Polopodstavec umyvadlo je pohodlným a elegantním řešením do každé koupelny. Vytváří pocit prostornosti a lehkosti a také šetří místo. Pro správnou instalaci stojanového dřezu však musíte znát některé funkce a dodržovat určité pokyny. V tomto článku vám podrobně řekneme, jak nainstalovat umyvadlo s polopodstavcem vlastníma rukama.

Krok 1: Příprava nástrojů a materiálů

Než začnete instalovat stojanový dřez, budete potřebovat následující nástroje: vrták, vodováhu, standardní instalatérské nástroje (klíče, šroubováky), metr, řezák trubek. Budete také potřebovat následující materiály: samořezné šrouby, instalatérský tmel, upevňovací prvky pro dřez.

Krok 2: Příprava stěny a podlahy

Před instalací umyvadla na podstavci je třeba připravit stěnu a podlahu. Ujistěte se, že stěna je rovná a bez prachu a nečistot. V případě potřeby stěnu vyrovnejte tmelem nebo základním nátěrem. Zhodnoťte stav podlahy a případně opravte nerovnosti nebo vyměňte poškozená místa.

Připomenutí: Před zahájením práce vypněte vodu a vypusťte zbytkovou kapalinu ze stávajícího sifonu.

Podrobný návod na instalaci dřezu s polopodstavcem

Instalace dřezu s polovičním podstavcem se může zdát trochu náročná, ale podle jednoduchých pokynů ji zvládnete bez problémů. V tomto článku vám řekneme, jak správně nainstalovat polopodstavec dřezu, abyste dosáhli dokonalého výsledku.

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje: vrtačku, šroubovák, vodováhu, keramické hřebíky a šrouby. Ujistěte se také, že máte veškeré příslušenství k dřezu na podstavci: dřez, podstavec, sifon a kování.

 1. Nejprve určete místo, kde bude stojanový dřez instalován. Ujistěte se, že zvolené umístění odpovídá velikosti dřezu a umožňuje pohodlné používání.
 2. Pomocí vodováhy označte na stěně dvě místa pro připevnění polovičního podstavce. Upozorňujeme, že spodní část polopodstavce musí být v jedné rovině s otvorem pro sifon.
 3. Pomocí vrtačky a keramických hřebíků připevněte polopodstavec ke stěně na vyznačených místech. Ujistěte se, že je poloviční podstavec bezpečně upevněn a neviklá.
 4. Dalším krokem je instalace dřezu na polopodstavec. Opatrně umístěte dřez na poloviční podstavec a zkontrolujte, zda je stabilní.
 5. Připevněte dřez k polovičnímu podstavci pomocí šroubů nebo jiných dodaných upevňovacích prvků. Ujistěte se, že je dřez bezpečně připevněn a nehýbe se.
 6. Připojte sifon k otvoru ve dřezu a ujistěte se, že všechny spoje jsou bezpečné.
 7. Zkontrolujte, zda jsou dřez a poloviční podstavec ve vodorovné poloze a nekývají se. V případě potřeby upravte polohu dřezu nebo polopodstavce.
READ
Co znamená Union Jack?

Gratulujeme, úspěšně jste nainstalovali umyvadlo s polovičním podstavcem! Nyní se můžete těšit ze svého nového umyvadla, které je nejen funkční, ale také krásný doplněk do vaší koupelny.

Krok 1: Příprava dřezu a polovičního podstavce

Před instalací dřezu s polopodstavcem je nutné jej a polopodstavci připravit pro práci.

Zkontrolujte balíček: Ujistěte se, že sada obsahuje všechny potřebné prvky: dřez, poloviční podstavec, upevňovací prvky a návod k instalaci.

Rozbalte a zkontrolujte integritu: Opatrně vybalte dřez a poloviční podstavec a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Pokud zjistíte poškození, obraťte se na prodejce nebo výrobce se žádostí o výměnu.

Zkontrolujte místo instalace: Ujistěte se, že umístění dřezu a podstavce odpovídá specifikacím výrobce. Zvažte rozměry, výšku a šířku místa instalace a také přítomnost nezbytných komunikací (vodovodní a kanalizační potrubí).

Připravte si nástroje a materiály: Připravte si potřebné nástroje a materiály pro instalaci dřezu: šroubovák, vodováhu, vrtačku, hmoždinky, šrouby, silikonovou těsnicí hmotu atd.

Čisté povrchy: Pomocí měkkého hadříku a jemného čisticího prostředku očistěte povrchy dřezu a podstavce, abyste odstranili prach a nečistoty. Odstraňte také zbytky starého tmelu nebo silikonu.

Jakmile dokončíte všechny tyto kroky, budete zcela připraveni k instalaci polopodstavcového dřezu.

Krok 2: Instalace polovičního podstavce na zeď

Jakmile je umyvadlo připraveno k instalaci, můžete začít instalovat poloviční podstavec na stěnu. Tento proces zahrnuje několik fází.

 1. Najděte správné místo pro instalaci polovičního podstavce na stěnu. Ujistěte se, že stěna je dostatečně pevná, aby unesla váhu podstavce a dřezu.
 2. Pomocí šroubováku nebo příklepové vrtačky připravte otvory pro upevňovací prvky. Polopodstavec má obvykle dva až čtyři montážní otvory.
 3. Do každého otvoru vložte hmoždinku a pomocí šroubů a matic připevněte polopodstavec ke stěně.
 4. Zkontrolujte, zda je poloviční podstavec nainstalovaný vodorovně a bezpečně na stěně. V případě potřeby upravte polohu polopodstavce.
 5. Polopodstavec zajistěte ke stěně utažením matic šroubů tak, aby se nekýval.

Po dokončení těchto kroků by měl být poloviční podstavec bezpečně nainstalován a ve vodorovné poloze na stěně. Nyní můžete začít s dalším krokem instalace dřezu.

Krok 3: Instalace dřezu na polopodstavec

Chcete-li nainstalovat polopodstavec dřezu, postupujte takto:

 1. Připravte si dřez a poloviční podstavec. Ujistěte se, že jsou zcela bez prachu a nečistot.
 2. Umístěte poloviční podstavec na místo instalace. Ujistěte se, že je vodorovný a bezpečně připevněný ke stěně.
 3. Umístěte dřez na polopodstavec. Před umístěním dřezu na podstavec naneste na povrch podstavce pryžové těsnění, aby se zabránilo úniku.
 4. Zkontrolujte umyvadlo na podstavci ze všech stran, abyste se ujistili, že je vodorovný a rovný.
 5. Upevněte dřez k polopodstavci pomocí matic nebo jiných upevňovacích prvků dodaných výrobcem. Před utažením matic se ujistěte, že se dřez nehýbe a je pevně usazen.
READ
Jak zvlhčit semiš?

Po dokončení procesu instalace zkontrolujte, zda nedochází k únikům nebo jiným problémům. Pokud se vyskytnou potíže, doporučuje se kontaktovat odborníky.

Krok 4: Připojení přívodu vody

Po instalaci polopodstavce a dřezu je nutné připojit přívod vody. K tomu budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 • Trubky pro přívod vody;
 • Ohebné hadice nebo spojky;
 • Klíč pro přívod vody;
 • Těsnicí páska.

Postup připojení přívodu vody je následující:

 1. Vypněte přívod teplé a studené vody na kohoutku.
 2. Na závitové spoje vodovodního potrubí nalepte těsnicí pásku.
 3. Připevněte flexibilní hadice nebo spojky k vodovodnímu potrubí pomocí spojovacího klíče.
 4. Nainstalujte ohebné hadice nebo spojky do příslušných otvorů na zadní straně dřezu. Pevně ​​utáhněte matice pro bezpečné uchycení.
 5. Otevřete přívod teplé a studené vody na kohoutku a zkontrolujte těsnost spojů. V případě potřeby matice pevně utáhněte.

V tomto kroku je vodovodní připojení pro umyvadlo s polovičním podstavcem dokončeno. Po kontrole těsnosti a těsnosti spojů můžete přistoupit k dalšímu kroku – instalaci sifonu a výstupní sady.

Krok 5: Kontrola instalace dřezu s polovičním podstavcem

Po dokončení instalace dřezu s polovičním podstavcem by měla být provedena kontrola, aby bylo zajištěno, že byl nainstalován správně a v budoucnu nebude způsobovat problémy.

Zde je několik kroků, které je třeba dodržovat při kontrole instalace dřezu s polovičním podstavcem:

 1. Zkontrolujte nainstalovaný dřez na podstavci, zda nejsou viditelné praskliny, odštěpky nebo jiné poškození. Pokud zjistíte poškození, musíte okamžitě kontaktovat výrobce nebo odborníka, aby problém vyřešil.
 2. Ujistěte se, že je umyvadlo na podstavci bezpečně připevněno ke stěně a podlaze. Zkontrolujte hru nebo pohyb ve dřezu nebo podstavci.
 3. Zkontrolujte, zda je umyvadlo na podstavci ve správné úrovni. Hladinu lze kontrolovat pomocí vodováhy nebo jiného měřícího nástroje.
 4. Ujistěte se, že dřez na podstavci je rovný a není nakloněný na jednu stranu. Při naklonění dřezu může nastat problém s odtokem vody.
 5. Zkontrolujte, zda jsou připojení stoupaček a odpadních trubek správně a pevně provedena. Nemělo by docházet k únikům vody.
 6. Zkontrolujte funkci kohoutku a otvorů pro kohoutek. Ujistěte se, že se kohoutek snadno otáčí a že nejsou problémy s přívodem nebo odtokem vody.
READ
Jak vyrobit novou zásuvku?

Pokud při kontrole instalace dřezu na polovičním podstavci zjistíte nějaké problémy nebo závady, doporučujeme vám kontaktovat odborníka, aby situaci napravil. Správná instalace stojanového dřezu je důležitá pro jeho správné a dlouhodobé fungování.

Před instalací polopodstavce je nutné připravit povrch Stěny и mušlea také vybrat materiály pro upevnění. Pro tohle by:

Připravte povrch stěny a umyvadla

 1. Vyčistěte povrch Stěny a skořápky z prachu a špínu.
 2. V případě nezbytnost, vyrovnejte povrch Stěny и mušle, vyplnit praskliny a štěrbiny s tmelem.

Vyberte materiály pro upevnění

Polopodstavec je připevněn k dřezu pomocí kovu cvočky, které se instalují do speciálních montážních otvorů. K tomu můžete použít následující Materiály:

 1. Univerzální tmel na bázi silikon, který je vhodný pro připevnění polopodstavce na dřez z libovolného materiálu.
 2. Akrylový tmel s kovem profilu, který zajišťuje spolehlivé upevnění polopodstavce k dřezu z MDF a dřevotříska.
 3. Polyuretan состав, který je vhodný pro upevnění polopodstavce k dřezu z kamene nebo žula.

Proces montáže

 1. Nainstalujte kovové kolíky do montážních otvorů na polovičním podstavci.
 2. Umístěte poloviční podstavec na svůj místo a přišroubujte kovové trny ke stěně pomocí vrtáky a šrouby.
 3. Pevně ​​zatlačte na poloviční podstavec ke zdi и dřeztak, aby byla mísa umístěna ve středu polopodstavce.
 4. Vyplňte mezery mezi polopodstavec a umyvadlo tmel nebo jiný těsnicí materiál.

Jak uzavřít díru ve dřezu

Že otevřít nebo zavřete spodní ventil ve dřezu, nutno použít páka, který vyčnívá za nosnou základnu mixéru. Většina továren je instaluje za mixérem, ale někteří dávají přednost instalaci jeho a na straně mixéru. Vyzvedávat nebo vynechání páka, Budete zavírat/otvírat vypouštěcí zátku ve dřezu. Pokud je ve dřezu díra jeřáb nebo mixér, pak lze uzavřít speciálem kryt příruby, který se instaluje na matici ventilu.

Čím je pokryto umyvadlo v koupelně?

Umyvadla do koupelny lze vyrobit z různých materiálytakový как:

Tvar koupelnových umyvadel může být také odlišný – z náměstí nebo kruh na asymetrické formulářů a dvojitá umyvadla. Při výběru materiálu pro dřez je nutné vzít v úvahu jeho provozní vlastnosti vlastnosti a trvanlivost.

Závěry a užitečné rady

Instalace polovičního podstavce v koupelně není obtížná postup, ale vyžaduje elegance a všímavost. Při instalaci mějte na paměti následující: momenty:

 • Vyčistěte povrch Stěny a skořápky z prachu a nečistot před instalací.
 • Vyberte optimální materiál pro připevnění polopodstavce k dřezu.
 • Pevně ​​zatlačte na poloviční podstavec ke zdi и dřeztak, aby byla mísa vystředěná.
 • Vyplňte mezeru mezi polopodstavec a umyvadlo tmel nebo jiný těsnicí materiál.
READ
Co je hrázděný styl?

Je také nutné vzít v úvahu vlastnosti materiály, ze kterého je vyrobena dřezua vyberte nejvhodnější možnost v závislosti na provozních podmínkách.

Jaké šperky sluší Rakům

Raci preferují šperky, které je uklidní a budou jemné na dotek. Kovy jako 585k bílé zlato a stříbro jsou pro toto znamení zvěrokruhu ideální. Červené a nažloutlé zlato také vypadá dobře, ale stříbro a bílé zlato jsou top kovy pro Raky. Navíc Raci preferují kameny, které mají namodralý nebo bílý odstín, jako jsou diamanty, perly a opály. U šperků jsou také preferovány klasičtější styly a předměty s jednoduchým, ale stylovým designem. Raci si obvykle vybírají šperky, které mohou nosit každý den a které jim dávají pocit útulnosti a pohodlí.

Co vám pomůže přibrat na váze

Při podváze se mnoho lidí potýká s problémem přibírání na váze. Jak ale bezpečně a rychle přibrat? Nejprve musíte zvýšit množství jídla, které jíte. Měli byste se také vyvarovat pití tekutin před jídlem, abyste se předem necítili sytí. Chcete-li přibrat na váze, měli byste jíst potraviny s vysokým obsahem živin. Zpestřete si jídelníček přidáním kalorií navíc do jídla a nezapomínejte na svačiny. Dopřejte si dobroty v podobě dezertů. Použijte velké talíře, abyste se později cítili sytí. Nakonec si zvykněte přidávat do kávy nebo jiných nápojů smetanu. Přibírání na váze je důležité pro celkové zdraví a přitažlivost, ale musíte se o své tělo starat výběrem zdravých potravin a pravidelným cvičením.

Jak jíst raky v restauraci

Navíc, abyste se vyhnuli možnosti otravy, měli byste konzumovat pouze části raků, které vypadají jako čerstvé a nemají známky zkažení. Pokud se rak podává s určitou omáčkou, je lepší do ní nepřidávat další omáčky ani koření. Kromě toho, aby bylo pojídání raků pohodlnější, měly by být na stole nabízeny malé misky s horkou vodou a ubrousky na čištění rukou. A samozřejmě je třeba pamatovat na slušnost – hlasité slintání, vymlácení divokých jazyků a vysávání krunýře raka na veřejném místě je nepřípustné. Pokud budete dodržovat tato jednoduchá pravidla, pojídání raků v restauraci vám přinese naprosté potěšení a žádné problémy.

READ
Jak se jmenuje zámek, který zamyká dveře pouze zevnitř?

Jak dlouho může člověk žít s rakovinou prsu?

Podle American Cancer Society je průměrná 5letá míra přežití u rakoviny prsu 90 %. Tento výsledek naznačuje, že 90 % žen, které dostávají kvalifikovanou terapii a chirurgickou léčbu, přežívá pět let po diagnóze onemocnění. Každý případ rakoviny je však jedinečný a tento ukazatel bychom neměli brát jako jediný správný. Přežití navíc závisí na stadiu rozvoje rakoviny, věku pacientky, jejím zdravotním stavu a také na tom, jak rychle byla stanovena diagnóza a zahájena léčba. Rakovina prsu je časté onemocnění, proto je velmi důležité absolvovat každoroční vyšetření u gynekologa a mamologa a diagnostikovat onemocnění v rané fázi, aby se zvýšila šance na úplné uzdravení.

Polopodstavec je koupelnový prvek určený k uchycení umyvadla, které nedosahuje na podlahu. Chcete-li jej připevnit na stěnu a umyvadlo, musíte použít kovové kolíky přes speciální montážní otvory. Hlavním úkolem je přitlačit polopodstavec těsně ke stěně a dřezu tak, aby byla mísa umístěna uprostřed. To je důležité pro správné rozložení hmotnosti dřezu, který může být jinak nerovnoměrně rozložen, což může způsobit jeho deformaci. Připevnění polopodstavce k umyvadlu je důležitým prvkem koupelnové instalace, proto je nutné dbát pokynů výrobce a používat pro montáž pouze kvalitní materiály.