosti na vzdouvání půdy.

V zásadě je zásyp tvořen pískem, drceným kamenem nebo betonem. Materiál se postupně sype ve vrstvách po 20 cm, pečlivě zhutňuje pomocí speciálních plošných vibrátorů nebo válců. Hotový základový polštář by měl mít hustotu 1,6 t/m3 nebo vyšší.

Strmost sklonů podestýlky by neměla být větší než 1:1,5. Je třeba je zpevnit pomocí kamenné slepé plochy, trávníku, dekorativních dlaždic nebo výsevu trávy. Velikost horní části podestýlky se shoduje s vnějšími rozměry budovy plus šířka bermy, která je 1,5 m. Sklon ložné plochy musí být minimálně 3 % od středu domu k vnějšímu obvod.

Montáž pískové základové podestýlky

Pískový zásyp je považován za levnou variantu, takže je vhodný pro ty, kteří se při stavbě základů snaží více ušetřit. Navíc je docela jednoduché to zařídit. Hlavní výhodou pískové podestýlky je, že substrát se stává bariérou mezi základem a spodní vodou a přebírá také zvýšené zatížení základu.

READ
K čemu se používají gumové rohože?

Obložení výkopu před naplněním pískem je pečlivě vyrovnáno, aby nedošlo k žádným poklesům. Pomocí vibrační desky se položená vrstva písku pečlivě zhutní, čímž se odstraní nestabilita materiálu. Při zhutnění se pískový polštář navlhčí vodou. To pomáhá pískové vrstvě získat maximální hustotu.

Pro zásyp pískového lože je vhodný písek jakékoliv frakce, ale odborníci doporučují používat hrubý písek. Pokud je mokrý, pak není nutné pěchování, jinak je potřeba jej navlhčit a pěchovat. Kvalita zhutnění se kontroluje následovně – pokud na podkladu při chůzi nezůstanou žádné stopy, pak je dobře zhutněný.

Před plněním písku se doporučuje položit dno výkopu geotextilií nebo střešní lepenkou, která zabrání smíchání písku s půdou. Někteří radí zhutnit pod substrát vrstvu hlíny, která základ ochrání v případě vzedmutí spodní vody. Vrstva jílu sice zadrží vodu, ale zároveň se zvýší nadzvedávání půdy a zhorší se únosnost základu.

Postup při pokládání základové podestýlky z drceného kamene

Tento základový substrát má vyšší pevnost ve srovnání s pískovým polštářem. Hlavním zásypovým materiálem je drť, ale před zásypem je nutné na dno výkopu položit 10-15 cm materiálu v menší frakci. Nejlepší možností je použít na základnu hrubý říční písek.

Poté se na písek nasype drcený kámen. V souladu s SNiP se příprava drceného kamene pro nadaci provádí ze zhutněného drceného kamene nebo chudého betonu. Vrstva drceného kamene o tloušťce 20-25 cm se vyrovná a důkladně zhutní pomocí vibrační desky. Je nutné zajistit, aby mezi drcenými kameny byl minimální volný prostor.

Zásyp drceného kamene se nalije a zhutní tak, aby jeho horní vrstva byla umístěna na úrovni okraje příkopu (nulová značka). V budoucnu bude počítání nadací začínat od této značky. Podle stavebních předpisů je drcený kamenný zásyp vyroben tak, aby každá z jeho stran přesahovala velikost základu o 15-20 cm.

Zásyp z drceného kamene je vhodný pro domy jakékoli velikosti, typu a počtu podlaží. U takového polštáře je také jedno, z jakého materiálu je stavba vyrobena.

Jak vypočítat množství drceného kamene pro založení budovy při skládkování? Potřebujete znát kromě objemu samotného násypu i objemovou hmotnost frakce, která se používá k položení základové výplně. Obvykle je tento parametr uveden v certifikátu kvality. Pokud hodnota není známa, použije se průměr. Například průměrná velikost drceného kamene frakce 5-40 mm je 1500 kg/m3. Objem vydělíme hmotností a zjistíme, že tuna drceného kamene má objem 0,67 m3. Při znalosti rozměrů staveniště pro zásyp polštáře a jeho tloušťky zjistíme objem zásypu a podle toho i hmotnost potřebného materiálu.

READ
Jak se dělá habešská studna?

Při stavbě domu je instalace lůžkovin považována za důležitý a zodpovědný proces. Pouze umístěním kvalitního polštáře pod základ můžete žít klidně a šťastně ve svém domově a nestarat se o klid své rodiny.

Pískový polštář a jeho vlhkost. Odborný komentář (video)

Účel, odrůdy a zařízení polštáře pod pásovým základem

Základ budovy je nejdůležitější částí stavby. Vlastnosti budovy závisí na její kvalitě a spolehlivosti.

Při stavbě základu je nutné přísně dodržovat technologii, jinak se rychle začne hroutit, což bude mít za následek deformační procesy ve stěnách a stropech.

Profesionální stavitelé při uspořádání pásového základu nalijí na dno výkopu polštář z písku nebo drceného kamene.

Je to nezbytné?

Někteří soukromí developeři, pro které je důležitá nákladová efektivita stavby, se domnívají, že není nutné pokládat polštář pod základ. Věří, že pokud je dům postaven na husté půdě, můžete se bez něj obejít.

Ve skutečnosti je to nepostradatelný prvek základů pásů, protože:

 1. Poskytuje rovnoměrné rozložení dopadu z konstrukce půdy.
 2. Zabraňuje sesedání základů.
 3. Působí jako dodatečná bariéra mezi základnou budovy a podzemní vodou.

Potřebuji pískový polštář například pod pásový základ na hlíně? Při stavbě jakéhokoli objektu je zapotřebí polštář z písku nebo drceného kamene, bez ohledu na:

 • kvalita půdy,
 • stavební rozměry,
 • hloubka základů,
 • další faktory.

Poskytuje základně stabilitu a pevnost. Zároveň ji chrání před vlhkostí a kompenzuje pohyby půdy a udržuje základnu budovy nehybnou.

Obvykle je polštář vybaven pískem. Při vyrovnávání dna výkopu se také používá písek, ale nejedná se o polštář, ale pouze o pomocnou vrstvu 2-3 centimetry. Pro násyp se kromě písku používá drcený kámen nebo betonová malta.

Pískové polštáře jsou nejekonomičtější. Používají se při rozpočtové výstavbě drobných staveb. Musíte si koupit hrubozrnný písek, jinak se ukáže, že podklad není dostatečně tuhý.

Je nutné nalít písek ve vrstvách, každou 10 cm vrstvu opatrně udusat vodou. Pískové násypy se vyrábějí o výšce 20 až 40 cm, povrch musí být dokonale vyrovnaný.

Pod domem na měkké půdě nemusí být samotný polštář z písku účinný. Přidává se do něj drcený kámen, díky kterému je základna odolná proti smršťování..

READ
Co mohu udělat pro odstranění zápachu ze septiku v soukromém domě?

Smíšený základ je pevnější, odolnější, lépe chrání před vlhkostí. Při stavbě soukromých chat se doporučuje používat takové kombinované polštáře.

Drcený kámen a písek lze smíchat. Ale je lepší nalít materiály ve vrstvách – nejprve vrstva písku, pak suť. Vrstvy by měly být do 20 cm.Naplněný písek je nutné pečlivě zhutnit a urovnat. Po násypu suti je třeba po ní projít a také ji vyrovnat, zkontrolovat, zda se nevytvořily dutiny.

Polštář se může skládat pouze ze suti. Používá se štěrk nebo žula. Štěrk se obvykle kupuje, protože je levnější a pohodlnější. Drcený kámen je stabilnější než písčitý. Méně absorbuje vodu, má delší životnost. Používá se při stavbě dvou a třípatrových chat.

Existuje i konkrétní varianta.. Ve skutečnosti je betonová základna dalším prvkem základu. Instaluje se na poměrně vysoký pískový polštář (až 50 cm). Beton je tenká monolitická železobetonová vrstva, na které je postavena hlavní část základů – bednění, armovací klec, betonové lití.

Další možností je instalace hotových betonových desek místo sypké betonové vrstvy. Betonový základ je poměrně drahý. V nízkopodlažních stavbách se používá zřídka. Ale v některých případech se stává jediným způsobem, jak uspořádat základnu.

Například pomocí betonového polštáře můžete postavit velký masivní dům na místě s problematickou půdou.

materiály

Zvláštní požadavky jsou kladeny na materiály pro uspořádání násypu pod základem. Měli by být:

 • odolný,
 • odolný proti vlhkosti,
 • mrazuvzdorný,
 • levný.

Песок

Písek musí být hrubý. Čím větší zrna, tím kvalitnější substrát. Hrubší písek se snadněji hutní a urovnává a polštář z něj má vysokou odolnost proti zatížení.

V písku by neměly být žádné nečistoty. Jsou nebezpečné, protože mohou radikálně změnit vlastnosti polštáře. Zvláště škodlivé jsou jílové nečistoty.

Hlína absorbuje vlhkost. Díky tomu je polštář příliš mobilní a slabý. Hliněná podložka nebude schopna plnit své funkce, nadace rychle „plave“ a selže.

Štěrk

K zásypu se obvykle používá drť frakce 40 mm. Je dobře dusaná, odolná vůči nízkým teplotám, její pevnost je M1200. Takový materiál je naprosto bezpečný a lze jej použít při výstavbě obytných budov. Pro úsporu peněz je povoleno používat druhotnou drť získanou drcením odpadního betonu.

READ
Co si do bytu pořídit jako první?

Odborníci doporučují nalít žulu. Toto není nejlevnější varianta pro drcený kámen, ale má vynikající vlastnosti. Polštář z něj se stane odolnou spolehlivou oporou pro dům.

Co si vybrat – písek nebo štěrk?

Písek je levnější než štěrk. Je vhodný pro stavbu polštáře pro malé stavby nebo pro domy postavené na husté půdě. Drcený kámen je dražší, ale odolnější. Základ z drceného kamene je spolehlivější. Pro snížení nákladů na drcený kámen se kombinuje s pískem.

Pracovní technologie

Bez ohledu na zvolený materiál by měl být polštář nalit přesně podle technologie:

Písek

Provádí se podle následujícího schématu:

 1. Dno výkopu vykopaného pod pásovým základem by mělo být vyrovnáno a zhutněno.
 2. Pokud je půda prašná nebo jílovitá, je třeba odstranit malou vrstvu a nahradit ji silnějším zásypem, poté urovnat a zhutnit.
 3. Na dno je položen listový hydroizolační materiál, který ochrání materiály před zemní vlhkostí a zabrání promíchání písku se zeminou.
 4. Pro větší pevnost podkladu musí být spodní vrstva vyložena sutí (může být ve 2 vrstvách).
 5. Nahoru se nalije písek (při přidávání musí být navlhčen vodou a zhutněn).
 6. Vyrovnejte povrch pískového polštáře pomocí plošinového vibrátoru nebo válečku.
 7. Bednění pro základovou pásku je instalováno na horní straně polštáře.

Výška pískového náspu závisí na vlastnostech půdy a vlastnostech budoucí budovy. Dělat to více než 30 cm ve většině případů je nepraktické – ztratí se stabilita.

Nejjednodušším způsobem je vypočítat šířku pásky, která bude nalita po instalaci polštáře. Výška polštáře by měla být trojnásobkem šířky pásky. Šířka podložky je asi o 30 cm větší než šířka pásky.

Shchebnevaya

Písek se obvykle sype pod sutiny. Proces začíná jako při pokládání jednoduchého pískového polštáře. Ale s nižší výškou pískového náspu (10-15 cm).

Po zhutnění písku se na něj nasype drcený kámen. Výška vrstvy drceného kamene by měla být do 20 cm.Šířka vrstvy drceného kamene odpovídá pískové.

Často se používají i jiné možnosti pískové a štěrkové podestýlky. Materiály lze například míchat a nalévat v jedné vrstvě.

Můžete vytvořit tři vrstvy:

READ
Jak pohodlně uspořádat police ve skříni?

Beton

Použití betonové podložky zahrnuje vyrovnání a zhutnění dna výkopu, stejně jako při použití sypkých materiálů. Poté se položí hydroizolace a nahoře se nalije vysoký pískový polštář. Další možností je nasypat místo písku 10-15 cm drceného kamene.

Shora je pod betonovou podrážkou o výšce 10-15 cm instalováno bednění, které je vyztuženo a nalito betonem. Místo nalévání můžete použít hotové betonové desky.

Výškové a tloušťkové parametry, hydroizolační vrstva

Výška by měla být trojnásobkem šířky pásky. Při práci na slabě zvednutých půdách je však nutné provést podklad vyšší, někdy až 80 cm. Protože výška jedné vrstvy by neměla být větší než 30 cm, v případech, kdy je potřeba vysoký zásyp, je třeba nanést několik vrstev střídavě. Spodní vrstva je vyplněna pískem.

Šířka polštáře by měla být o 30 cm větší než šířka pásky. Správně naaranžovaná podestýlka vyčnívá pod páskou o 15 cm na každou stranu. Zásoba je potřebná pro stabilitu základu a pohodlí při práci na jeho nalévání.

Polštář spolu se základovou páskou je nutné chránit před zemní vlhkostí. V oblastech s mokrou půdou a vysokými podzemními proudy nemusí hydroizolační obložení pod základnou stačit.

Pro maximální ochranu je jáma ještě před položením polštáře po celém obvodu vyložena rolovanou hydroizolací. Položí se na dno, přitlačí ke stěnám příkopu a vynese na povrch země.

Závěr

Základ drží konstrukci budovy a přenáší zatížení z ní na zem. Během provozu odolává silnému tlaku a je ovlivněn:

 • vlhkost,
 • zvedání,
 • pohyb půdy,
 • změny teploty.

Jakékoli destruktivní procesy v nadaci jsou nevratné. Vedou ke zničení celé budovy. Proto je důležité při stavbě základů dodržovat stavební pravidla a předpisy.

Polštář pod ním musí být nutně vybaven. Materiál a parametry podkladu se volí individuálně pro každou stavbu.