Pro stavbu budov se používají různé druhy pórobetonu, lišící se buněčnou strukturou betonové hmoty. Mnoho developerů a profesionálních stavitelů používá pro stavbu domů pórobeton. Použití kompozitu pro výrobu pórobetonových bloků snižuje odhadované náklady na práci, snižuje zatížení základů budovy a také umožňuje pohodlné mikroklima v místnosti. Podívejme se na vlastnosti a vlastnosti pórobetonových bloků (plynových bloků) a také pochopíme technologii jejich výroby.

Co je to pórobeton a výrobky z něj

Většina vývojářů má představu o tom, co je plynový blok. Tento výrobek má tvar pravoúhlého hranolu vyrobeného z plynobetonu. Plynový blok je vyroben autoklávovou technologií s použitím hliníkového nadouvadla.

Rozšířené použití pórobetonu je dnes způsobeno jak jeho fyzikálními, tak technickými vlastnostmi a významnými změnami na energetickém trhu

Pórobeton jako stavební materiál si v posledním desetiletí získal širokou oblibu.

Charakteristické vlastnosti pórobetonu:

 • rovnoměrné rozložení vzduchových dutin v hmotě pórobetonu;
 • stabilní průměr vnitřních buněk;
 • koncentrace buněk v pórobetonové hmotě – až 70 %;
 • otevřená forma vzduchových dutin.

Buněčná struktura hmoty pórobetonu zvyšuje schopnost materiálu propouštět páru a příznivě ovlivňuje jeho tepelně izolační vlastnosti. Pórobeton snadno poznáte podle bílé barvy a drsného povrchu.

Pórobeton je jiný:

 • hustota materiálu;
 • oblast použití;
 • množství vnímaného úsilí.

V závislosti na specifikovaných vlastnostech se plynem plněný kompozit (pórobeton) dělí na následující typy:

 • tepelně izolační;
 • konstrukční a tepelná izolace;
 • strukturální.

Blokové výrobky vyrobené z pórobetonu mají různé velikosti, hmotnosti a objemy. Počet pórobetonových tvárnic pro zdění lze snadno zjistit pomocí online kalkulačky.

Obliba pórobetonu je způsobena jeho prospěšnými vlastnostmi.

Výroba pórobetonu není příliš náročná na výrobu, ale k dosažení vysoké kvality vyžaduje high-tech zařízení

Z čeho je plynový blok vyroben?

Výroba pórobetonu se provádí autoklávovou technologií s použitím následujících komponent:

 • cement s označením M400 nebo M500, používaný jako pojivo. Koncentrace nepřesahuje 35–45 %;
 • jako plnivo se používá prosátý křemičitý písek. Obsah plniva v pórobetonové směsi dosahuje 40–45 %;
 • hašené vápno účastnící se reakce tvorby pórů. Při koncentraci 12 až 18 % je dosaženo požadované velikosti vzduchových buněk;
 • hliníkový prášek, který působí jako pórotvorná látka. Nadouvadlo se přidává v množství do 1 %;
 • chlorid vápenatý v množství 0,2 % a křemičitan vápenatý v množství 2,5 %, zaváděný pro zajištění požadované struktury hmoty pórobetonu;
 • voda ohřátá na 55–60 stupňů Celsia. Voda se přidává podle receptury, dokud není dosaženo požadovaného stavu složení pórobetonu.

Procento zaváděných složek se určuje experimentálně. Množství přidaných složek ovlivňuje pevnostní vlastnosti a strukturu pórobetonu.

Pórobeton se přitom dělí podle typu výroby na: autoklávový a neautoklávový.

Hlavní složky zahrnuté v jeho složení jsou

READ
Jak často můžete chodit do lázní?

Technologie výroby pórobetonu

Pro výrobu plynem plněných kompozitů se používají speciální nádoby – autoklávy. Jsou jímky s vnitřním tlakem přes 8 atm a teplotou parou syceného pórobetonu dosahující 160 stupňů Celsia.

Technologie výroby pórobetonových bloků zahrnuje následující fáze:

 1. Drcení křemenného písku v mlýncích pomocí kovových kuliček.
 2. Vážení a dávkování komponentů dle použité receptury.
 3. Nalijte cement, křemičitý písek a vápno do nádoby a poté je promíchejte.
 4. Přidání hliníkové suspenze do směsi pórobetonu spolu s ohřátou vodou.
 5. Nalévání směsi pórobetonu do formovacích nádob (licích forem).

Forma je vyplněna kompozitem na 60–70 % celkového objemu, protože složení v důsledku chemické reakce nabývá na objemu a dosahuje své horní úrovně. Ve formách hliníkové plnivo reaguje s vápnem. Tím se uvolňuje plyn, který podporuje tvorbu porézní struktury. Výsledkem je vytvoření vzduchových buněk o velikosti od 0,5 do 3 mm, rovnoměrně rozmístěných po celém objemu pórobetonové hmoty.

Další sled akcí zahrnuje:

 1. Řezání vytvrzené hmoty na bloky požadovaných velikostí.
 2. Sběr přebytečné kompozice pro opětovné použití.
 3. Pokládání nařezaných bloků na palety a jejich nakládání do autoklávového kontejneru.

Vlastnosti pórobetonu jsou kontrolovány na laboratorních vzorcích. Automatizované řízení procesu napařování zajišťuje teplotu a vlhkost požadovanou technologií a zaručuje potřebné vlastnosti plynových bloků.

Je také možné vyrábět provzdušňované bloky neautoklávovou technologií. Takto vyrobené pórobetonové tvárnice však mají sníženou pevnost. Vyznačují se také zvýšeným smršťováním, které ovlivňuje kvalitu zdiva z pórobetonových tvárnic. Jediným způsobem, jak zajistit homogenní strukturu vzduchových dutin a požadované provozní vlastnosti, je způsob výroby v autoklávu.

Kde se používají plynové bloky?

Nevyztužené stěnové výrobky z pórobetonu, stejně jako příčkové prvky a tepelně izolační panely se používají v soukromé a průmyslové výstavbě.

Vlastnosti pórobetonu a technologie výstavby dávají možnost použití porézních stavebních materiálů pro následující účely:

 • konstrukce nosných stěn a vnitřních příček. Používají se výrobky z pórobetonu třídy D 500, schopné odolat značným silám;
 • zateplení cihelných a železobetonových stěn na fasádě objektu. Použijte materiál označený D300, D400 nebo D500;
 • stavba plotů. Takové struktury lze rychle postavit a nevyžadují velké náklady;
 • konstrukce zesíleného pásu po obvodu stěn. Používají se výrobky z pórobetonu ve tvaru U vyztužené výztuží;
 • výroba monolitických překladů pro různé otvory. Používají se profilové výrobky z pórobetonu.
READ
Jak připojit aktivní reproduktory k přehrávači?

Zvýšená tepelná izolace, celkové rozměry a vysoká mrazuvzdornost umožňují použití pórobetonových tvárnic pro výstavbu obytných budov, výstavbu garáží a výstavbu lázeňských domů. Materiál je oblíbený díky své spolehlivosti a odolnosti. Blokové stěny však potřebují hydroizolační ochranu. Bezpečnostní faktor zajišťuje možnost stavět domy z provzdušněných bloků o výšce tří podlaží.

Nevýhody a výhody plynových bloků

Začněme výhodami pórobetonu. Hlavní výhody:

 • zvětšené rozměry s nízkou hmotností;
 • není třeba používat zvedací zařízení;
 • snadné pokládání bloků na adhezivní kompozici;
 • zrychlené tempo výstavby stěn a příček;
 • vysoké tepelně izolační vlastnosti;
 • minimální rozměrové tolerance, správný tvar výrobků;
 • zvýšené zvukové izolační vlastnosti;
 • odolnost vůči otevřenému ohni a zvýšeným teplotám;
 • šetrnost k životnímu prostředí pórobetonového materiálu;
 • snadnost mechanického zpracování pórobetonu;
 • odolnost vůči chladu a teplotním výkyvům;
 • schopnost propouštět páru z místnosti;
 • dlouhá doba používání.

Nevýhody pórobetonu:

 • křehkost;
 • hygroskopicita;
 • nutnost použití speciálního lepidla na zdivo;
 • potíže s upevněním upevňovacích prvků v porézním materiálu.

Pórobeton je díky svému komplexu výhod široce používán v individuální i průmyslové výstavbě k řešení různých problémů.

Doporučení pro výběr plynových bloků

Při nákupu bloků věnujte pozornost následujícím bodům:

Stojí za to sledovat video o tom, jak si vybrat produkty silikátu plynu. Při rozhodování pomůže konzultace s odborníky.

Má pórobeton vliv na zdraví?

V odpovědi na otázku o šetrnosti pórobetonu k životnímu prostředí poznamenáváme:

 • materiál je vyroben ze surovin šetrných k životnímu prostředí;
 • Během provozu nedochází k uvolňování toxických látek;
 • Vápno obsažené v provzdušňovaném bloku se během reakce přemění na křemičitan vápenatý, který je pro ostatní neškodný.

Závěr – pórobeton je pro lidské zdraví neškodný.

Doporučení

Pro stavbu je vhodné použít autoklávované pórobetonové tvárnice. Při rozhodování o použití materiálu byste měli studovat jeho vlastnosti a pochopit, jak se plynosilikátové bloky liší od pórobetonu. Při rozhodování o stavbě z pěnových bloků mějte na paměti, že hlavním rozdílem mezi pórobetonem a pěnobetonem je technologie výroby, která ovlivňuje strukturu hmoty a kvalitu stavebního materiálu. Při rozhodování o výběru materiálu pro stavbu domu si prostudujte také výrobu vláknobetonu. Pokud chcete použít pískový beton, důkladně pochopte, co to je.

Při rozhodování, z jakého materiálu je nejlepší dům postavit, vybírejte materiál, který má zvýšenou pevnost, tepelně izolační vlastnosti a mrazuvzdornost. Pórobeton tato kritéria plně splňuje.

READ
Jak funguje suchá fontána?

Sčítání

Pórobetonové tvárnice jsou moderním stavebním materiálem s řadou výhod a zlepšenými výkonnostními charakteristikami. Používá se pro výstavbu soukromých domů a průmyslových objektů díky svým výkonnostním charakteristikám, rozumné ceně a zrychlenému tempu stavebních činností.