Návrh dveřních a okenních otvorů pro srubový nebo dřevěný lázeňský dům

Bez ohledu na rozměry budovy lázní a estetické preference budoucích majitelů vyžaduje otázka uspořádání oken a dveří podrobnou analýzu. Pro instalaci těchto funkčních konstrukcí jsou nutné otvory, jejichž umístění a rozměry by měly být předem promyšleny a vypočteny. Návrh okenních a dveřních otvorů pro lázeňské domy ze dřeva nebo kulatiny se provádí s ohledem na specifická pravidla v závislosti na provozních vlastnostech hygienické struktury.

Proč je lepší vše navrhnout předem?

Okna a dveře venkovských lázní, analogicky s jejich dalšími společníky, mají řadu důležitých funkcí. „Podle státu“ mají umožnit milovníkům lázeňských radovánek, přirozeného světla a proudů čerstvého vzduchu. Není dovoleno přispívat ke ztrátě požadované teploty, vytváření průvanu a narušení technického stavu budovy.

architektonické pozadí

Venkovské lázně jsou stavěny pro lidmi zbožňované procedury, které jsou atraktivní nejen svým standardním hygienickým účinkem. Za nespornou prioritu koupelových ceremonií je právem považována léčivá síla a tonizující účinek. Jsou dosaženy vlivem páry, tepla nebo tepla a zvláštní atmosféry. Za hlavní úkol budovy je proto považováno zachování příznivého režimu, nikoli architektonická „ostrost“.

I když nikdo netvrdí, že by tyto dva pojmy měly vstupovat do nesmiřitelných rozporů. Ve jménu zachování nepříliš levné atmosféry lázní je zvykem dělat otvory co nejmenší, a proto někdy lázně vypadají „hluché“ a „nízce slepé“. Pokud nevíte, jak správně navrhnout dveře a okna pro lázeňský dům, estetická složka může vážně utrpět.

Okna a dveře v lázeňském domě - projekt výstavby lázeňského domu

Účtování nevyhnutelného smrštění

Pára a teplo zdaleka nejsou nejlepšími spojenci dřeva, které je velmi citlivé na nestabilní vlhkost a kolísání teplot. Přirozená organická hmota buď zvětšuje svůj objem, nebo se zmenšuje po změnách, ke kterým dochází kolem stěn vany. Navíc, jako všechny dřevostavby, i lázeňský dům se určitě usadí. V prvním roce poměrně rychle o 3-5 cm, v závislosti na kvalitě sušení řeziva a druhu dřeva. Pak to není tak rychlé o 1 cm nebo méně, ale pohyby dřeva budou probíhat neustále, což je třeba vzít v úvahu při navrhování otvorů. V opačném případě propadlé koruny jednoduše vymáčknou okenní konstrukce a zároveň zkroutí střechu a zablokují dveře.

Vytváření otvorů ve stěnách vany ze dřeva nebo kulatiny není vůbec jednoduchá záležitost. Pro zajištění rezervy pro neúnavný pohyb dřeva je nutné ponechat mezery vyplněné izolací. Příliš široká mezera umožní konstrukcím volný pohyb bez rozbití nebo poškození, ale nepochybně se stane atraktivní oblastí pro úniky tepla. Nedostatečně široká nabídka nezaručuje bezpečnost okenních rámů a zárubní, což opět silně napovídá o nutnosti předběžného návrhu.

Montáž oken a dveří v koupelně

Zajištění pevnosti konstrukce

Mezi dobré důvody, proč předem plánovat místa instalace okenních a dveřních konstrukcí, patří potřeba správného rozmístění hmoždinek nebo mnohostranných dřevěných koksových spojek. Používají se k ochraně korun srubu před příčnými deformacemi a před posunutím dlouhých dřevěných prvků vůči sobě. V přepážce mezi sousedními otvory by mělo být upevnění provedeno instalací alespoň dvou konektorů na korunku.

READ
Jak uložit foukačku?

Pokud se otvory tvoří přímo při stavbě a příčky jsou tvořeny krátkými kusy, nelze zapomenout na instalaci spojovacích kolíků nebo ozubení. Mistři tesaři, vyškolení na zkušenostech předchozích generací, však důrazně doporučují zpočátku postavit prázdné stěny pro rovnoměrné smrštění celého rámu. Tato metoda umožňuje vyhnout se někdy znatelným rozdílům ve výšce jednotlivých součástí po smrštění. Je pravda, že spotřeba řeziva se zvyšuje, což nevadí těm, kteří chtějí postavit krásný, odolný lázeňský dům. Podle doporučeného schématu se po roce smršťování srubu všechny otvory kromě vjezdu vysekají nebo vyřežou elektrickou pilou, ale nezkušený stavitel nesmí hmoždinky položit na požadované místo.

Proč potřebujete navrhnout okna a dveře pro lázeňský dům?

Pro jednoznačné vyznačení umístění otvorů a příček v „pevně“ položené roubence je pouze v koruně ponechán otvor, na který bude spočívat parapetní deska nebo práh vnitřní zárubně. Dále se klády nebo trámy pokládají podle principu prázdných stěn a řez vytvořený v koruně říká stavitelům, kam nainstalovat spojovací kolíky.

Vliv opláštění

Plášť nebo plášť, také známý jako rám, je povinným prvkem pro instalaci okenní nebo dveřní konstrukce do srubu. Současně plní několik důležitých pracovních funkcí:

 • slouží jako základ, ke kterému jsou připojena okna a dveře v lázeňském domě, protože Je přísně zakázáno připevňovat okenní rámy a zárubně na nestabilní dřevěné stěny;
 • jeho vertikální prvky hrají roli jedinečných vodítek, po kterých dochází k postupnému pohybu dveřních a okenních konstrukcí během procesu smršťování;
 • zpevňuje rám v oblasti otvoru a zajišťuje statickou polohu; jinými slovy drží položené klády nebo trámy v dané poloze.

V arzenálu zkušených tesařů existuje mnoho možností výroby zásuvek, které se liší způsobem provedení. Všechny typy nakonec řeší běžné problémy. Strukturálně, v jakémkoli provedení, jsou dřevěnou krabicí, v podstatě nárazníkem mezi srubem a tím, co je namontováno v otvoru. Jakékoli pouzdro je připevněno k otvoru pomocí principu „čep a drážka“.

Pravidla pro uspořádání oken a dveří v lázeňském domě

Vezměte prosím na vědomí, že upevnění krytu k rámu pomocí samořezných šroubů nebo hřebíků je nepřijatelné. Těsnosti spojů mezi čepy a drážkami je dosaženo položením izolace. Je zakázáno používat polyuretanovou pěnu podél linií rozhraní mezi rámem a rámem.

Běžné způsoby konstrukce obalových boxů:

 • Instalace “paluby”. Na svislých koncích otvoru jsou pilou nebo pečlivým řezáním vytvořeny čepy pro následné připevnění vozíků nebo silných desek s drážkou vytesanou nebo vyříznutou podél středové osy. Pokud nezávislý designér preferuje tento způsob konstrukce rámu, pak je třeba vzít v úvahu tloušťku desky nebo ekvivalentní velikost vozíku. Částečně zúží otvor;
 • Instalace „na zapuštěný nosník“. Na svislých koncích otvoru je vybrána drážka pro instalaci vloženého nosníku. Protože „Plovoucí“ blok je položen v rovině s koncovou rovinou otvoru, pak rozměry tohoto otvoru ovlivní pouze tloušťka pláště přibitého nebo přišroubovaného k bloku. Ale rám okna nebo rám dveří se k němu připevní. To znamená, že je třeba vzít v úvahu velikost pouzdra;
 • Analoga rozpočtu k předchozí možnosti, která spočívá pouze v instalaci vetknutého nosníku do drážek vybraných na koncích srubu. Podle tohoto ekonomického způsobu je rám okamžitě připevněn k pohyblivému vedení na montážních deskách. Tito. zcela chybí fáze konstrukce a upevnění pouzdra k vetknutému nosníku spolu se spotřebou materiálu.
READ
Jak se nastavuje hloubka orby?

Poslední metoda rozpočtu není spolehlivá. Lze jej použít pouze pro montáž okenních rámů malých rozměrů a hmotnosti. Křídla koupelnových dveří bývají poměrně masivní. Jsou vyrobeny ze dřeva, které při stálém vystavení vlhkosti ještě ztěžkne. Paprsek prostě nevydrží pár emocionálních bouchnutí ze strany vyčerpané obsluhy lázní.

Jak navrhnout okna a dveře do lázní

Zjistili jsme, že okna a dveře do lázní lze instalovat různými způsoby, podle jedné nebo všech výše popsaných metod. Existuje a aktivně se používá řada variací na prezentované téma pigtailů. Často se při konstrukci korunek v plné velikosti nevybírají otvory. Před dokončením jsou dovedeny k dokonalosti. Při stavbě srubu se však doporučuje formovat zárubeň vchodových dveří se zpevněním konce palubek zapuštěnými tyčemi. Horní část vstupního otvoru je propojena dočasnou propojkou, která eliminuje zkreslení.

Montáž plastových oken ze srubu

Obecně platí, že pokud plánujete postavit lázeňský dům vlastníma rukama, jsou nutné alespoň přibližné návrhy otvorů pro označení místa instalace rámů a upevňovacích bodů pomocí kolíků.

Obecná pravidla pro uspořádání otvorů

Instalace rámu pomocí některého z uvedených způsobů je přísnou podmínkou pro instalaci oken a dveří do dřevěného rámu. I když trvalo několik let, než se to ustálilo. Stejně povinnou podmínkou je vytvoření mezer mezi konstrukcí namontovanou v otvoru a bezprostředním koncem sestavených korunek.

Mezi namontovanou konstrukcí dveří nebo okna a rámem musíte ponechat:

 • podél bočních okrajů srubu 1,5 – 2 cm vlevo a vpravo;
 • nahoře 6 % výšky instalovaného rámu;
 • 0,5 cm níže pro pokládku izolace pro instalaci okna nebo březové kůry jako přírodní hydroizolace pod rám dveří.

Je to jednodušší pro ty, kteří chtějí ukázat své osobní tesařské a tesařské dovednosti při výrobě krabic a rámů vlastníma rukama. Potřebuje pouze přesně nastavit vzdálenosti v každém z uspořádaných otvorů. K tomu byste se měli vyzbrojit pomlčkou – tesařským nástrojem podobným kompasu. „Damoklův meč“ určité velikosti vám nevisí nad hlavou. Zda je otvor trochu větší nebo trochu menší, není příliš důležité. Hlavní věc je odříznout přebytek rovnoměrně. Koneckonců, domácí řemeslník bude muset vyrobit rámy pro otvory a ne naopak.

Při vyřezávání otvorů pro tovární okenní a dveřní konstrukce budete muset pečlivě šťourat, aby otvor ve srubu jasně odpovídal velikosti. Aby se zabránilo vzniku příliš velkých spár, které snižují izolační vlastnosti a estetické aspekty. Je lepší nejprve vyříznout otvor podle přesných rozměrů rámu a poté odříznout přebytek podél obrysu pro plášť a montážní mezery. Vezměte prosím na vědomí, že použití polyuretanové pěny podél linií rozhraní rámu a rámu okna, jakož i rámu a rámu dveří je povoleno.

READ
Jak vybrat pilový kotouč na dřevo pro kotoučovou pilu?

Výstavba dveří v lázeňském domě

Jak vyrobit dveře do lázeňského domu

Výběr správné velikosti

Nelze říci, že doporučené velikosti jsou považovány za technologický diktát, ale je vhodné držet se rad odborníků. Spoléhají totiž na pravidla, která se mezi lidovými řemeslníky utvářela po staletí. V popředí konstrukce otvorů je tepelná izolace, podle které:

 • Vanové dveře jsou stavěny s výškou prahu od 10 cm do 30 cm, práh bude zábranou proti průvanu. Musíte si jej zařídit podle svých osobních pocitů pohodlí a bezpečí při překračování. V rámu vstupních dveří je vyžadována přítomnost prahu;
 • Mezi parní komorou a umývárnou není potřeba prahu dveří. Naopak by měla být ponechána mezera 5 cm pro volnou cirkulaci proudu teplého vzduchu;
 • Optimální výška dveří je od 1,6 do 1,8 m. Příliš vysoký vchod se stane oblastí se značnými tepelnými ztrátami. Ze stejného důvodu byste se neměli nechat unést šířkou. Doporučená velikost je 0,6 m, možná je 0,8 m. V extrémních případech je pro husté majitele povolena šířka 1,0 m s malými odchylkami;
 • Výhodná konfigurace okna je obdélník, jehož dlouhá strana je rovnoběžná s rovinou podlahy. Prioritou jsou malé velikosti okenních rámů s poměrem stran dva ku třem nebo tři ku čtyřem. Minimální výška 30 cm, maximální délka 90 cm;
 • Okna se v parních místnostech instalují jen zřídka, ale kdo chce, může si dopřát malé obdélníkové nebo čtvercové okno se vzorovaným sklem. Je lepší umístit ji na úroveň horní police vany;
 • maximální plocha zasklení v parní a umývárně je 5 % z celkové plochy podlahy;
 • Existují nesrovnalosti s výškou vanových oken. Někdo radí ustoupit od prahu dveří 60 nebo 70 cm, někdo 90 cm, případně zvolit jako vodítko výšku očí.

Instrukce v obrázcích a video průvodce

Jak vyrobit okna a dveře pro lázeňský dům

Udělej si sám lázeň: projekty a jejich realizace

Jednoduché architektonické směrnice

Architekti radí o racionálním a nejestetičtějším uspořádání otvorů v koupelně – jedna úroveň pro horní prvky pláště pro okna a dveře. Pokud dodržíte toto pravidlo, budova s ​​malými otvory bude vypadat docela slušně. A priority tepelné izolace budou maximálně zachovány. A terasy a verandy pomohou zbavit se nízké slepoty v budovách s malými okny. Jejich svislé prvky, sloužící jako podpěry střechy nebo přístřešku, budou imitovat okenní otvory.

READ
Jak funguje zvonek v bytě?

Návrh okenních a dveřních otvorů v lázeňském domě

Řemeslníci, kteří začali stavět lázeňský dům sami, by měli provést předběžné projektové práce, aby výsledek stavby nezklamal a nevyžadoval změny.

Lázeňský dům je považován za zvláštní budovu. Zažívá změny teploty a vysokou vlhkost. Při konstrukci a návrhu této místnosti je důležité vybrat správné dokončovací materiály, které budou použity pro výzdobu interiéru a exteriéru.

Zvláštní pozornost si zaslouží jejich povrch a vnitřní obsah. Faktem je, že velký objem kondenzátu přispívá k pomalé destrukci ochranného povrchu. Po nějaké době se na rovině objevují stopy deformace, odpadní produkty patogenní flóry.

V tomto materiálu budeme hovořit o kritériích pro výběr dveří pro parní lázeň. Doporučení specialistů umožní správnou instalaci produktu, což pomůže vytvořit pohodlné mikroklima uvnitř uzavřeného prostoru.

Obsah

Typy dveří do parní komory

Lázeňský dům má zpravidla několik dveří. Jeden z nich bude zdobit vchod, druhý koupelnu a třetí samotnou parní lázeň. Počet dveří závisí na ploše místnosti.

Při výběru dveří pro zdobení parní místnosti je důležité vzít v úvahu několik bodů. Jsou následující:

 • Druh dřeva používaný k dekoraci stěn, stropů a podlah;
 • Výkon pece;
 • Oblast parní komory.

Výrobci vyvinuli několik druhů těchto vzorů, které se často používají k dekoraci koupelí nebo saun. Tyto zahrnují:

 • Monolitické modely. Jsou vyrobeny z masivního dřeva. Výrobek je tak luxusní, s hlubokou texturou a ušlechtilým přírodním vzorem;
 • Tvrzené sklo. Tento typ výrobku se vyznačuje estetickým vzhledem, minimální hmotností;
 • Kombinované typy. Skládají se z přírodního dřeva a tvrzeného skla.

Pro aranžování saun volím nejčastěji dveře z tvrzeného skla. Pro návrh ruského lázeňského domu se doporučuje zvolit dřevěné nebo kombinované konstrukce.

Moderní výrobci nabízejí vytvoření exkluzivního designu na základě osobních preferencí zákazníka. Kromě toho můžete modernizovat design produktu, přidat k němu složité detaily a vybrat jakékoli příslušenství.

 • Dřevěné dveře jsou vyráběny převážně z masivního lipového, dubového nebo osika. Modely vyrobené z borovicového dřeva jsou považovány za rozpočtovou možnost.
 • Faktem je, že se vyznačují svou měkkostí, která ovlivňuje výkonnostní charakteristiky modelu.
 • Kromě toho vystavení vysokým teplotám vyvolává výskyt dehtových skvrn, které negativně ovlivňují vzhled.

Modely dveří z tvrzeného skla nijak nereagují na náhlé změny teploty a vysokou vlhkost. Povrch skla dveří může být průhledný nebo matný.

Moderní technologie umožňují vyrobit ji vlnitou nebo s neobvyklým vzorem. Pokud jde o barevnou paletu, výrobci nabízejí velký výběr modelů vyrobených v různých odstínech.

READ
Jak změřit vzdálenost mezi příslušenstvím na toaletě?

Požadavky na dveře parní komory

Hlavní funkcí dveří, které jsou určeny pro parní místnost, je schopnost udržet teplo po dlouhou dobu. Proto je rozměr dveří o 1/2 menší než rozměr celé stěny. Pro ostatní prostory se volí standardní modely výrobků.

Dveře do parní místnosti by se měly otevírat směrem ven. Mnoho vývojářů staví přímé východy z parní komory, ze kterých mohou vést do sprchy a bazénu. V tomto případě se doporučuje opustit vysoké prahové hodnoty. Nepřítomnost takové struktury usnadní nezávislé odstranění kondenzátu mimo parní místnost.

Neměli byste si vybírat modely sestávající ze dvou křídel. Faktem je, že při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám se může zvýšit krevní tlak člověka, což může způsobit ztrátu vědomí. Konvenční design dveří umožňuje rychlý výstup z parní místnosti.

Při výběru materiálu pro konstrukci dveří je důležité vzít v úvahu design lázeňského domu a také pole použité pro výzdobu interiéru.

Charakteristika dveří do parní komory

Vysoce kvalitní modely musí mít následující vlastnosti:

 • Trvanlivost. Modely vyrobené z přírodního masivního dřeva vydrží 15-25 let bez narušení výrobních fází. Například dubové modely mají hustou texturu, která nereaguje na změny teploty a vysokou vlhkost. Takové dveře mohou trvat až 50 let;
 • Bezpečné složení. Výrobky pro zdobení parní místnosti by neměly obsahovat toxické chemické složky. Vysoká teplota a dlouhodobá vlhkost vzduchu negativně ovlivňují stav vzdušných hmot v uzavřeném prostoru. Podle studií chemické impregnace uvolňují toxické složky, které při dlouhodobém kontaktu se sliznicemi a dýchacími cestami vyvolávají otravu;
 • Estetický vzhled. Aby design lázeňského domu nebo sauny vypadal harmonicky, doporučuje se správně korelovat dokončovací materiály, nábytkové vybavení a interiérové ​​doplňky. Pokud je například lázeňský dům vyroben v klasickém designu, měly by být dveře vyrobeny z monolitického řezu s minimem dekorací na povrchu.

Moderní technologie a inovativní vybavení poskytují vysoce kvalitní zpracování masivního dřeva, což umožňuje rozšířit výkon výrobků z přírodního dřeva. Odborníci doporučují používat doplňkovou ochranu.

K tomu použijte speciální impregnace na vodní bázi nebo transparentní lak na nábytek. V důsledku toho se na povrchu vytvoří hustá skořápka, která zabraňuje množení bakterií a plísní. Navíc je možné chránit vnitřní obsah dřevěného výrobku před pomalým zničením.

Díky proskleným modelům dveří parní komory je možné kontrolovat situaci uvnitř horké místnosti. Zvláštní pozornost si zaslouží malé děti a lidé s chronickými nemocemi.

Silný úder však může způsobit prasknutí skleněné základny. Moderní technologie umožňují vytvořit ochranný film, který v případě prudkého nárazu zabrání vzniku ostrých úlomků.