foto 1

Mulčování – je to zemědělská praxe, která snižuje ztráty vlhkosti v půdě a zlepšuje strukturu nebo složení půdy.

Kromě toho mulč chrání rostlinu před:

 • přehřátí a zmrazení kořenů;
 • slimáci;
 • plevele.

Jakékoliv zahradní a zahradní rostliny dostávají výživu a látky potřebné pro růst ve formě vodných roztoků, které vstřebávají pomocí kořenů.

Čím je tedy vlhkost půdy nižší, tím je pro kořeny obtížnější získávat živiny ze země, proto je nutné půdu neustále vlhčit.

Častá zálivka však často vede k hnilobě, proto je nesmírně důležitá prodlužte interval mezi zavlažováním a snížit rychlost ztráty půdní vody.

Proč potřebujete mulčovat půdu?

foto 2

Voda opouští půdu čtyři způsoby:

 • je konzumován kořeny rostlin;
 • prosakuje do hlubokých vrstev půdy;
 • odpařuje se vlivem zahřívání slunečními paprsky;
 • je unášen větrem.

Vliv prvních dvou bodů nelze zastavit ani zpomalit.

Proto zůstává ovlivnit odpařování vody kvůli teplu a větru. Mulč, tedy materiál pokrývající půdu, snižuje intenzitu prohřívání půdy a také odděluje povrch půdy od pohybujícího se vzduchu, proto se snižují ztráty vody způsobené těmito faktory.

Po hnilobě mulč z přírodních materiálů mísí se s půdou a zlepšuje její strukturuaby se půda uvolnila. Kořeny rostlin díky tomu snadněji získají přístup k vodě, protože vlhkost je rovnoměrněji distribuována po kypré půdě, takže se přirozeně kompenzuje to, co kořeny spotřebovaly.

V létě mulč chrání půdu před slunečními paprsky, aby se kořeny rostlin nepřehřívaly. V zimě mulčovací vrstva chrání kořeny před mrazem a působí jako tepelný izolant.

Pokud voda v půdě a kořenech zamrzne, pak zvětší svou velikost a rozbije kořenové buňky, po kterém již nebudou moci normálně vykonávat své funkce. Díky tepelně-izolačním vlastnostem mulče voda v kořenech nezamrzá ani ve velkých mrazech a na jaře se rostlina snadněji probudí ze spánku a obnoví růst.

Mulč navíc chrání záhony před slimáky a plevelem, protože ty první pociťují nepohodlí při pohybu na velmi nerovném povrchu a ty druhé nemohou normálně prorůst silnou vrstvou mulče.

Více informací o účelu a použití mulče naleznete v článku Piliny na zahradě.

Vliv dřevěného odpadu na půdu: klady a zápory

foto 3

Abychom pochopili, jak se mulč z pily liší od mulče vyrobeného z jiných materiálů, je nutné pochopit, jak piliny ovlivňují půdu.

Činností dochází k přeměně dřeva na humus (humus), tedy látku vhodnou pro vstřebávání rostlinami širokou škálu bakterií a plísní.

READ
Jak zvětšit svůj pozemek?

K tomuto procesu dochází u jakékoli organické hmoty, díky níž se všechny rostliny, zvířata a jiné živé organismy po smrti promění v humus.

Při životně důležité činnosti mikroorganismů, které zajišťují rozklad dřeva, se uvolňují různé kyseliny, z nichž jen část je nezbytná k získání humusu.

Zbývající kyseliny neovlivňují mechanické vlastnosti půdy, ale mění acidobazickou rovnováhu humusu a následně půdy, se kterou přichází do styku.

Nejsilněji se tento efekt projevuje při rozpadu pilin jehličnatých druhů, proto i částečně shnilý odpad z řezání dřeva okyseluje zeminu, mění acidobazickou rovnováhu a dělat půdu nepoužitelnou pro některé rostliny.

Bakterie a houby, které zajišťují hnilobu dřeva, navíc spotřebovávají hodně dusíku extrahovaného jak z pilin a vzduchu, tak z půdy, se kterou přichází dřevní odpad do styku.

Při jakémkoliv použití pilin je proto nutné počítat se spotřebou dusíku bakteriemi a poklesem hladiny tohoto prvku v půdě.

foto 5

Některé z kyselin vylučovaných bakteriemi a houbami jsou nebezpečí pro mladé sazenice a výhonky, které si ještě nestihly vypěstovat silnou kůru, která je chrání před patogeny různých chorob.

Proto mulčování mladých sazenic čerstvými pilinami vede k poškození jejich kůže a infekci patogeny různých chorob.

Pokud lze snížení hladiny dusíku a zvýšení kyselosti kompenzovat vápnem nebo popelem, stejně jako hnojivy obsahujícími dusík, pak jediný způsob, jak chránit sazenice – k mulčování používejte pouze zcela shnilý materiál.

Pro kompenzaci změny acidobazické rovnováhy půdy po aplikaci mulče z pilin se půda sype popelem, dolomitovou moukou nebo hašeným vápnem (chmýří).

Alkálie z těchto léků reagují s kyselinami, díky čemuž se tyto přeměňují na soli s uvolňováním vody.

tito procesy jsou pomalé: proto dochází během několika měsíců ke zvýšení i snížení kyselosti.

To je důvod, proč přidání popela nebo jiných činidel spolu s nanesením vrstvy mulče z pilin zabrání změně kyselosti půdy, pokud množství činidel odpovídá množství kyselin izolovaných z dřevního odpadu.

Jak vyrobit mulč?

Pro mulčování můžete používat různé materiály nejoblíbenější z nich jsou:

 • polyethylenová fólie;
 • vytrhaný nebo posekaný plevel;
 • forbs (seno);
 • sláma;
 • směs různých organických materiálů (plevel, seno, sláma atd.) se shnilým hnojem nebo kompostem;
 • jehly;
 • piliny.

foto 6

Polyetylenová fólie, zejména černá nebo dvoubarevná, dobře potlačuje růst plevele a dodává zahradě krásný vzhled, ale nijak neovlivňuje slimáky.

READ
Jak zvýšit výkon na 15 kW?

Navíc v horkém letním dni je země pod takovým filmem zahřívá na nebezpečnou úroveň, což často vede k odumírání kořenů.

Slabá paropropustnost tohoto materiálu vede ke zvýšení vlhkosti na povrchu země a výskyt plísní a kolonií škodlivých bakterií, stejně jako rychlé rozmnožování dřevěných vší.

Fólie navíc nemůže chránit před mrazem, proto je s ní nutné použít jiné materiály.

Na jakémkoli záhonu nebo ve skleníku neustále rostou různé plevele, které odebírají pěstovaným rostlinám živiny a vlhkost, takže jsou odplevelené nebo vytrhané.

Jako mulč lze použít i natrhaný, posekaný nebo vytrhaný plevel, který je lepší než fólie izolující teplo a chlad. Takový materiál však často zanechává v zemi semena plevelů, která časem vyklíčí a poté je třeba je znovu vytáhnout nebo odplevelit.

Několik dní po položení na zem, ve vykořeněném plevelu začíná přeměna v humus. Navíc to provádějí stejné houby a bakterie, které zajišťují rozklad pilin.

V důsledku toho se půda stává mírně kyselou a volná kyselina poškozuje tenkou slupku sazenic, což je činí náchylnými k chorobám.

foto 7

Plevel kvůli nižšímu obsahu ligninu v kmínku hnije mnohem rychleji než piliny, takže před začátkem mrazů stihne úplně zahnít.

To vede ke snížení účinnosti protimrazové ochrany, protože v důsledku chátrání tloušťka vrstvy plevele je značně snížena.

Situace je stejná jako u forbů seno, sláma nebo jehly – tyto materiály rychle hnijí, navíc mohou infikovat místo semeny, což povede k výskytu dalších rostlin na zahradě nebo ve skleníku.

Jarní mulč kvůli rychlému rozkladu nedokáže ochránit kořeny rostlin před mrazem a díky přítomnosti mulče na záhonech, které lze použít k podzimnímu mulčování, neroste plevelná tráva, takže seno nebo sláma bude nutné kupovat.

Pokud je možné tyto materiály koupit, pak oni účinně chrání kořeny rostliny před mrazem.

Vzhledem k tomu, že rozklad jakéhokoli typu organické hmoty zajišťují stejné houby a bakterie jako piliny, je jejich účinek na půdu přibližně stejný.

Jediný rozdíl je v tom, že sušené stonky jakýchkoli bylin jsou mnohem méně husté než piliny, a proto se při stejném objemu výrazně liší v hmotnosti.

Současně s hmotností přímo souvisí počet mikroorganismů, které zajišťují rozklad, stejně jako množství jimi uvolněné kyseliny a dusíku spotřebovaného ze země. Proto je účinek mulče ze sena, slámy a vytrhaného plevele na půdu mnohem menší než účinek, který mají piliny.

READ
Co znamená slovo břidlice?

foto 8

Navíc tvar a struktura pilin vhodnější pro kypření země, než jakýkoli jiný materiál.

Koneckonců, natrhané stonky, stejně jako seno nebo sláma, se skládají z dlouhých prvků a odpad z řezání dřeva ve velikosti spíše velmi hrubý písek nebo velmi jemný štěrk.

Půda s nimi proto dobře prochází vodou a vzduchem. Směs jakýchkoli stonků, sena nebo slámy s trusem / hnojem kompenzuje spotřebu dusíku mikroorganismy a vápno nebo popel kompenzuje zvýšení kyselosti.

Nicméně i v této kombinaci tyto materiály nemusí být tak efektivní jako mulč, jako piliny.

Ostatně vši se pod pilinami nemnoží a plevel také neroste, protože hustota mulčovací vrstvy je mnohem vyšší a v semeni plevele nejsou dostatečné zásoby, aby protlačit takovou masu dřevěného odpadu.

Pokud by se celková hmotnost mulče z plevele, sena nebo slámy rovnala hmotnosti mulče z pilin, pak by rychlost změny acidobazické rovnováhy, stejně jako odstraňování dusíku, byla také stejná.

Tak negativní dopad na půdu piliny a tyto materiály jsou stejné, ale výhody pilin jsou mnohem větší.

Maximální účinnosti jakéhokoliv mulče včetně zimního se dosáhne pouze výsadbou zeleného hnojení.

foto 4

Vždyť ani směs ztrouchnivělého odpadu při řezání dřeva s trusem nebo hnojem nedokáže plně vyrovnat všechny látky vynaložené na růst kulturních rostlin.

A zde je kombinace mulče z a steliva nebo hnoje s výsadbou správně zvolené zelené hnojení plně kompenzuje všechny spotřebované látky a umožňuje efektivně pěstovat plodiny na jedné ploše po mnoho let.

Navíc zelené hnojení a i to nejlepší mulčování se navzájem nemohou nahraditprotože mají různé účely.

Připravili jsme odkazy na několik fór, kde uživatelé porovnávají efektivitu použití pilin jako mulče s jinými materiály:

Příprava surovin

Aby piliny nepoškodily půdu a výsadbu, musí být řádně připraveny k výrobě mulče, zcela nebo částečně přeměněny na humus (humus).

K tomu můžete použít jak čistý dřevěný odpad jakéhokoli druhu, tak směs pilin s jakýmikoli výkaly, stejně jako hnojiva obsahující dusík.

K nastartování fermentačního procesu, při kterém různé bakterie a houby zpracují dřevo na humus, je potřeba zajistit vysokou vlhkost a teplotu nad +15 stupňů.

Počet mikroorganismů totiž musí překročit určitý minimální práh, po jehož překročení mohou efektivně zpracovávat organickou hmotu.

READ
Jak se jmenuje film, který pokrývá nábytek?

foto 9

Přidání hnoje nebo humusu do fermentované hmoty snižuje požadavky na teplotu.

Exkrementy totiž už většinu potřebných mikroorganismů obsahují, a to mnohem více, než je minimální množství.

Po dosažení minimálního počtu mikroorganismy začnou zpracovávat materiál a v procesu života uvolňují tepelnou energii, takže hromada směsi pilin a trusu / hnoje je uvnitř teplá i v mrazivých dnech.

Přidáním vápna, popela nebo dolomitové mouky do rozkládajících se pilin nebo směsi s hnojem / hnojem získáte mulčovací materiál s vynikajícími hnojivými vlastnostmi a neutralizovat složky, které mění kyselost půdy.

To je zvláště důležité, pokud chcete k mulčování použít podshnilý materiál.

Pro přirozený rozklad odpadu řezání dřeva trvá 2-4 roky v závislosti na teplotě a vlhkosti. Přidání hnoje / hnoje zkracuje dobu úplného rozkladu na šest měsíců při teplotách nad nulou nebo mírném mrazu.

Pokud spolu s exkrementy přidáte lék, který urychluje reprodukci bakterií, pak piliny úplně se přehřeje za 3-4 měsíce.

Pro více informací o těchto procesech a přípravě pilin pro aplikaci na půdu nebo použití jako mulč si přečtěte článek pilinový kompost.

Je možné použít čerstvé piliny a jak je správně aplikovat?

foto 10

Při výběru dřevního odpadu pro mulčování určitých rostlin mějte na paměti ne úplně shnilé jehličnany piliny okyselují půdu mnohem silněji než tvrdé dřevo.

Proto se piliny z tvrdého dřeva lépe hodí pro mulčování neúplně shnilým materiálem.

Pokud čekáte na úplný rozklad dřevěného odpadu, tak není rozdíl mezi jehličnatými nebo listnatými.

Pro každou rostlinu použít vlastní metodu výrobu mulče, takže způsob mulčování paprik nebude fungovat pro jahody nebo maliny.

Mulčování letniček se navíc od stejného postupu na záhonech či sklenících s trvalkami liší tím není třeba chránit kořeny rostliny před mrazem.

Jak se dá aplikovat jako zimní ochrana?

Po sklizni je nutné obnovit živiny vynaložené na vývoj rostlin a kypří utuženou půdu.

Pokud jsou vytrvalé rostliny vysazeny na záhonech nebo ve sklenících, musíte také chránit jejich kořeny před mrazem.

K tomu můžete buď zvýšit vrstvu letního mulče, nebo nalít zimní mulč. Pro zpracování půdy pod jednoleté rostliny nejprve se zasadí zelené hnojení, pak půdu pokryjí zimním mulčem, který půdu kypří a naplní živinami.

READ
Co v sauně nesmí chybět?

K tomu se nejlépe hodí na bázi mulče:

 • piliny jakéhokoli druhu;
 • stelivo nebo hnůj;
 • hašené vápno;
 • lék, který urychluje rozklad kompostu.

foto 11

A už se ani nemůžu dočkat hnijící mulč.

Díky léku, který urychluje reprodukci bakterií, stejně jako podestýlky nebo hnoje, mikroorganismů, které zpracovávají organickou hmotu, se budou množit a plnit svou funkci i při teplotách pod nulou.

Důkladně promíchanou kompozici proto stačí rozsypat po skleníku nebo zahradním záhonu, poté ji mikroorganismy promění v humus, který uvolní půdu a kompenzuje ztrátu živin a stopových prvků.

Pokud chcete mulčovat záhon na zahradě nebo ve skleníku, kde se vysazují trvalky, pak zvažte následující:

 • pouze zcela shnilý materiál je vhodný pro pokládku přímo na zem;
 • částečně nahnilý materiál je vhodný i pro pokládku na vrstvu letního mulče, ale kolem stonků rostlin budete muset nechat volné místo o průměru 10 cm, jinak stonka rostliny utrpí.

Na víceleté rostliny proto není vhodné používat neúplně rozpadlý materiál, protože půdu prokypří a dodá jí živiny, ale nebude schopen chránit kořeny rostlin z mrazu.

Zcela shnilý humus z pilin a zvířecích exkrementů tyto nedostatky postrádá.

Přesto zimní mulčování nemůže plně nahradit použití zeleného hnojení, protože i mulč na základě výše uvedeného složení kompenzuje ztrátu pouze nezbytných látek, ale nemůže nahradit to, co obnovuje zelené hnojení.

Maximálního účinku je proto dosaženo při zimním mulčování provádět až po sběru zeleného hnojení, navíc se zelené hnojení rozhází po zahradě před položením mulčovací vrstvy.

Přečtěte si více o způsobech mulčování různých rostlin a také o požadavcích na zimní a letní mulč zde: Co lze mulčovat pilinami. Můžete také najít užitečné materiály o používání pilin na zahradě.

Související videa

Toto video podrobně popisuje použití pilin k mulčování.

Výkon

Piliny jsou dobrým materiálem pro mulčování jakékoli rostliny. Při správném použití tento mulč chrání rostliny před:

 • vysychání během letních veder;
 • mráz;
 • slimáci a šneci.

Kromě toho mulč z pilin kypří půdu na zahradě nebo ve skleníku a doplňuje ztrátu živin a stopových prvků, nezbytné pro normální vývoj a plodnost jakýchkoli rostlin.

Význam pilin na farmě lze jen stěží přeceňovat, protože se používají také jako izolace podlah, stropů a stěn a slouží také jako podestýlka pro zvířata.