Instalace vodovodního potrubí

Organizace zásobování venkovskou vodou spadá zcela na bedra vlastníků. Chcete-li vybavit autonomní zásobování tekutinou, můžete použít studnu nebo studnu. Uspořádání takového systému vyžaduje spoustu času a peněz. Je mnohem jednodušší přivést vodu do domu z centrálního zásobování vodou, ale tento postup zahrnuje velké množství nuancí.

Přípojka vody

Napojení na centrální vodovod je levnější a jednodušší varianta než vrtání studny. Ale zde jsou body, které stojí za to věnovat pozornost.

Jaké jsou výhody

Dodávka vody

Zásobování vodou soukromého domu z centrálního zásobování vodou má mnoho pozitivních aspektů:

 1. Není nutné kupovat drahou čerpací stanici a vybavit místo pro její instalaci.
 2. Není třeba vrtat zdroj, vybavovat jej nebo analyzovat kvalitu zdroje.
 3. Kapalina proudící v centrálním zásobování vodou je zcela vhodná pro spotřebu a uspokojování potřeb domácnosti. Voda prochází kontrolou a splňuje všechny hygienické normy.
 4. Potrubní síť udržuje optimální indikátor tlaku.
 5. Proudění kapaliny probíhá bez přerušení. V některých případech dochází k drobným technickým problémům.

Benzínka

 • Jak vyrobit instalatérské práce v zemi ze studny vlastními rukama?
 • Jak vybrat čerpadlo do hluboké studny? – správná organizace práce na instalaci vodovodu.
 • Jak vybavit zásobování vodou soukromého domu ze studny? ?
 • Jak vyrobit instalatérské práce v zemi ze studny vlastními rukama? ?
 • Jak a z jakých materiálů vyrobit dům pro studnu?
 • Jak opravit čerpadlo “Kid” vlastníma rukama?
 • Jak funguje čerpadlo bez hydraulického akumulátoru pro domácí zásobování vodou? – pokyny a pravidla.
 • Co je to downhole adaptér a jak jej nainstalovat?
 • Jak udělat studnu vlastníma rukama? – jak to udělat správně? – co si vybrat?
 • Jak vybrat hrubý filtr na studniční vodu?
 • Jak vybavit vesnickou studnu pro letní sídlo?
 • Jak je uspořádán systém zásobování vodou v soukromém domě? – princip činnosti a účel.
 • Běžné typy studní, jaké si vybrat? – jak to udělat sám?
 • K čemu slouží posilovací čerpadlo? ? a co s tím dělat? benzínka? doma na vlastní pěst. – jak se připojit ke studni? ? – zařízení a který typ je lepší. – jak vést vodu?

Pravidla pro připojení k centrálnímu zásobování vodou

Každý, kdo se chce napojit na centrální vodovod, by si měl být vědom složitostí a pravidel pro jeho realizaci.

Služby nemají právo odmítnout spotřebiteli připojení k centrálnímu zásobování vodou soukromého domu, pokud je to technicky možné. V jeho nepřítomnosti je vypracován projekt zásobování vodou soukromého domu z centrálního zásobování vodou.

Platba za organizaci zásobování vodou se provádí takto:

Vložení do dálnice

 • do 15 dnů po uzavření smlouvy je vyplaceno 15 procent;
 • do tří měsíců od nástupu do práce je vyplaceno 50 procent částky;
 • zbývajících 15 procent z ceny díla je uhrazeno po podpisu závěrečného aktu, který garantuje zásobování místa vodou.

Kontaktování geodetické služby

Práce geodeta

Pracovníci geodetických staveb se věnují polohopisnému zaměření území a také vypracování situačního plánu území. Označuje všechny přítomné objekty a také vzdálenost mezi nimi a technickými body. Práce geodetů obvykle trvá kolem deseti dnů.

Při žádosti o tuto stavbu musí žadatel doložit doklady o právu vlastnit pozemek.

READ
Co je PU pěna v posteli?

Jaké dokumenty budou vyžadovány?

Žádost od vlastníka webu je hlavním dokumentem, na jehož základě je vypracována dohoda o připojení soukromého domu k centrálnímu zásobování vodou.

Ukázková aplikace

Musí obsahovat spolehlivé informace:

 • údaje o uživateli;
 • název a umístění objektu, který má být připojen;
 • informace o dalších zdrojích odběru vody a odpadních vodách;
 • oblast území a objekty na něm umístěné, jejich popis;
 • informace o činnosti zařízení.

Jak připojit vodu k soukromému domu

Schéma s umístěním potrubí

Chcete-li ušetřit peníze za tekoucí vodu do domu, můžete práci provést sami. Nejprve budete muset sestavit schéma s umístěním potrubí a míst příjmu vody. Schéma by mělo být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější, aby se v něm zaměstnanci mohli snadno orientovat.

Chcete-li připojit vodu k soukromému domu, musíte místo vyrovnat s vysokou kvalitou, jinak bude práce obtížnější.

Jak vybavit studnu pro napojení na centrální vodovod

studna

V místě napojení na centrální vodovodní řadu je vybavena studna. V provedení jsou instalovány uzavírací ventily, díky kterým je možné v případě potřeby uzavřít přívod kapaliny.

Studny jsou položeny z červených cihel nebo z betonových prstenců. Shora je konstrukce kryta víkem z odolného materiálu.

Postup připojení vodovodního potrubí

Vložení do ocelového potrubí

Chcete-li se připojit k centralizovanému zásobování vodou, musíte narazit do hlavního vedení pomocí svařovacího zařízení. Druhá možnost připojení zahrnuje použití speciální svorky. V tomto případě není nutné svařování.

Vložte do přívodu vody z HDPE

Svorka umožňuje řezat do trubky z plastu nebo oceli bez uzavření přívodu kapaliny v hlavním potrubí. K tomu je bezpečně připevněn k přívodnímu potrubí, které je následně vyvrtáno otvorem v kování. Poté se na závit našroubuje otevřený kohoutek a ventil se uzavře.

Při použití kulového kohoutu lze vrtání provádět až po jeho instalaci.

Uspořádání příkopu

Příkop pro instalatérské práce

Během připojení vodovodu je kopání příkopu považováno za časově nejnáročnější proces. V tomto případě se práce provádí ručně nebo pomocí speciálního zařízení.

Technik by si měl pamatovat, že trubky jsou položeny pod hloubkou zamrznutí půdy, takže příkop musí být vhodný.

Potrubí může být zavedeno do domu pod základem nebo přes něj. Ve druhé možnosti budete muset vyvrtat díru. Toto místo je potřeba řádně izolovat, protože je zde vysoké riziko zamrznutí.

Izolace potrubí

Otvor do místnosti musí mít průměr větší, než je průřez vodovodního potrubí. Obvykle je toto číslo 15 centimetrů. Tak je možné zabránit destrukci potrubí při sesedání stěn konstrukce.

Které potrubí si vybrat pro centrální zásobování vodou soukromého domu

Trubky jsou hlavní součástí vodovodního systému pro obytné nebo obchodní prostory. Pro instalaci můžete použít několik jejich typů:

Ocelové pozinkované trubky

Měděné trubky

Polypropylenové trubky

 1. Pozinkovaná ocelová trubka se vyznačuje odolností proti mechanickému namáhání. Za nevýhodu výrobku lze považovat jeho náchylnost ke korozi.
 2. Měděná konstrukce má dlouhou životnost, ale je také drahá.
 3. Polypropylenová trubka je nejpraktičtější možností. Výrobek je mezi spotřebiteli žádaný díky jednoduché instalaci a odolnosti vůči vlivu agresivních sloučenin.,

Závěr

Připojení soukromého domu k centrálnímu zásobování vodou

Připojení soukromého domu k centrálnímu zásobování vodou je odpovědný postup, který vyžaduje sběr dokumentace a povolení od oprávněných orgánů. Při vlastní práci byste měli přísně dodržovat pravidla a posloupnost postupů.

READ
Jak rozumět Eurobooku?

Po připojení soukromého domu k centrálnímu zásobování vodou okamžitě nezasypávejte příkop. Odborníci doporučují spustit systém a zkontrolovat těsnost. Pokud jsou nalezeny problémy, průvodce je bude muset opravit.

Jedinou nevýhodou připojení k centrálnímu vodovodu je nutnost získat úřední povolení od oprávněných orgánů a také shromažďování dokumentace.

Obvykle tento postup trvá od 1 do 5 dnů.

Pokud do 20 dnů po odeslání dokumentů k revizi zákazník neshromáždí spolehlivé informace, jeho žádost bude zrušena.

Schéma označuje všechny rysy reliéfu území, oblasti se skalnatou a písčitou půdou. To vše je nutné k dokončení výměny potrubí.

Problém, jak dodávat vodu do soukromého domu z centrálního zásobování vodou, řeší odborníci v této oblasti. Postup se vyznačuje dostupností z hlediska finančních investic a relativně malým objemem práce. Kohouty budou mít stabilní tlak vody, což je výhodné pro obyvatele soukromého staveniště. To je pro majitele moderní nemovitosti klíč k pohodlí. Je třeba vzít v úvahu také normy, které upravuje současná legislativa naší země. Nedodržování pravidel s sebou nese vážné následky.

jít do našeho internetového obchodu k výběru zařízení pro vodovodní systém

Charakteristiky postupu

Obtížnost při provádění prací na uspořádání zásobování vodou z centrálního zásobování vodou je potřeba registrace na oficiální úrovni s přihlédnutím k dostupnosti povolení. To vše představuje objemný balík dokumentace, který vyžaduje zpracování vládními službami.

Chcete-li zahájit práce na připojení k vodovodnímu komunikačnímu systému, musíte vypracovat dokument vládního nařízení ze dne 23.07.13. července 644, číslo XNUMX, který definuje pravidla pro přívod studené vody do obytného domu z potrubí. Akce jsou regulovány státní legislativou. Postup registrace je popsán níže.

 1. Vypracování standardní smlouvy, která slouží jako podklad pro instalaci potrubí a souvisejícího zařízení.
 2. Žadatel, který si chce zajistit zásobování svého domova vodou z centrálního potrubí, musí podat příslušnou žádost na územní vodárenské služby. Do 5 pracovních dnů jsou mu poskytnuty informace na základě vodohospodářského plánu realizovaného v určeném území a dále o organizacích, jejichž činnost zahrnuje zásobování vodou soukromých a bytových domácností.

3. Zástupci služeb územního řízení nebo žadatel s žádostí o vydání technických podmínek pro zavedení jejich zařízení do místního vodovodního řadu. Pokud si je žadatel vědom požadované úrovně dodávky vody, může to po shromáždění potřebného balíku dokumentace uvést v žádosti, aniž by musel čekat na technické podmínky.

4. Organizace, která má potřebná práva a kompetence, je do 3 pracovních dnů po obdržení dokumentů ověří podle příslušného seznamu. Odborníci musí určit vztah mezi dodávkou vodních zdrojů a schopnostmi potrubí, které odvádí vodu do soukromého domu.

5. Pokud budou dokumenty obdrženy neúplně nebo s chybami, předložený zůstatek bude vypočítán nesprávně. V tomto případě je zákazníkovi zasláno odpovídající upozornění. Do 20 pracovních dnů musí podle něj nedostatky opravit a podat informace v plném rozsahu. Totéž platí pro přípravu podkladů, které také musí striktně odpovídat schváleným normám.

6. Pokud nebudou opravené údaje doručeny do 20 pracovních dnů, přihláška se ruší. Žadatel o tom obdrží oznámení do 3 pracovních dnů po zrušení.

READ
Jak vybrat velikost houpací sítě?

7. Po obdržení správně vyplněné dokumentace se správnými informacemi, jakož i potvrzení o technické proveditelnosti instalace, zašle vodárenská služba žadateli do 20 pracovních dnů podklady, včetně smlouvy o připojení, technických podmínek a kalkulace nákladů na instalaci. služby.

Podle dokumentů o tom, jak připojit soukromý dům k centrálnímu zásobování vodou, je již vše připraveno. Neoprávněné práce na připojení k obecnému vodovodu se trestají značnými pokutami a zařízení bude demontováno na náklady majitele domu.

Sběr dokumentů

Nejprve zákazník nebo jeho pověřený zástupce vyplní žádost o připojení k centrální vodovodní síti. Aplikace obsahuje níže popsaná data.

 • Podrobnosti o předplatiteli. Jednotlivci uvádějí poštovní adresu místa bydliště nebo registrace objektu (doklad potvrzující totožnost a kontaktní údaje). Jednotliví podnikatelé a právnické osoby musí uvést registrační číslo ve státním rejstříku a datum jeho zápisu, místo, kde se objekt nachází, jakož i DIČ (individuální daňové poplatníky), bankovní spojení a dokumentaci, která potvrzuje právo zákazníka na podepisovat obchodní dokumenty.
 • Umístění objektu a jeho název, pro který je vyhotovena smluvní dokumentace.
 • Informace o zdrojích třetích stran (včetně objemu vody), ze kterých lze vodu odebírat.

 • Seznam vlastníků, jejichž prostřednictvím je voda zásobována.
 • Pokud jsou pro předplatitele stanoveny normy pro odstraňování vody z kanalizace, když na území nejsou potřebné septiky, nezbytné pro předměstské soukromé domy a chaty, je uvedeno jeho složení a dynamika změn za 1 rok.
 • Plocha soukromého území žadatele, včetně zařízení na něm umístěných.
 • Informace o druhu hospodářské činnosti v případě vypouštění vody s přídělem.

Spolu s přihláškou je dodáván následující balíček dokumentů:

 • kopii osvědčení o vlastnictví k nemovitosti, ke které jsou komunikace připojeny;
 • kopii cestovního pasu, jakož i plnou moc k vypracování a vyhotovení obchodní dokumentace v případě, že žadatel vystupuje jako oprávněný zástupce účastníka;
 • standardní seznam dokumentů stanovený platnou legislativou pro služby a bytová družstva při vypracovávání a sjednávání smluvní dokumentace s orgány zásobujícími vodní zdroje;
 • technické informace potřebné ke stanovení požadovaného objemu spotřeby vody (plocha zavlažovaného pozemku, plocha domu, počet obyvatel);

 • kopii dokumentace s vyznačením uzavřených smluvních dokumentů o připojení zařízení odběratele k vodovodnímu řadu;
 • kopie papírů s informacemi o dezinfekčních opatřeních pro zařízení v místě zákazníka;
 • vyvážení maximální míry využití s ​​poznámkou o významu zamýšleného využití a zátěže pro různé potřeby – ekonomické potřeby, požární bezpečnost, napouštění bazénů, spotřeba vody na zavlažování území atd.;
 • povolení od federální nebo soukromé zkoušky;
 • fotokopie dokladů o vodních zdrojích a objemu dodávky.

Dále je vypracována projektová dokumentace. Tento typ balíku dokumentů je nejlepší přenechat profesionálům v této oblasti. Tuto službu si můžete objednat u specializované firmy se specialisty požadované kvalifikace. Zákazník díky tomu výrazně šetří čas a dostává pozitivní výsledek splňující požadavky aktuální legislativy. Projekt obsahuje plán potrubí uvnitř domu a rozvody potrubí pro přívod studené a teplé vody.

Technické vlastnosti

Obecně se práce skládá z následujících fází:

 • uspořádání studny;
 • kopání příkopu požadované hloubky;
 • uspořádání vstupu do domu obcházením nadace;
 • kterým oční linky do soukromého domu.

Práce na instalaci a instalaci přívodu vody z centrálního potrubí, pokud se neprovádí na soukromém majetku zákazníka, musí provádět organizace, která má licence a povolení. Patří mezi ně povolení pro vložení potrubí do centrálního potrubí. Organizace může také vystupovat jako člen samoregulační organizace (SRO).

READ
Jak vybrat barvu židle?

Dobře uspořádání

Studny jsou instalovány podél cesty centrálního vodovodu. Vzdálenost mezi studnami je 100 metrů. Na potrubí jsou umístěny odbočné systémy, které z technického hlediska poskytují možnost dalších vodovodních řadů. Pokud neexistují podmínky pro rozvoj takových objektů, je instalována studna sestávající z železobetonových prstenců.

Studna je nezbytná pro rychlé čerpání vodního zdroje při opravě potrubí. Pro tento účel je výrobek vybaven uzavíracími ventily. Horní část studny musí být pokryta speciálním víkem vyrobeným z plastu. Jeho konstrukce musí odolat zatížení od vozidel.

Studna je připojena řezem do centrálního potrubí pomocí svářecího zařízení. Svařované konstrukci se lze vyhnout použitím svorky. S tímto prvkem je možné napojení na potrubí z kovu nebo plastu bez nutnosti odstavení přívodu vody v centrálním potrubí. Nejprve je svorka namontována na vodovodní potrubí. Speciálním otvorem ve svorce se vyvrtá otvor.

Pozornost! Trubka musí být vrtána ručně. Je zakázáno používat elektrickou vrtačku, protože bude zaplavena vodou. V suchém počasí je také potřeba vrtat ve speciálním oblečení.

Po vyvrtání otvoru se na závit svorky nasadí otevřený závitník. Po utažení ventilu se konstrukce uzavře.

Uspořádání příkopu

Kopání příkopu je nejnáročnější částí práce při přepravě vody z centrálního zásobování vodou do soukromého domu. To lze provést ručně nebo pomocí speciálního zařízení v závislosti na vzdálenosti potrubí od zařízení. Je nutné určit hloubku příkopu. Mělo by být pod bodem mrazu půdy. Pokud toto pravidlo zanedbáte, voda uvnitř potrubí zamrzne, což povede k prasknutí potrubí. V oblastech, kde je mírné klima, se obejdete bez kopání příkopu. Dálnice je vedena po pozemních komunikacích.

Pokud je půda z velké části bez jílu a kamenů, je rytí mnohem jednodušší. Podél trasy potrubí se hloubí několik děr. Zemní mezery mezi nimi jsou zničeny vodním paprskem, který je přiváděn z hadice pod vysokým tlakem. Těžká půda značně ztěžuje kopací práce. Cesta z této situace je použití izolace pro potrubí, ale je nutné ji prohloubit do země alespoň 1 metr.

Před položením potrubí se na dno vykopaného příkopu umístí speciální polštář, který vytvoří efekt tlumení nárazů. Skládá se z hromady písku a drceného kamene. Polštář také pomáhá odvádět vodu obsaženou v půdě z vnějších vrstev vlasce. Tím se zabrání zamrznutí potrubí.

Zavedení vodovodního potrubí do domu

Vstupní bod potrubí do soukromého domu je určen pod základem. Pokud se kabeláž provádí přes základ, musíte vytvořit vhodné otvory požadovaného průměru. Předpokladem pro to je zabránit zamrznutí trubky, protože takové otvory jsou často vytvořeny v relativně malé hloubce. K tomuto účelu se používají různé tepelně izolační materiály.

Varování! Vstupní průměr by měl být přibližně o 15 cm větší než vnější průměr potrubí, aby se předešlo poškození potrubní sítě při sedání zdí a základů domu v průběhu času.

READ
Jak zvýšit počet vaječníků na okurkách?

Uspořádání vodovodu do domu

Trubky jsou nejdůležitější součástí vodovodního systému. Musíte si vybrat nejlepší typ těchto prvků pro konkrétní dům a použít jej k uspořádání potrubního systému uvnitř domu. Měli byste také postavit zásobu z trubek z vhodného materiálu. Pozinkovaná ocel je jedním z nejvhodnějších materiálů pro trubky. Dobře odolává zatížení oceli, ale je náchylný ke korozi.

Měděné trubky jsou nejtrvanlivější, ale jejich cena nemusí být pro průměrného spotřebitele dostupná. V kombinaci se složitostí instalace nejsou vhodné ve všech případech. Polymerové trubky jsou považovány za nejoblíbenější. Vyznačují se dostupností, snadnou instalací a údržbou. Kromě toho nejsou takové trubky náchylné ke korozi a agresivním chemickým sloučeninám.

Po uspořádání přípojky k domu byste neměli spěchat se zakopáním příkopu. Než to uděláte, důrazně se doporučuje provést zkušební provoz, abyste mohli sledovat provoz všech připojení a dokování. Pokud jsou zjištěny závady, musí být okamžitě odstraněny.

Užitečné informace o zvláštnostech využívání vodních zdrojů

Voda přiváděná z centrálního potrubí má často nízkou čistotu. K tomu dochází v mnoha případech v důsledku zhoršení potrubních komunikací, kterými je tento zdroj dodáván do domu. Než takovou vodu vypijete nebo ji použijete k přípravě různých pokrmů, je nutné ji důkladně přefiltrovat. Nejlepším řešením by byla instalace spolehlivého systému filtrace vody na vstupu centrálního zásobování vodou.

Tlak uvnitř potrubí v mnoha případech také ponechává mnoho požadavků. Tento problém je efektivně vyřešen instalací speciálního čerpadla pro vstřikování průtoku vody. Vyplatí se také nainstalovat akumulační nádrž. Jeho použití se důrazně doporučuje pro majitele soukromých domů v případě přerušení dodávky vody. Rozhodně musíte myslet na prvky ochrany proti úniku. Chcete-li to provést, musíte nejprve snížit počet potrubí a připojení vodních komunikací: čím více jich je, tím vyšší je pravděpodobnost úniku.

Pokud dojde k úniku v době nepřítomnosti vlastníků nebo lidí, kteří jsou schopni této ostudě zabránit, mohou být finanční ztráty velmi vysoké. To zahrnuje odstranění vody, náklady na opravy a restaurování stavebních materiálů, nemluvě o případných poruchách zařízení a zvýšeném nebezpečí požáru. Nejúčinnějším způsobem, jak zabránit únikům, je uzavřít vodovodní kohoutek před odchodem z domu.

Existují technologicky vyspělá a flexibilní řešení, jak zabránit únikům. Doporučuje se, aby takové prvky instalovali a konfigurovali odborníci, kteří jsou v této věci vysoce kvalifikovaní. K tomu se doporučuje uchýlit se ke službám známých společností s odpovídajícím profilem činností.

Nejdůležitější znaky

Vedení dodávky vody z centrálního potrubí do soukromého domu je pracný a časově náročný proces. Nezatěžuje ji ani tak technická realizace procesu, ale sběr, evidence a předávání dokumentace příslušným orgánům státní správy. Zákazník je navíc nucen dlouho čekat na schválení. Práce na instalaci studny, řezání do dálnice, kopání příkopu a pokládání potrubí začínají až po schválení dokumentů, vypracování a schválení projektu. Je nutné zorganizovat bezpečné uspořádání potrubního systému pro zásobování vodními zdroji uvnitř domu.

jít do našeho internetového obchodu k výběru zařízení pro vodovodní systém