V některých situacích je nutné připojit kovové trubky bez svařování. To je způsobeno nedostatkem elektrické sítě na pracovišti, nemožností dodat svařovací zařízení, nezkušeností při provádění prací tohoto typu atd. Pro připojení kovových vedení bez svařování budou vyžadovány minimální technické znalosti a dovednosti při instalaci potrubí. .

Klasické způsoby spojování prvků

Systémy zásobování teplou a studenou vodou jsou instalovány různými způsoby. Technologie připojení se vybírá s ohledem na řadu faktorů, jako je dostupnost specializovaného zařízení, místa pro jeho použití atd. Klasické způsoby připojení:

 1. Svařování. Kovové trubky se spojují natavením jejich okrajů. Spojovací šev je vyplněn kovem. Ke spojování se používá elektrické nebo plynové svařování. Instalace vodovodního potrubí tímto způsobem vyžaduje specializované vzdělání a dovednosti v práci se zařízením.
 2. Závitové připojení. Na okrajích obou částí jsou vyříznuty nitě. Tímto způsobem je možné získat spoj, který vydrží velké zatížení. Mezi závity může unikat kapalina nebo plyn. K těsnění se používají těsnící materiály. Jsou navinuté na každé části.

K sestavení závitového spoje není potřeba žádné speciální vybavení. Používejte klíče, nastavitelné klíče a nástroje určené pro řezání závitů.

Spoje, které nevyžadují svařování

Díly potrubí se spojují bez použití svářečky. Tato metoda umožňuje instalovat systémy zásobování vodou bez ohledu na dostupnost elektrické sítě.

Linky jsou spojeny bez svařování takto:

 1. Příruby. Na okrajích dílu kolmo k povrchu jsou umístěny výstupky. Mají otvory pro upevnění upevňovacích prvků. K upevnění se používají šrouby a matice. Při spojování kovových trubek se otvory shodují. Šrouby pevně utáhněte příruby sousedních dílů. Pro zajištění těsnosti spojení kovových trubek bez svařování je mezi výstupky instalováno těsnění. . Tvarovka umožňuje upnout trubku požadovaného průměru bez ohledu na stav jejích konců. Těsnost je zajištěna o-kroužkem. Pro připojení kovových trubek bez svařování touto metodou nejsou potřeba žádné specializované nástroje. Dost klíčů.
 2. Svorky. Metoda se používá, když praskne potrubí. Svorka se aplikuje na poškozenou oblast. Při utahování zařízení se elastické těsnění přitlačí k místu prasknutí.
 3. Opravné klipy. Zařízení se skládá ze dvou částí spojených závitovými spojovacími prvky. Těsnosti je dosaženo instalací elastického těsnění.
 4. Kování. Trubku vodovodního systému můžete upnout bez ohledu na stav jejích konců.
READ
Jak interiérový designér pomáhá lidem?

Ocelové potrubní armatury

Způsob instalace se volí pro každý případ zvlášť. Pro správnou montáž musíte přísně dodržovat technologii instalace dílů.

Způsob montáže

Kovové trubky můžete připojit bez svařování pomocí tvarovek. Prvek je upevněn na potrubí pomocí specializovaného kroužku. Stupeň upnutí se nastavuje maticí.

Výrobci vyrábějí armatury určené pro instalaci kovových trubek. Metoda umožňuje získat spolehlivý spoj, který zabraňuje úniku. Při montáži tlakových systémů se instalují armatury. Výběr prvku se provádí s ohledem na rozsah jeho použití.

Podle jejich konstrukce jsou armatury rozděleny do několika skupin:

 1. Přímé s konstantním vnitřním průměrem. Kapacita potrubí se nemění.
 2. Kolena. Při instalaci takové armatury se přívod vody otočí pod úhlem 90 nebo 45 stupňů. Slouží k posunutí dálnice ve svislé nebo vodorovné rovině.
 3. Hluchý. Mají jednu stranu připojení. Používají se jako zátky pro blokování potrubí.
 4. Trojky. Mají tři připojovací konektory. Slouží k odbočení dálnice.
 5. Přejít. Používá se při současném spojování 4 trubek.
 6. Přechodné. Průměr konektorů jednoho dílu je různý. Kapacita dálnice se mění.
 7. Kování. Slouží pro spojování kovových trubek s hadicemi.

Typ armatury se volí s ohledem na místo její instalace. Pomocí upínacích konstrukcí můžete připojit kovové trubky bez svařování.

Spojková metoda

Výrobek je spojka, jejíž průměr je větší než vnější rozměr upnutého obrobku. Díl se nasadí na konec potrubí a zajistí se maticí. Spoj je utěsněn pružným kroužkem. Vyrábí se ve tvaru kužele. Při utahování matice se kroužek vtlačí do prostoru mezi vnitřní stěnou spojky a trubkou.

Spojka pro spojování kovových trubek

Produkt se snadno instaluje. Instalace nevyžaduje speciální svařovací zařízení. Spojku lze namontovat bez ohledu na stav konce obrobku.

Jak nainstalovat spojku Gebo

Jednoduchost instalace činí spojku žádanou při odstraňování nouzových situací. Výrobek může instalovat osoba, která nemá zkušenosti s montáží vodovodních potrubí. Instalace se provádí v následujícím pořadí:

 1. Okraj obrobku je očištěn od koroze a znečištění. To je nezbytné pro nejlepší utěsnění. K čištění použijte brusný papír.
 2. Na obrobku je instalována upevňovací matice s vnitřním závitem. Je třeba vzít v úvahu umístění dílu. Matice se montuje stranou směřující ven.
 3. Namontujte dělený kroužek. Při připojování hraje roli svorky. Když matice tlačí na kroužek, její vnitřní plochy jsou přitlačovány k trubce. Tímto způsobem je obrobek fixován nehybně.
 4. Nainstalujte kroužek potřebný k přitlačení těsnění.
 5. Nainstalujte elastické těsnění a namontujte spojku.
READ
Jak odstranit izolaci z tenkého drátu?

Po utažení řídí matice sílu působící na klíč. Překročení přípustných hodnot povede k poškození integrity součástí. Po montáži se získá utěsněný spoj. Takto se spojují ocelové trubky bez svařování.

Připojení pomocí opravné a montážní spony

Hlavní oblastí použití návrhu je obnovení integrity dálnice po přestávce. Pomocí spony utěsněte vzniklý otvor.

Konstrukce zajišťuje přítomnost dvou kovových částí s otvory pro upevňovací prvky. Stlačování jednotlivých prvků se provádí šrouby a maticemi. Mezi díly držáku je elastické těsnění.

Opravná a instalační svorka pro spojování potrubí

Potrubí v místě prasknutí se čistí brusným papírem. Odstraňte stopy koroze, nátěry a nečistoty. Čištění je nutné, aby se zajistilo, že elastické těsnění těsně přiléhá.

Na dálnici je instalována spona. Před tím se na poškozené místo umístí těsnicí těsnění. Díly držáku jsou k sobě sevřeny šrouby. Aby se zabránilo deformaci, šrouby se utahují jeden po druhém.

Poloviny spony tlačí na sebe a přitlačují těsnění do místa přerušení. Tím se eliminuje možnost úniku. Opravná a instalační spona je považována za dočasné opatření k odstranění poryvu. Po nějaké době budou nutné velké opravy.

přírubová metoda

Tato metoda se používá při konstrukci potrubí určených k přepravě kapaliny nebo plynu. Osoba s minimálními technickými znalostmi může spojovat kovové trubky bez svařování pomocí přírub. Práce se provádí v následujícím pořadí:

 1. Prvky jsou k sobě připojeny přírubami. V tomto případě dávejte pozor na shodu otvorů pro montáž šroubů.
 2. Mezi příruby je umístěno těsnění. Jeho konfigurace musí odpovídat otvorům na kovových částech.
 3. Příruby jsou utaženy šrouby. Těsnění eliminuje možnost úniku.

Způsob připojení přírubové trubky

To umožňuje spojovat kovové vedení bez svařování. Aby se předešlo nouzové situaci, je nutné pravidelně kontrolovat celistvost těsnění.

Můžete připojit dvě kovové trubky bez svařování sami. Existuje několik možností sestavení. Metoda se volí pro každý případ zvlášť. Instalace vyžaduje použití speciálního vybavení.

Připojili jste kovové trubky bez svařování? Jaký způsob montáže jsi použil? Zanechte komentáře, přidejte článek do záložek a sdílejte jej na sociálních sítích.

přechodová ocelová trubka polypropylen

Při instalaci a výměně inženýrských sítí pro domácnost, připojování nebo výměně zařízení v soukromém domě nebo městském bytě vznikají problémy při spojování potrubí z různých materiálů. Přechod bude stejně spolehlivý jako připojení identických trubek, pokud bude práce provedena správně pomocí jedné z metod doporučených odborníky. Nejběžnější možností přechodu je přechod ocelové trubky na polypropylen. Pojďme se bavit o tom, jak to implementovat.

READ
Jak mohu vyrovnat samonivelační podlahu?

Kdy je to potřeba?

Zde jsou nejčastější případy spojovacích operací.

Výměna vodovodního potrubí

Generální oprava bydlení v bytovém domě zahrnuje výměnu a opravu částí vodovodního systému, omezených územím vlastníka. Polypropylen vypadá estetičtěji a moderněji a ve starých domech, kde železo potěší oko ve vodovodních sítích „po staru“, se majitelé bytů všude rozhodnou vyměnit potrubí. I když je nerentabilní úplně vyměnit kovovou část stoupačky patřící k bytu, kohoutky ke spotřebitelským zařízením jsou v každém případě vyrobeny z polypropylenu.

Nouzová oprava

V případě havarijní opravy prasklého potrubí v suterénu se poškozené místo ve většině případů nahradí plastem, protože ocelové potrubí je dražší a těžší a postupy pro odstranění havárie jsou pracnější.

Výměna chladiče

Při výměně staré litinové baterie za moderní ocelový nebo bimetalový radiátor bude nutné přejít z kovu na polypropylen, pokud se v topném systému používají plastové trubky.

Výměna sušáku ručníků

Instalace vyhřívaného držáku na ručníky v koupelně je také spojena s připojením železné trubky s polypropylenovou, pokud je přívod teplé vody plastový.

Technika přechodu

V jakýchkoli inženýrských systémech, domácích i průmyslových, je dříve nebo později vyžadováno použití technologií pro spojování trubek různých vlastností. Liší se složitostí procesu, dostupností odborných dovedností a dostupností speciálních nástrojů. Přes značné rozdíly ve fyzikálních a chemických vlastnostech oceli a polypropylenu existuje několik možností pro spojování trubek ze železa a plastu.

Závitový přechod ze železa na polypropylen

přechod ze železné trubky na polypropylen

Metoda se používá při manipulaci s trubkami o průměru do 40 mm. Klíčovým prvkem při realizaci spoje jsou tvarovky. Trubkový adaptér má na jedné straně závit pro kovový konec, na druhé klasický dutý otvor pro pájení polypropylenem. Kování se přirozeně liší:

 • podle průměru ( 15, 20, 25 mm atd.);
 • podle polohy závitu (vnitřní nebo vnější);
 • podle počtu větví (odpaliště, kříž);
 • úhlem vytažení (45 0 90 ).

Rozmanitost tvarovek pro realizaci závitového spojení kovové trubky s polypropylenovou je tak velká, že ji lze použít v potrubních schématech jakékoli složitosti s libovolným počtem závitů, odboček atd.

Pro dokování se kromě adaptérů používají následující:

 • nářadí: řezačka trubek, polypropylenové nůžky, instalatérská páječka, matrice nebo závitník;
 • mazivo na mšice potrubí, těsnící materiály: těsnící pasta, kouřová páska, koudel.
READ
Co mohu udělat, aby nedošlo k vymáčknutí plotových sloupků?

Pracovní schéma:

 1. Konec ocelové trubky je namazán a je vyroben závit: vnější s matricí, vnitřní s závitníkem.
 2. Adaptér se našroubuje na závit, předem namazaný těsnicí hmotou. Pro těsnost se také používá dýmová páska, sanitární len.
 3. Pomocí klempířské kulmy se na tvarovku připáje polypropylenová trubka.
 4. Na konci úseku se provádějí operace podobné prvním třem.
 5. Pevnost spojů se kontroluje empiricky. Pokud při otevírání kohoutku dojde k netěsnostem na spojích, bude nutné práci zopakovat.

Přírubové spojení rozdílných trubek

Předností této technologie je pevnost, spolehlivost, možnost kdykoliv zpětné montáže a demontáže a také aplikace v různých teplotních rozsazích.

Polypropylenové a ocelové trubky mají rozdíly v definici průměrů. Přírubový konektor umožňuje spojení maximálně kompenzovat rozdíl rozměrů.

 1. Železná trubka je odříznuta na správném místě. Linie baňkování by měla být filigránská;
 2. Na potrubí je instalována příruba.
 3. Na polypropylenovou trubku je nasazena také spojka s přírubou.
 4. Pomocí šroubů jsou příruby připevněny k sobě. Těsnost spoje se provádí pomocí silikonového nebo pryžového těsnění. Šrouby je třeba utahovat postupně a rovnoměrně. Operace zahrnuje momentový klíč.
 5. Pro větší těsnost konstrukce můžete po hodině nebo dvou opakovat utahování šroubů.
 6. Na závěr jsou provedeny testy spolehlivosti konsolidace.

Přírubový přechod z kovu na polypropylen je někdy jedinou možnou technologickou možností při spojování trubek s velkým průřezem.

Přechod bez závitu a svařování

přechod z ocelové trubky na polypropylen

Práce na spojování rozdílných trubek lze provádět bez pájení a řezání. Funkčním prvkem v tomto provedení bude speciální spojka. Struktura takového konektoru obsahuje:

 • pouzdro (ideálně litinové nebo ocelové);
 • matice oddělující tělo ze dvou stran;
 • podložky umístěné uvnitř spojky;
 • těsnění v těle pro utěsnění spoje.
 1. Kovovou trubku zasuňte maticí do spojky do středu. Trubka musí procházet přes podložky a těsnění
 2. Z rubové strany stejným způsobem vložte polypropylenovou trubku do adaptéru
 3. Pevně ​​utáhněte matice.
 4. Těsnost nastává stlačením na obou stranách těsnění. Kontrola se provádí nenáročným způsobem – spuštěním průtoku vody.

Tento typ spojení oceli s polypropylenem se označuje jako typ komprese. Jeho výhody:

 • spolehlivost a pevnost spoje;
 • nezávislost na speciálním vybavení;
 • rychlost a snadnost instalace;
 • dlouhá životnost.

Použití spojky Hebo (Hebo)

spojka gebo přechod z kovu

Metodika kompresního šroubení je poměrně nová. Zajišťuje spolehlivost přechodu z kovové trubky na polypropylenovou trubku s možností realizace různých odboček a odboček ve schématu potrubí. V krátké době šíření metody měl mnoho přívrženců, kteří zaznamenali následující funkční výhody metody:

 1. Těsnost a pevnost technologie je dána zuby, pomocí kterých se tvarovka zařezává do trubek systému. Výsledkem je tuhý nepropustný spoj.
 2. Postupy připojení pomocí spojky Gebo jsou rychlé a snadné. Dokonce i amatér nezkušený v takových věcech může provést instalaci v praxi: zde nejsou vyžadovány hluboké průmyslové znalosti a dovednosti.
 3. Unikátní konstrukce umožňuje neutralizovat procesy postupného hromadění poškození pod vlivem napětí v systému a zabraňuje vzniku trhlin a deformací.
 4. Přípojka má dlouhou životnost, přesahující 10letý milník.
READ
Jak vytopit psí boudu?

Spojka Gebo je kovový rám, uvnitř kterého jsou umístěny:

 • upínací matice;
 • upínací a upínací kroužky;
 • pečetní prsten.

Pořadí kroků instalace:

 1. Kovová trubka je řezána co nejrovnoměrněji.
 2. Bezchybně je okraj řezané trubky pečlivě zpracován. Musí být očištěn od barvy, nečistot, výrůstků, rzi.
 3. Na konci je připevněna upínací matice.
 4. Spojka je sestavena: výše uvedené prvky jsou umístěny v jejím těle.
 5. Matice na konektoru je utažena bez nepřiměřené síly. Během utahování jsou kroužky uvnitř sevřeny.
 6. Kontroluje se těsnost spoje.

Spojka Gebo našla své uplatnění v průmyslových provozech, aktivně se podílí na spojování potrubí stoupaček topení, vodovodů, plynovodů, kde se používá pracovní průměr 15 až 50 mm. Odhlédneme-li od tématu, je třeba poznamenat, že funkčnost Gebo se nevztahuje pouze na spojovací operace. S jejich pomocí jsou eliminovány netěsnosti v potrubí způsobené zamrznutím nosiče, korozním poškozením a mechanickými deformacemi.

Přihlaste se také k odběru naší Youtube, skupiny Vkontakte, Yandex Zen. Je tam spousta užitečného a zajímavého obsahu!