Obsah: Něco málo o regulační dokumentaci Pravidla pro vypracování schémat Hlavní typy konstrukcí Označení Další označení Dveře jsou jedním z nejdůležitějších prvků každé budovy. Dveře mohou být designové, italské, ebenové, drahé nebo praktické. Všechny ale mají hlavní funkci – ochrannou. Stavební trh nabízí širokou škálu modelů různých designů. A každý z nich má na výkresech jiné označení a označení podle GOST. Je velmi důležité, aby označení instalovaných modelů dveří bylo správně vyznačeno na schématu. Ve fázi vývoje plánu je odsouhlasen vzhled výrobků, takže dveře na výkresu jsou označeny přesně definovaným způsobem, aby se předešlo nesrovnalostem a chybám při konstrukci. Jaká pravidla byste měli dodržovat při sestavování schémat a na jaké dokumenty byste se měli odvolávat? Podívejme se na to v článku. Také si rozebereme, které schematické symboly jsou vhodné pro které modely. Něco málo o regulační dokumentaci Výrobci standardních dřevěných dveří pro obytné a kancelářské budovy berou jako základ GOST 6629-88 a GOST 475-78. Pro nestandardní produkty platí jiný regulační rámec. Konstrukce z cenného dřeva nebo speciálního určení (například požární modely) tedy nejsou typické. Proto se při jejich výrobě obracejí na jiný regulační rámec. Označení je upraveno GOST 21.201-2011 a pravidla pro zobrazování dveří na schématech jsou zakotvena v GOST 11214-86. Pro kreslení platí omezení: Na výkresech velkého měřítka 1:50 a výše musí být uvedeny dveřní konstrukce. Takové výkresy se zpravidla používají pro malé budovy a fasády. Podle požadavků GOST je nutné uvést další informace: typ dveří, jakým způsobem se křídlo otevírá, přítomnost dalších částí, například prahu. Takové označení musí být na všech diagramech bez výjimky. Tabulka ukazuje, že jednokřídlé dveře jsou naznačeny ve formě dvou obdélníků a čáry probíhající pod úhlem. A dvojpole je charakterizováno obdélníky se dvěma čarami probíhajícími pod úhlem. Na výkresech v malém měřítku (1:400 a nižší) nemusí být dveře označeny. A to většinou nikdo nedělá. Pravidla pro vytváření diagramů Dveře na plánu jsou znázorněny jako otvory ve stěně. Označení jsou aplikována ve formě kolmých čar, bez stínování. Při vytváření plánu jsou relevantní následující pravidla: Tloušťka hlavních čar není větší než 0,8 mm Písmo nápisů nad symboly č. 7 Písmo vysvětlivek k symbolům č. 5 Hlavní typy konstrukcí GOST určuje značení dveře různých vzorů na plánech. Označení Popis „G“ Montáž uvnitř budovy. Skládá se z jednoho nebo dvou panelů a lze jej osadit krabicí, kryty, koláčem „O“ Podobně jako L-design, ale navíc mohou být skleněné vložky „K“ Kyvadlové provedení s otočnými dvířky. Nejčastěji se produkt skládá ze dvou pláten. Neexistuje žádný práh „U“ Vstupní konstrukce, která je instalována u vchodu do bytu nebo soukromého domu. Má zesílený rám a křídlo Značení Výrobci dveří vyrábějí konstrukce různých velikostí, které je nutné zaznamenat do schémat a označení. Výrobce specifikuje velikost dveří speciálně pro otvor, do kterého křídlo dveří pasuje. Označení je také na plánu vedle ikony dveří. Kromě toho, pokud mají dveře práh, je v plánu použito další písmeno „P“. A model „O“ nebo „G“ může mít dveře různých šířek, pak diagram u dveří označuje ikony pravého a levého panelu – „P“ a „L“. To je také jeden z požadavků GOST. Další symboly U dveří pro vnitřní instalaci jsou všechny symboly napsány. Pro vnější konstrukce mohou být relevantní následující označení: Označení Typ konstrukce „C“ vedení „N“ vchod nebo zádveří typ „L“ výrobek třídy „luxus“ nebo šachta Výše ​​uvedená písmena jsou na plánku uvedena před označujícími typ konstrukce například „K“, „U“ atd. Ty jsou aplikovány o něco dále na výkres. Ve většině případů čísla na schématech pro vstupní a vnitřní konstrukce označují třetí pozici a označují velikost dveří. Dále následují sekundární znaky označené písmeny. Jaká další označení mohou být na výkresech kromě výše uvedených: Označení Charakteristika dveřního křídla „T“ požární odolnost „C“ plná výplň „C“ Model je vybaven prahem a cylindrickým zámkem. Masivní vnitřní výplň „S“ panelová konstrukce „R“ práh/pravé křídlo „L“ levé křídlo „B“ odolnost proti vlhkosti Kovové konstrukce ve schématu jsou naznačeny přímými rovnoběžnými tahy se sklonem 45 stupňů. Vzdálenost mezi čarami závisí na měřítku výkresu. Dřevěné konstrukce je zvykem šrafovat kruhovými liniemi podle typu uspořádání vláken ve dřevě.

READ
Jak odstranit černou houbu ze zdi?

Dveře jsou jedním z nejdůležitějších prvků v každé budově. Dveře mohou být designové, italské, ebenové, drahé nebo praktické. Všechny ale mají hlavní funkci – ochrannou.

Stavební trh nabízí širokou škálu modelů různých designů. A každý z nich má na výkresech jiné označení a označení podle GOST. Je velmi důležité, aby označení instalovaných modelů dveří bylo správně vyznačeno na schématu.

Ve fázi vývoje plánu je odsouhlasen vzhled výrobků, takže dveře na výkresu jsou označeny přesně definovaným způsobem, aby se předešlo nesrovnalostem a chybám při konstrukci.

Jaká pravidla byste měli dodržovat při sestavování schémat a na jaké dokumenty byste se měli odvolávat? Podívejme se na to v článku. Také si rozebereme, které schematické symboly jsou vhodné pro které modely.

Něco málo o regulační dokumentaci

Výrobci standardních dřevěných dveří pro obytné a kancelářské budovy berou jako základ GOST 6629-88 a GOST 475-78. Pro nestandardní produkty platí jiný regulační rámec. Konstrukce z cenného dřeva nebo speciálního určení (například požární modely) tedy nejsou typické. Proto se při jejich výrobě obracejí na jiný regulační rámec.

Označení je upraveno GOST 21.201-2011 a pravidla pro zobrazování dveří na diagramech jsou zakotvena v GOST 11214-86. Pro kreslení platí omezení:

typ dveří a jejich označení na plánu

  1. Na velkoplošných výkresech 1:50 a výše musí být uvedeny dveřní konstrukce. Takové výkresy se zpravidla používají pro malé budovy a fasády. Podle požadavků GOST je nutné uvést další informace: typ dveří, jakým způsobem se křídlo otevírá, přítomnost dalších částí, například prahu. Takové označení musí být na všech diagramech bez výjimky. Tabulka ukazuje, že jednokřídlé dveře jsou naznačeny ve formě dvou obdélníků a čáry probíhající pod úhlem. A dvojpole je charakterizováno obdélníky se dvěma čarami probíhajícími pod úhlem.
  2. Na výkresech v malém měřítku (1:400 a nižší) nemusí být dveře označeny. A to většinou nikdo nedělá.

Pravidla pro sestavování diagramů

Dveře na plánu jsou znázorněny jako otvory ve stěně. Označení jsou aplikována ve formě kolmých čar, bez stínování. Při vytváření plánu platí následující pravidla:

Tloušťka hlavních čar

Písmo nápisů nad symboly

Písmo pro vysvětlení symbolů

Základní typy struktur

GOST určuje označení dveří různých provedení na plánech.

Instalováno uvnitř budovy. Skládá se z jednoho nebo dvou pláten a lze jej sestavit s krabicí, kryty, koláčem

READ
Jak modernizovat svou dachu?

Podobné jako L-design, ale navíc mohou být skleněné vložky

Kyvadlové provedení s otočnými dveřmi. Nejčastěji se produkt skládá ze dvou pláten. Žádný práh

Vstupní konstrukce, která je instalována u vchodu do bytu nebo soukromého domu. Má zesílený rám a plátno

značkování

Výrobci dveří vyrábějí konstrukce různých velikostí, které musí být zaznamenány na schématech a značení.

označení velikosti dveří

Výrobce specifikuje velikost dveří speciálně pro otvor, do kterého křídlo dveří pasuje. Označení je také na plánu vedle ikony dveří. Kromě toho, pokud mají dveře práh, je na plán použito další písmeno „P“. A model „O“ nebo „G“ může mít dveře různých šířek, pak diagram u dveří označuje ikony pravého a levého panelu – „P“ a „L“. To je také jeden z požadavků GOST.

Další zápis

U dveří pro vnitřní instalaci jsou všechny symboly napsány. Pro vnější konstrukce mohou být relevantní následující označení:

typ vchodu nebo vestibulu

luxusní nebo luxusní produkt

Výše uvedená písmena jsou na plánu uvedena před písmeny označujícími typ konstrukce, například „K“, „U“ atd. Ta jsou na výkrese umístěna o něco dále.

písmenná označení dveří na schématu

Ve většině případů čísla na schématech pro vstupní a vnitřní konstrukce označují třetí pozici a označují velikost dveří. Dále následují sekundární znaky označené písmeny. Jaká další označení mohou být na výkresech kromě výše uvedených:

Charakteristika dveřního křídla

Model je vybaven prahem a cylindrickým zámkem. Průběžné vnitřní plnění

Kovové konstrukce ve schématu jsou naznačeny přímými rovnoběžnými tahy se sklonem 45 stupňů. Vzdálenost mezi čarami závisí na měřítku výkresu. Dřevěné konstrukce je zvykem šrafovat kruhovými liniemi podle typu uspořádání vláken ve dřevě.

Symboly dveří na plánu

Obsah: Něco málo o regulační dokumentaci Pravidla pro vypracování schémat Hlavní typy konstrukcí Označení Další označení Dveře jsou jedním z nejdůležitějších prvků každé budovy. Dveře mohou být designové, italské, ebenové, drahé nebo praktické. Všechny ale mají hlavní funkci – ochrannou. Stavební trh nabízí širokou škálu modelů různých designů. A každý z nich má na výkresech jiné označení a označení podle GOST. Je velmi důležité, aby označení instalovaných modelů dveří bylo správně vyznačeno na schématu. Ve fázi vývoje plánu je odsouhlasen vzhled výrobků, takže dveře na výkresu jsou označeny přesně definovaným způsobem, aby se předešlo nesrovnalostem a chybám při konstrukci. Jaká pravidla byste měli dodržovat při sestavování schémat a na jaké dokumenty byste se měli odvolávat? Podívejme se na to v článku. Také si rozebereme, které schematické symboly jsou vhodné pro které modely. Něco málo o regulační dokumentaci Výrobci standardních dřevěných dveří pro obytné a kancelářské budovy berou jako základ GOST 6629-88 a GOST 475-78. Pro nestandardní produkty platí jiný regulační rámec. Konstrukce z cenného dřeva nebo speciálního určení (například požární modely) tedy nejsou typické. Proto se při jejich výrobě obracejí na jiný regulační rámec. Označení je upraveno GOST 21.201-2011 a pravidla pro zobrazování dveří na schématech jsou zakotvena v GOST 11214-86. Pro kreslení platí omezení: Na výkresech velkého měřítka 1:50 a výše musí být uvedeny dveřní konstrukce. Takové výkresy se zpravidla používají pro malé budovy a fasády. Podle požadavků GOST je nutné uvést další informace: typ dveří, jakým způsobem se křídlo otevírá, přítomnost dalších částí, například prahu. Takové označení musí být na všech diagramech bez výjimky. Tabulka ukazuje, že jednokřídlé dveře jsou naznačeny ve formě dvou obdélníků a čáry probíhající pod úhlem. A dvojpole je charakterizováno obdélníky se dvěma čarami probíhajícími pod úhlem. Na výkresech v malém měřítku (1:400 a nižší) nemusí být dveře označeny. A to většinou nikdo nedělá. Pravidla pro vytváření diagramů Dveře na plánu jsou znázorněny jako otvory ve stěně. Označení jsou aplikována ve formě kolmých čar, bez stínování. Při vytváření plánu jsou relevantní následující pravidla: Tloušťka hlavních čar není větší než 0,8 mm Písmo nápisů nad symboly č. 7 Písmo vysvětlivek k symbolům č. 5 Hlavní typy konstrukcí GOST určuje značení dveře různých vzorů na plánech. Označení Popis „G“ Montáž uvnitř budovy. Skládá se z jednoho nebo dvou panelů a lze jej osadit krabicí, kryty, koláčem „O“ Podobně jako L-design, ale navíc mohou být skleněné vložky „K“ Kyvadlové provedení s otočnými dvířky. Nejčastěji se produkt skládá ze dvou pláten. Neexistuje žádný práh „U“ Vstupní konstrukce, která je instalována u vchodu do bytu nebo soukromého domu. Má zesílený rám a křídlo Značení Výrobci dveří vyrábějí konstrukce různých velikostí, které je nutné zaznamenat do schémat a označení. Výrobce specifikuje velikost dveří speciálně pro otvor, do kterého křídlo dveří pasuje. Označení je také na plánu vedle ikony dveří. Kromě toho, pokud mají dveře práh, je v plánu použito další písmeno „P“. A model „O“ nebo „G“ může mít dveře různých šířek, pak diagram u dveří označuje ikony pravého a levého panelu – „P“ a „L“. To je také jeden z požadavků GOST. Další symboly U dveří pro vnitřní instalaci jsou všechny symboly napsány. Pro vnější konstrukce mohou být relevantní následující označení: Označení Typ konstrukce „C“ vedení „N“ vchod nebo zádveří typ „L“ výrobek třídy „luxus“ nebo šachta Výše ​​uvedená písmena jsou na plánku uvedena před označujícími typ konstrukce například „K“, „U“ atd. Ty jsou aplikovány o něco dále na výkres. Ve většině případů čísla na schématech pro vstupní a vnitřní konstrukce označují třetí pozici a označují velikost dveří. Dále následují sekundární znaky označené písmeny. Jaká další označení mohou být na výkresech kromě výše uvedených: Označení Charakteristika dveřního křídla „T“ požární odolnost „C“ plná výplň „C“ Model je vybaven prahem a cylindrickým zámkem. Masivní vnitřní výplň „S“ panelová konstrukce „R“ práh/pravé křídlo „L“ levé křídlo „B“ odolnost proti vlhkosti Kovové konstrukce ve schématu jsou naznačeny přímými rovnoběžnými tahy se sklonem 45 stupňů. Vzdálenost mezi čarami závisí na měřítku výkresu. Dřevěné konstrukce je zvykem šrafovat kruhovými liniemi podle typu uspořádání vláken ve dřevě.

READ
Jak vybrat vodítka pro dveře přihrádek?

Dveře jsou pravé nebo levé, ne každý zákazník takového designu ví, jak určit odrůdu. Je důležité této problematice dobře porozumět. To ovlivňuje výběr vhodného kování. Tyto podrobnosti s klientem upřesní vedoucí při přijetí zakázky na výrobu nebo prodej hotových vchodových dveří.

Jak zjistit, zda se dveře otevírají doleva nebo doprava

Dveře pravé nebo levé jak určit

Na směru otevírání dveřního křídla závisí komfort jeho používání, jeho funkčnost, místo instalace vypínačů, skříní, sedacích souprav, stolů v kanceláři nebo obytné budově. Jakým směrem se dveřní křídlo otevírá, ovlivňuje i bezpečnost pohybu po místnostech bytu. Je důležité, aby se pohyblivé části interiérových / vchodových dveří nedotýkaly a nenarážely. Podle bezpečnostních pravidel v koupelně by se dveřní křídlo mělo otevírat do chodby. Zbytek produktů v bytě se obvykle otevírá do místnosti. Při výběru strany otevírání předních dveří se doporučuje vzít v úvahu parametry podesty. Křídlo instalované konstrukce na výstupu by se mělo otevírat zprava doleva. Pokud taková možnost neexistuje, jsou přední dveře namontovány tak, že se otevírají dovnitř. Kdo nerozumí tomu, jak určit otevírání dveří vlevo nebo vpravo, nebude schopen zjistit stranu otevírání a vybrat správnou verzi plátna, nainstalovat jej a dokončit. Byly vyvinuty různé metody, které pomáhají pochopit, zda jsou dveře levé nebo pravé.

Metoda č. 1: na straně závěsu

Umožní vám určit, kde je levé otevírání dveří a kde je pravé. Platí pro montované výrobky s různými typy smyček, dokonce i univerzálních. Metoda je jednoduchá a účinná. Uznávány všemi tuzemskými výrobními společnostmi. Je univerzální, protože je implementován ve vztahu ke konstrukcím namontovaným uvnitř a na jeho výstupu. Umožňuje vám pochopit rozdíl mezi levými a pravými dveřmi, přesně vidět, jak se otevírají. Chcete-li implementovat první metodu, musíte se postavit před křídlo dveří a otevřít je. Podívejte se směrem ke smyčkám. Pokud jsou vpravo, tak pravé otevírání dveří.

Metoda # 2

Pomáhá naučit se určit typ otevírání dveří, pravostranné nebo levotočivé provedení stojanů na vitrínu. Podle pravidel požární bezpečnosti je nastaven typ otevírání křídla s přihlédnutím k postupu sekundové ručičky. Dveřní křídlo, které se otevírá ve směru hodinových ručiček, je považováno za pravotočivé a proti směru hodinových ručiček za levotočivé.

READ
Jak se starat o Begonia v květináči doma?

Metoda # 3

Výborná pomůcka při určování směru otevírání dveří (levé otevírání dveří, pravé). Abychom si ujasnili, zda jsou dveře pravé nebo levé, stojí za to se podívat na to, kterou rukou se dveře otevírají dovnitř/ven, na levou nebo pravou ruku. Pokud levou rukou, pak jsou to levé dveře. Směr otevírání dveřního křídla není důležitý. Panty jsou umístěny vlevo a rukojeť vpravo. Pravostranné vchodové nebo interiérové ​​dveře mají kliku vlevo a otevírají se pravou rukou.

Metoda # 4

Tato metoda by měla být použita k pochopení toho, jak určit otevření dveří během několika minut. Metoda platí jak pro dveřní konstrukce instalované u vchodu, tak pro ty, které jsou namontovány v místnostech. Pravá nebo levá dvířka rozeznáte podle místa uchycení madla. Pokud se dveřní křídlo otevírá levou rukou, jedná se o pravé otevírání dveří. Rukojeť je upevněna vpravo. Za levostranné dveřní křídlo se považuje klika vlevo a otevírá se pravou rukou.

Metoda číslo 5: na křídle

Tato technika objasňuje, jak určit typ dveří ve směru otevírání podél dveřního křídla. Podle této metody mají pravé dveře a levé dveře při otevírání rozdíly. Měly by být otevřeny. Pokud je křídlo na levé straně, je levotočivé. Toto je levé otevírání. Pokud jsou na pravé straně, jsou to pravé dveře. Nabízí vidět, jak určit dveře vpravo nebo vlevo fotografie interiérových modelů níže:

Dveře pravé nebo levé jak určit

Dveře se otevřou, jak je znázorněno na fotografii, pokud jsou zde euro panty. Pokud jsou domácí, pak bude vše naopak.

Metoda číslo 6: podle požadavků požární bezpečnosti

Co je vstupní / vnitřní jednokřídlá konstrukční jednotka, můžete objasnit pomocí pravidel požární bezpečnosti. Umožňují pochopit, jak správně a během několika minut zjistit typ dveřního výrobku. Rozdíl mezi levými a pravými dveřmi je v tom, zda se křídlo otevírá pravou nebo levou rukou. Podle pravidel požární bezpečnosti je levý model, který se musí otevírat levou rukou. Skutečně, když se křídlo samo otevře. Tato norma požární bezpečnosti je snadno zapamatovatelná.

Levé a pravé dveře: jaká jsou pravidla pro určování vedlejších kolejí v Evropě

Je zajímavé a užitečné vědět, co znamenají levé a pravé dveře, a to nejen podle domácích norem, ale také podle evropských norem (levé a pravé modely se v různých zemích radikálně liší). Moderní trh přetéká ruskými a dováženými produkty. Je užitečné vědět, že levé vstupní dveře se otevírají podle evropských norem a jak se liší od levých dveří ruské výroby. Pro jednotky vyrobené v Itálii, Řecku, Černé Hoře nebo jiné evropské zemi je důležité vybrat správné příslušenství. V zahraničí jaký typ výrobku určuje strana otevírání dveří. Pokud je otevřené křídlo na pravé straně dveří, jedná se o pravé dveře. Pokud je nalevo od uličky, model je považován za levorukého.

READ
Jak by měl být televizor umístěn?

Vlastnosti výběru kování pro levé a pravé dveře

Když specialisté provádějí montáž dveřních bloků, je pro ně důležitý jejich typ. Opravdu, když se dveře otevřou doleva a když se plátno otevře doprava, budou při přípravě průchodu určité nuance. Co se týče výběru a upevnění doplňků, i zde budou rozdíly. Před nákupem zámku, pantů atd. byste se proto měli rozhodnout, kde je lepší křídlo otevřít.

zamykací zařízení

Pravou nebo levou rukou, kde se budou dveře otevírat, rozhodují obyvatelé areálu osobně s přihlédnutím ke svým zájmům. Důležité je také umístění konstrukce. Po přesném rozhodnutí v tomto okamžiku je nutné vyzvednout hrad. Pak nebudou s jeho instalací žádné problémy. Válcové uzamykací mechanismy jsou stejně vhodné pro praváky i leváky. Pokud jde o pákové zámky, mají designové prvky. Proto jsou nabízeny v různých stranách a jsou vybírány s ohledem na konstrukční vlastnosti a typ otevírání dveří.

Panty

Měly by být vybrány s ohledem na směr pohybu křídla. Takové kování se dělí na pravé a levé, domácí a dovážené. Mají strukturální vlastnosti. Zakoupením nevhodných pantů nebude možné správně namontovat konstrukci dveří. Důležité je nakupovat kvalitní kování od renomovaných výrobců. To ovlivňuje spolehlivost a životnost jeho provozu. Výrobci nabízejí panty univerzálního typu. Doporučuje se je vzít, pokud není jisté, zda byl zakoupen pravý nebo levý dveřní blok.

K výběru pera je třeba přistupovat velmi opatrně. Pokud si zakoupíte produkt, který není vhodný pro plátno způsobem jeho otevírání, pak tento prvek kování buď nebude nainstalován vůbec, nebo bude připevněn obráceně, což bude mít špatný vliv na jeho výkon. Nevhodná klika se začne časem zasekávat, rychle se zlomí a přestane otevírat křídlo. V případě vnitřních jednotek to povede k vážným problémům. Při výběru pera je třeba hledět nejen na jeho kompatibilitu s plátnem, ale také na design a barvu. Důležitá je kvalita nátěru. Nesmí se vymazat. Materiál rukojeti musí být odolný a spolehlivý. Koneckonců, pero je určeno pro každodenní časté používání.