Vzdálenost od koupelny k domu: požární, sanitární a stavební předpisy

Provoz vany je spojen se zvýšeným nebezpečím požáru a také s likvidací odpadních vod. Tyto okolnosti je třeba vzít v úvahu nejen při projektování, ale také při výběru místa na místě. Důležitým kritériem je vzdálenost od vany k domu; požární předpisy zohledňují další parametry. Zjistíme, co je třeba vzít v úvahu při umístění budovy, abyste se ochránili před správními sankcemi a soudními spory se sousedy.

Jaké normy upravují stavbu vany

Vzdálenost mezi objekty na místě je důležitou otázkou. A přestože se většina majitelů při stavbě řídí především ohledy na pohodlí a estetiku, všestranná bezpečnost závisí na vzdálenostech. Předpisy jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky ve třech kontextech:

 • Stavební normy a pravidla (SNiP).
 • Požadavky a pravidla požární bezpečnosti.
 • Hygienická pravidla a normy (SanPiN).

Je důležité pochopit, že jakékoli normy, například vzdálenost lázeňského domu od domu podle norem požární bezpečnosti, znamenají dodržování minimální vzdálenosti budov nejen na jejich vlastním místě. Berou se v úvahu stavby umístěné na sousedních pozemcích.

Pokud vezmeme v úvahu lázeň, pak pravidla upravující její konstrukci jsou shromážděna v SP 30-102-99 a SNiP 30-02-97. Stránka podléhá následujícím požadavkům:

 • Pozemek musí být na vyvýšeném místě, ne nízko. To zjednoduší organizaci svodů.
 • Pokud má lokalita sklon, může mít libovolný směr kromě severu.
 • Půda by měla být dostatečně hustá, bez tendence bobtnat.

Vzdálenosti mezi vanou a jinými předměty

Mezi všemi významnými objekty na místě jsou předepsány normativní vzdálenosti. Pozor je třeba věnovat i sousedním pozemkům, protože mohou být vyžadovány úpravy ohledně jejich staveb.

Například je možná varianta, kdy jste právě uvažovali o stavbě lázeňského domu a na sousedním pozemku již existuje. Pokud stojí v blízkosti plotu, budete muset jednostranně dodržovat předpisy.

Vzdálenost k plotu

Bez ohledu na to, jak malá je lázeňská budova, může vrhat stín na sousední území. Navíc se jedná o potenciálně požárně nebezpečný předmět, protože při stavbě je použito dřevo a další hořlavé materiály.

SNiP omezuje minimální vzdálenost mezi vanou a plotem v závislosti na materiálech jejich výroby. V tomto případě musí být splněna i druhá podmínka: stín by neměl překážet sousedům. Jsou možné následující kombinace:

 • Mezi dřevěným plotem a kamennou stavbou je ponecháno minimálně 6 m. Totéž platí i v opačné situaci: plot z kamene a stěny (nebo stropy) ze dřeva.
 • Pokud byl při stavbě obou objektů částečně použit strom, jsou nesené od sebe o 8 m.
 • Pokud jsou oba objekty dřevěné, zbývá mezi nimi 10 m.

Samostatně je řešena otázka organizace a umístění odtoku. Pokud se chystáte uspořádat odtokovou jímku pro odpadní vodu, neměla by být také blíže než 3 m od plotu. Pokud se předpokládá hlavní drenážní systém s plnou filtrací (výkop naplněný pískem a štěrkem), pak je přípustné snížit vzdálenost na 1 m.

Do obytného domu

Ne všichni majitelé pozemků si uvědomují, že minimální možná vzdálenost mezi lázeňským domem a domem na místě je nakonec určena materiály stěnových konstrukcí. Tuto jemnost je užitečné vzít v úvahu ve fázi návrhu; pak budete mít více příležitostí vybrat si místo pro stavbu.

READ
Kde a jak lze použít hydraulický lis?

Závislost vzdálenosti na materiálu stěn má následující podobu:

 • Jak v lázeňském domě, tak v obytné budově jsou stěny vyrobeny z cihel (nebo jiného nehořlavého materiálu, například pěnové bloky, kámen, železobeton). Mezi budovami je dodržováno minimálně 6 m.
 • Vzdálenost se zvyšuje na 8 m, pokud byla stavba domu provedena pomocí výše uvedených technologií, ale podlahy jsou dřevěné.
 • Mezi zděným (nebo podobným) domem a dřevěnou vanou by mělo zůstat 10 m.
 • Pokud jsou konstrukce stěn obou objektů dřevěné, jsou od sebe vzdáleny minimálně 15 m.

Výchozím bodem pro měření je podstavec nebo jakýkoli prvek budovy, který vyčnívá více než půl metru. Pokud budova nemá žádné vyčnívající části, odpočítává se od zdi. Toto pravidlo je třeba dodržovat nejen mezi sousedními pozemky, ale i v rámci areálu.

Při výběru vhodné vzdálenosti může pomoci znalost dalších jemností. Pokud je například dům v sousední oblasti otočený k vám prázdnou zdí (nemá okna na vaší straně), lze vzdálenost zmenšit na tři metry. Také, pokud je koupel tradiční (na dřevě), je velmi žádoucí vzít v úvahu větrnou růžici; při tomto způsobu střelby se vzdálenost od ostatních budov zvětšuje na maximum.

Mezi sousedními lázněmi

Standardní normy lze použít nejen pro určení vzájemné polohy vany a dalších budov, ale také pro relativní polohu van v sousedních oblastech.

Stejně jako v případě obytné budovy vše závisí na materiálech, ze kterých jsou stěny složeny. Mezi kamennými budovami můžete nechat mezeru 7-8 m, zatímco u dřevěných budov se zvyšuje na 15 m, což je spojeno s problémy požární bezpečnosti.

K červené čáře

Pokud chcete plánovat web bez sankcí, musíte vzít v úvahu umístění červených čar. Oddělují soukromý majetek od veřejného území, po kterém procházejí silnice, pozemní a podzemní komunikace.

Sanitární normy předepisují odstranění vany z komunikací nejméně o 5 m. Pokud je červená čára umístěna dostatečně daleko, lze vanu plánovat jeden metr od plotu. Je pravda, že před komunikací by mělo zůstat 5 m.

Do přírodní nádrže

Někdy pozemek sousedí s přírodní nádrží, řekou nebo jezerem nebo v blízkosti protéká potok (do této kategorie jsou také zahrnuty nádrže a kanály, i když jsou umělého původu). Mnoho majitelů se snaží získat takový pozemek, aby postavili lázeňský dům na pobřeží a po parní lázni se ponořili do vody.

Ve vodním zákoníku Ruské federace (část 1, článek 65) jsou však území sousedící s pobřežím prohlášena za zóny ochrany vody, ve kterých je regulováno mnoho forem činnosti, včetně soukromé výstavby.

V části 5 Čl. 65 VK uvádí, že délka přírodní nádrže ovlivňuje šířku ochranného pásma vod. Povolené vzdálenosti pro výstavbu soukromých budov jsou následující:

 • 50 metrů od pobřeží, pokud délka řeky (toku) nepřesahuje 10 km.
 • Na 100 metrů, pokud se nádrž táhne na 10-50 km.
 • 200 metrů, pokud je délka větší než 50 km.
 • Na břehu moře je ochranné pásmo vody 500 m.
 • U krátkých toků a řek (do 10 km) se pásmo ochrany vod shoduje s pobřežním pásem.
READ
Jak rozumět polykarbonátu nebo ne?

Požární bezpečnost

I když správně nastavíte vzdálenost mezi domem a požární vanou na vašem místě, není to zdaleka jediný požadavek federálního zákona “O požární bezpečnosti” č. 69-FZ (ze dne 21.12.1994). Při plánování a stavbě vany musíte dodržovat následující pravidla:

 • Vybavte budovu hasicím přístrojem.
 • Na stěny a podlahy v kontaktu s kamny volte ohnivzdorné materiály.
 • Před topeniště dejte plech, který ochrání okolí před spadaným uhlím.
 • Tam, kde potrubí prochází stropem, chraňte okolní materiály před vznícení.
 • Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo hromadění oxidu uhelnatého v prostorách.
 • Nezahřívejte stěny trouby nad 120 °C.

Pro první spuštění pece je nutná přítomnost požárního inspektora, který vypracuje zákon o požární bezpečnosti. Pokud není možné přizvat zástupce HZS, je nutné při spouštění zkontrolovat rovnoměrnost vytápění a tah komína.

Popis videa

O vzdálenostech podle GOST pro koupel v následujícím videu:

Hygienické normy

Dodržování pravidel SanPiN není o nic méně důležité než výběr vzdálenosti od lázeňského domu k sousednímu domu pro požární bezpečnost. Sauna zůstane bezpečná pro životní prostředí a pohodu návštěvníků, pokud bude zajištěna nejen správná vzdálenost, ale také následující pravidla:

 • Pokud neexistuje centrální kanalizace, zorganizujte systém likvidace odpadních vod.
 • Při výzdobě a izolaci interiéru používejte materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Vybavte ventilaci, sledujte těsnost komína a činnost ventilů.

Jaké jsou požadavky na stavbu

Každý majitel si samozřejmě stránky naplánuje podle svého. Ale můžete se vyhnout mnoha problémům (spory se sousedy, jejich stížnosti na dozorové orgány), pokud vezmete v úvahu nejen normy, ale také práva sousedů ve věci umístění vany. Následující doporučení vám pomohou:

 • Dodržujte vzdálenosti a další předpisy týkající se umístění vany.
 • Vyberte vyvýšené místo pro stavbu; chránit budovu před povodněmi na jaře a na podzim.
 • Pro vstup zvolte jižní stranu, v zimě to zjednoduší přístup do lázní.

Pokud není možné dodržet požadavky na umístění vany, můžete se dohodnout se sousedy na zmenšení vzdálenosti. Dohoda o nepřítomnosti pohledávek se uzavírá písemně a je ověřena notářem. Je třeba mít na paměti, že zůstává v platnosti pouze u tohoto vlastníka. Pokud se vlastník změní, budete muset znovu vyjednávat.

Popis videa

O tom, kam umístit vanu, v následujícím videu:

Nejdůležitější znaky

Plánování a výstavba vany na soukromém pozemku se provádí s ohledem na pravidla výstavby, požární a hygienické bezpečnosti. Důležitou součástí pravidel je dodržování minimálních vzdáleností k různým objektům na vlastních a sousedních pozemcích, stejně jako k přírodním nádržím a červeným čarám. Velmi důležitá je schopnost domluvit se se sousedy, pokud nesplní požadavky.

vzdálenost od vany na místě

Vzdálenost od lázeňského domu k sousední lokalitě je důležitým parametrem, zcela jasně vyjádřeným v normách výstavby a požární bezpečnosti pro výstavbu budov na pozemku individuální bytové výstavby, stejně jako SNT. Pro rok 2023 jsou tyto normy regulovány v souladu s SP 53.13330.2019, SNiP 30-02-97 ve znění z roku 2018.

Na základě požadavků v těchto zákonech je při navrhování a instalaci lázeňského domu na místě nutné umístit objekt v bezpečné vzdálenosti od obytných budov, budov pro potřeby domácnosti, zásobování vodou atd.

Pokud se stavba nachází v bližší než předpokládané vzdálenosti od obytného domu, sousedského území, oplocení, vodovodu, je taková stavba považována za nezákonnou a stavbu lze zbourat. Kromě toho nelze pozemek, na kterém jsou nelegální stavby, prodat, darovat, to znamená, že vlastník má omezení vlastnictví soukromého území.

READ
Jak správně používat plynový gril?

Takovým obtížím je možné předejít dodržováním pravidel výstavby a požární bezpečnosti ve fázi návrhu zařízení.

instalace koupelny na místě

Normy SNiP pro umístění vany na území

Podle norem schválených zákonem musí budova splňovat následující požadavky:

Ale existuje výjimka. Je-li k vaně připojena kanalizace, je-li drenáž technicky správně instalována, lze požadovanou vzdálenost snížit na jeden metr.

instalace koupelny na místě

 1. Vzdálenost od plotu k vaně by měla být od 1 metru, počítáno od hranice. Toto pravidlo zůstává zachováno za předpokladu, že je plot kovový nebo vyrobený z jiných nehořlavých materiálů. Pokud je plot ze dřeva, pak je sauna postavena ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku. Tento parametr je také přítomen v normách společného podniku, protože takové odsazení je schopné zcela chránit pozemek sousedů před přítomností odpadních vod.
 2. Vzdálenost od lázeňského domu k povrchu silnice na ulici za plotem je nejméně 5 m.
 3. Vzdálenost k nebytovým budovám pro potřeby domácnosti a jiné účely by se měla pohybovat v rozmezí 6-15 m. Přesný údaj závisí na materiálech použitých při stavbě.
 4. Vana by měla být umístěna 15 m od zahrady, lesních plantáží a dalších oblastí, kde rostou stromy a keře.
 5. Obytná budova musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 8 m od sauny.
 6. Je nutné dodržovat vzdálenost od přírodních vodních zdrojů (jezera, řeky, potoky atd.) minimálně 5 m.
 7. Pokud jsou na území vysoké stromy, pak by vzdálenost jejich umístění od lázně měla být alespoň 4 m. Pokud je výška plodin průměrná, pak bude tato vzdálenost od 3 m. Pokud mluvíme o keřích, pak od 1 m.

Stojí za zmínku, že se jedná o obecná pravidla, ale často se stává, že lokálně mohou platit další omezení. V tomto ohledu se před plánováním výstavby vyplatí pečlivě prostudovat další informace o konkrétním regionu.

Normy konstrukce vany ohledně použitých materiálů

vzdálenost od objektů na pozemku k plotu

Při plánování výstavby budovy na území s jinými budovami stojí za zvážení, z jakých materiálů byly postaveny a jaké budou v budoucnu použity.

Hlavní body, kterým je třeba věnovat pozornost:

sauna na místě

 1. Vzdálenost mezi kamennými konstrukcemi, budovami z bloků, železobetonovými materiály, jakož i mezi konstrukcemi postavenými pomocí monolitické technologie, je nejméně 6 m.
 2. Pokud byla obytná budova postavena podle výše uvedených technik, ale zároveň má dřevěné podlahy, měla by být vzdálenost již nejméně 8 m.
 3. Pokud je vana vyrobena ze dřeva, pak je vzdálenost mezi dřevěnými konstrukcemi od 15 metrů. Toto pravidlo se navíc vztahuje na budovy nejen na konkrétním místě, ale také na přilehlém území. To znamená, že vany ze dřeva sousedů v této oblasti by měly být umístěny ve vzdálenosti 15 metrů od sebe.
 4. Od sauny s dřevěnými podlahami po kamenný plot – minimálně 6m.
 5. Pokud má plot dřevěný rám, měla by být 6 m od něj umístěna kamenná lázeň.
 6. Mezi částečně nebo zcela dřevěným plotem a saunou s dřevěnými stropy musí být vzdálenost 8 m.
 7. Pokud je obvodová konstrukce a sauna dřevěné, pak je požadovaná vzdálenost mezi nimi minimálně 10 m. Stejná norma platí, pokud je sauna kamenná, ale se stropy z hořlavých surovin.
READ
Jak funguje plynový infrazářič?

Pravidla a požadavky požární bezpečnosti při stavbě vany

Normy požární bezpečnosti definují tyto stavby jako stavby třídy F3.6. Proto je třeba při výstavbě dodržovat následující normy týkající se vzdálenosti objektu od obydlí:

sauna na místě

 1. pokud je střecha domu a vana vyrobena z nehořlavých surovin a samotné budovy jsou kamenné nebo cihlové, pak je vzdálenost mezi nimi 8 m;
 2. pokud je střecha objektu vyrobena z hořlavého materiálu, pak bude vzdálenost 10 m;
 3. pokud jsou dům a sauna dřevěné nebo vyrobené z materiálů, které se rychle vznítí, je zapotřebí odsazení 10 m;
 4. pokud jsou objekty vícepodlažní (od 2 pater a výše), pak bude vzdálenost 15 mV.

Pokud je lázeňský dům napojen na kanalizaci a je instalována kanalizace, bude vzdálenost od hranice 1 m. 3 metry, pokud to není zajištěno.

Vzdálenost od sousední zděné vany bude šest metrů. Pokud jsou obě budovy dřevěné, pak bude vzájemná vzdálenost od 15 m. Je třeba také vzít v úvahu místní předpisy. Vzdálenost lze zvětšit, proto je třeba zaslat žádost o upřesnění těchto údajů správnímu regionálnímu centru, kterému je stránka přidělena. Podrobnosti lze také získat od vedoucího SNT.

koupel na dvorku

Povolení na stavbu sauny

Jakákoli budova se základnou, která se staví na území chaty nebo nekomerčního zahradnického spolku, má status budovy bez účelu provozování komerční činnosti. Tento projekt vyžaduje povolení. K takovým objektům patří i vana a vyžaduje legalizaci.

Pokud projekt není schválen, pak je definován jako stavba svépomocí, to znamená, že stavba nebude zapsána do katastru nemovitostí.

Seznam dokumentů potřebných pro kolaudaci stavby:

 1. musíte podat žádost buď na státních zdrojích “Rosreestr”, “Gosuslugi”, nebo navštívit MFC a tam ji podat;
 2. originální dokumenty, které identifikují totožnost majitele letní chaty;
 3. originální dokumenty, které mohou potvrdit vlastnictví webu;
 4. topografický diagram znázorňující vzdálenost lázeňského domu (v metrech) od obytné budovy, plotu, studny nebo jiného zdroje zásobování vodou, hospodářských budov, sousední obytné budovy a dalších objektů nacházejících se na území. Tento dokument musí být připojen k územnímu plánu příslušné oblasti;
 5. katastrální schéma přídělu pozemku s uvedením velikosti;
 6. doklady o ocenění nemovitosti, které vydávají orgány v ZISZ;
 7. schéma umístění inženýrských sítí, na kterých by měla být vyznačena místa jejich spojení s centralizovanými komunikacemi, pokud jsou přítomny;
 8. výkres budoucího objektu na místě.

Pokud plánování provádí společnost specializující se na takové služby, pak majitel nebude muset připravovat všechny potřebné dokumenty a samostatně získat povolení k výstavbě vany. To vše padne na bedra jím najaté firmy.

READ
Proč potřebujete adaptér na studnu?

instalace koupelny na místě

Projekt musí obsahovat následující parametry:

instalace koupelny na místě

 1. prezentace novostavby s uvedením účelu;
 2. určení přesných rozměrů po celém obvodu, označení dispozice uvnitř budovy;
 3. druh použité parní komory, topné zařízení;
 4. seznam materiálů, které budou použity pro stavební a dokončovací práce, s uvedením množství;
 5. je nutné uvést, jaké metody dodávky čisté vody a sanitace budou použity;
 6. jaký klimatizační systém je plánován, uveďte typ a kapacitu;
 7. uveďte vzdálenost od lázeňského domu k hranici a budovám na území vlastníka a také na pozemcích sousedů.

Normy požární bezpečnosti

Vzhledem k tomu, že ve vaně je topné těleso, je během výstavby nutné přísně dodržovat pravidla požární bezpečnosti:

koupel na zahradě

 1. Všechny dřevěné části jsou ošetřeny retardéry hoření a teprve poté jsou smontovány. Tam, kde se nachází parní lázeň, se nepoužívá pryskyřičné dřevo, protože při zahřátí surovina vytvoří na svém povrchu pryskyřici. Pokud se dostane na kůži, způsobí vážné popáleniny.
 2. Přesah stropu, komín musí být izolován pomocí nehořlavých materiálů.
 3. Podlahová krytina, stejně jako stěny, které jsou spojeny s pecí, mají být obloženy síty se zvýšenými ochrannými tepelně odolnými vlastnostmi. Před topeniště je nutné instalovat plech o rozměrech 650 x 750 mm.
 4. Prvky pro generování tepla v troubě musí být umístěny ve výšce 1,2 m od podlahy.
 5. Povinná instalace ventilace.
 6. Přítomnost hasicího přístroje.
 7. Elektroinstalace se provádí otevřenou metodou v uzavřených krabicích. Elektrické spotřebiče musí být uzemněny a vodiče izolovány se samozhášením.

Nejlepší místa pro bazén

Oblíbenou tradicí většiny koupaček je ochlazovat se po parní lázni v bazénu. Proto někteří z těch, kteří se rádi parní, mají vodní atribut přímo uvnitř vany, jiní si staví nepříliš velký venkovní bazén, který umístí poblíž sauny přímo na místě.

Pokud bylo rozhodnuto postavit pevný bazén s pevným základem, měli byste dodržovat tato doporučení:

bazén ve vaně

 1. Od novostaveb udělejte minimální vzdálenost 2 m.
 2. Oplocení sousedů musí být umístěno v minimální vzdálenosti 1 m.
 3. Konstrukce by neměla vytvářet překážky v přístupu k hospodářským budovám na pozemku.

Je dobré, když bazén není postaven na cestě k jiným budovám a atributům.

Umělá nádrž by z praktických důvodů neměla mít k plotu sousedů vzdálenost menší než tři metry. Dětský povyk a hluk nebo „kulturní rekreace“ totiž budou dráždit sousedy a sloužit jako záminka k „nafouknutí“ konfliktní situace.

Při rozhodování, kolik metrů od plotu můžete postavit koupel, vezměte v úvahu nuance. Pokud soused napíše písemný souhlas s umístěním vany blíže stávajícím normám, pak mohou být některá stavební pravidla ignorována. A vzdálenost od plotu k vaně může být snížena.

Nebude ale nadbytečné obrátit se na svůj správní obvod, abyste si ujasnili soubor pravidel, která v kraji aktuálně platí podle úpravy vzdálenosti staveb v soukromém sektoru.

bazén a sauna na chatě

A dnes je mnoho majitelů osobních a letních chat frivolní ohledně otázky, jak moc ustoupit od plotu, aby si postavili lázeňský dům. Seznámení s administrativními požadavky na konkrétní odsazení od plotu k sauně / vaně nebude zbytečné. Zohledněním stavebních pravidel ve fázi návrhu se můžete v budoucnu vyhnout konfliktu se sousedy.