Označování nábytku není pouze legislativní záležitostí determinant, но a nejúčinnějším nástrojem pro identifikaci výrobky, což zjednodušuje proces její prodeje a zvýšení důvěry zákazníků ve výrobce. V tomto článku se podíváme na to hlavní požadavky a správné způsoby označování nábytku.

Jaké jsou požadavky na označování nábytku?

Podle zákona Rusko, označení musí být vytištěno na papírovém štítku (označení) nebo na štítku z látky, pevně připojený k produktu nábytek, dodává se ve smontovaném stavu. produkty nábytek, dodáváno v demontu zobrazení, nesmí být označeno označením zboží a datum výroby.

Jak správně označit výrobek

Systém Honest ZNAK se používá k označování zboží v Rusku. Jeho registrace probíhá v několika etapy:

 1. Podání žádosti o registraci do systému označování.
 2. Získání vylepšeného kvalifikovaného elektronického podpisu (UKEP).
 3. Registrace na osobním účtu účastníka obratu.
 4. Přijímání rad od Honest ZNAK ohledně další práce v systému, nutné zařízení a software.

Jak označit nábytek střední skupiny

K označení nábytku se používá systém označení v podobě digitálních symbolů. Pro produkty s parametry 340/180 za stůl a židle, nábytek je označen symbolem „00“. Pokud má nábytek rozměry Pak 400/220 je označena „0“. Pro návrhy s parametry 460/260 cm je poskytnuto označení „1“. model, jehož parametry jsou 520/300, určený symbol “2”.

Kde barevně označit nábytek

Barevné kódování nábytku je použito na obou stranách stolu (stoly), židle ve tvaru kruhu o průměru 25 mm nebo široký vodorovný pruh 20 mm (Tabulka 1) a měly by být viditelné z uličky mezi řadami.

Užitečné tipy

 • Pro snazší identifikaci nábytku můžete využít nejen systém notový zápis, но a barvu označení, jejichž způsoby se mohou lišit v závislosti na vybraném výrobci.
 • Kromě povinného označování produktyVýrobci mohou také použít další označení na označení nábytku značka, země происхождения, Termíny tvorba atd.
 • Všechny stanovené požadavky na značení nábytku jsou nezbytné nejen pro shodu legislativa, но a zvýšit úroveň profesionality Výrobci a snadnost výběru identifikovaných produktů pro zákazníky.

Závěry

Označení nábytku je povinné prvku, což zjednodušuje ovládání Kvalita, identifikace Produkt a zvýšení úrovně důvěry zákazníků ve výrobce. Jeho přítomnost na nábytku je povinnou podmínkou pro soulad s ruskou legislativou. Správné označení nábytku zajišťuje její bezpečí a omezuje možnost výroby padělků. Až na na, další značení může zlepšit prezentaci o značce a kvalitu produktu.

READ
Jak správně odstranit plíseň ze stěn?

Jak se označuje čisticí zařízení

Čisticí zařízení může být označeno různými barevnými kódy, ale neexistuje jediný obecně uznávaný předpis. Každá organizace si sama určuje, jaké barvy budou použity při označování zásob. Doporučuje se však volit spíše kontrastní jasné barvy než jejich odstíny. Můžete například použít modrou, červenou, žlutou nebo zelenou spíše než smíchat modrou s azurovou nebo fialovou. Každá organizace si samozřejmě musí samostatně určit, jak označovat své vybavení, ale použití kontrastních, jasných barev pomůže zlepšit efektivitu označování a usnadní hledání a použití čisticího vybavení.

Co znamená vložení do ložního prádla?

To znamená, že když se v souvislosti s lůžkovinami řekne „Sada A“ nebo „Sada B“, nevztahuje se to na její velikost nebo typ, ale spíše na klasifikaci sestavených souprav. Sada A a sada B se mohou lišit designem, odstíny nebo materiálovými vlastnostmi. Některé sady sady A mohou obsahovat vzory nebo květinové motivy, zatímco sady sady B mohou mít geometrický vzor nebo široké pruhy. Je důležité si uvědomit, že sada A a sada B přímo nesouvisí s velikostí ložního prádla. Velikosti (single, semi-double, double, atd.) jsou uvedeny samostatně a lze je použít jak na sady ze sady A, tak na sady ze sady B. Kupující by měli při výběru věnovat pozornost klasifikaci “Sada A” nebo “Sada B” ložní prádlo podle vašich preferencí pro design a styl místnosti.

Jaké jsou typy izolačních spojů?

Izolační spoje se dodávají v různých typech. Jedním z nich jsou spoje s kovovými obrubami. Používají se k vytvoření spolehlivého spojení mezi různými konstrukčními prvky. Dalším typem jsou dvouhlavé spoje pro lepené šroubové spoje. Používají se v případech, kdy je vyžadována zvláštní pevnost a stabilita spoje. Třetím typem jsou spoje s kompozitními součástkami. Takové spoje se používají v letectví, strojírenství a dalších průmyslových odvětvích, kde je důležitá lehkost a pevnost materiálu. A nakonec jsou tu spoje s kov-polymerovými závěsovými prvky. Používají se v nábytkářském a dveřním průmyslu k vytvoření flexibilních a spolehlivých spojení. Každý z těchto typů spojů má své vlastní charakteristiky a používá se v závislosti na konkrétní situaci a požadavcích.

Jak často se provádí kontrola izolačních spojů, sejmuté obložení a výměna poškozených a opotřebovaných izolačních dílů?

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení podléhají izolační spoje periodickým kontrolám. Tento proces se provádí dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Účelem kontroly je zjistit závady a opotřebení izolačních dílů. Pokud je zjištěno poškození nebo opotřebení, jsou podložky odstraněny a poškozené nebo opotřebované izolační části jsou nahrazeny novými. Pokud nejsou zjištěny žádné závady, obložení a díly zůstávají na svém místě. Pro kontrolní práce se používají speciální nástroje a zařízení k zajištění bezpečnosti a účinnosti prováděných postupů. Kontrola izolačních spojů je důležitou součástí zachování spolehlivosti zařízení a snížení rizika nehod.

READ
Jak správně napařit čerstvé březové koště v koupelně?

Označení nábytku musí být umístěno na papírovém štítku nebo textilním štítku pevně připevněném k předmětu nábytku. Pokud je nábytek dodán v nesmontovaném stavu, může označení chybět. Označení musí být vytištěno. Štítek musí obsahovat informace o produktu, jako je název a datum výroby. Označení vám pomůže zjistit, o jaký druh nábytku se jedná a kde byl vyroben, a také usnadňuje nalezení identických výrobků, pokud je nutná výměna. Kromě toho je také důležité pamatovat na to, že označení může obsahovat další informace, jako jsou rozměry, hmotnost, materiály atd. To vám pomůže pochopit, co přesně kupujete, a vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Obecně je značení důležitým prvkem každého nábytkového výrobku.

Označení lavic podle SanPiN ve škole je nutné pro snadné použití. Díky značení jsou lavice a židle ve třídě uspořádány v souladu s výškou studentů.

 • Školní nábytek: musí být označen?
 • Požadavky na stoly ve vzdělávacích institucích a školách.
 • Značení na školním nábytku a pravidla pro jeho aplikaci
  • Číselné značení školního nábytku
  • Barevné kódování školního nábytku
  • Barevně kódované označení
  • Písemné označení
  • Postup při nanášení fixů

  Školní nábytek: musí být označen?

  Hygienický řád SP 2.4.3648-20 stanoví hygienické a epidemiologické požadavky na poskytování školicích služeb a zajištění bezpečných podmínek pro vzdělávací činnost. Pravidla byla schválena usnesením č. 28 ze dne 28. září 2020. Doba platnosti Pravidel je od 01.01.2021 do 01.01.2027. Schválená Pravidla jsou závazná pro občany, právnické osoby a fyzické osoby podnikatele při provádění vzdělávacích aktivit.

  Federální zákon č. 487 z 31.12.2017. prosince 2024 hovoří o povinném označování určitých skupin výrobků. Označení znamená, že na produkt je aplikována identifikační značka, pomocí které lze sledovat cestu od výrobce ke kupujícímu. Očekává se, že do roku XNUMX bude veškeré zboží označeno, podléhat systému „čestné značky“ a kontrole obchodního obratu.

  K dnešnímu dni neexistuje povinné značení školního nábytku. Ale vzdělávací nábytek je označen na základě hygienických norem a pravidel s přihlédnutím k výšce studentů a jejich individuální konstrukci.

  Požadavky na stoly ve vzdělávacích institucích a školách.

  K dokončení vzdělávací instituce je nutný vzdělávací nábytek. Zákon stanoví, že veškerý školní nábytek musí být bezpečný a pohodlný. Aby se snížilo riziko zdravotních problémů (porucha držení těla, zraku) během vzdělávání žáka, musí parametry stolů a židlí odpovídat jeho výšce. Značení pomůže rychle umístit stoly a židle do správných tříd v souladu s výškou studentů. Uspořádání školního nábytku bez označení zabere hodně času.

  Základní studentské stoly a židle nelze nahradit jinými předměty.

  Například je zakázáno nahrazovat židle lavicemi. Studenti by měli znát svou výšku a vhodné označení velikosti nábytku. Za tímto účelem se doporučuje umístit na viditelné místo tabulku s informací o shodě mezi výškou žáka a barevnou značkou.

  Značení na školním nábytku a pravidla pro jeho aplikaci

  Školní nábytek – židle a lavice jsou označeny na pohledové straně. Označení má označení ve formě kruhu o průměru 1-3 cm nebo barevných pruhů.

  Pohodlné umístění nábytku je označeno. U stolů to může být zadní plocha, boční noha nebo hrana stolu. Na studentské židli jsou značky aplikovány na viditelnou kovovou část horního rámu nebo na zadní stranu opěradla.

  Ve všech prostorách školy se doporučuje označovat lavice a židle symetricky z obou stran.

  To umožňuje studentům vzdělávací instituce rychle určit vhodnou velikost. Používají se dva druhy značení – číselné a barevné. Častěji se však v praxi používá barevné kódování, které obsahuje podrobnější popis.

  Číselné značení školního nábytku

  Od roku 1972 se pro žáky používá speciálně navržená značkovací stupnice v rozestupech 15 centimetrů. V roce 1986 byl zaveden výcvikový program od šesti let, byly revidovány normy a předpisy, zavedeno nové číslování šesti výškových skupin a začalo se používat barevné značení.

  Číselné označení konstrukce nábytku obsahuje:

  • číslo odrážející vlastnosti kusu nábytku: typ, třída, typ, vlastnosti;
  • rozsah přípustné výšky studenta, při které lze konstrukci nábytku použít.

  Barevné kódování školního nábytku

  Na obě strany produktu je aplikována barevná značka ve formě kruhu. Hlavním ukazatelem barevného značení je velikost nábytku.

  Pro označení nábytku s přihlédnutím k rozměrovým charakteristikám výrobce používá barevné schéma s následujícím označením:

  • Bílou barvou jsou označeny nábytkové předměty odpovídající výškovému rozmezí 85 – 100 cm, s výškou stolu 40 cm a výškou židle 22 cm.
  • Oranžový tón se používá pro výšky 101–115 cm, s výškou stolu 46 cm a výškou židle 26 cm.
  • Fialový odstín – s výškou 116 – 130 cm, s ukazateli na stůl a židli 52 cm, respektive 30 cm.
  • Žlutá barva je vhodná pro výšku postavy 131 – 145 cm, výšku stolu 58 cm a výšku židle 34 cm, používá se pro žáky 1. stupně.
  • Červený odstín je pro výšku postavy 146–160 cm a rozměry nábytku 64 cm a 38 cm, používá se pro žáky 1.–3.
  • Zelený tón je vhodný pro výšku postavy 161–175 cm, velikost stolu a židle 70 cm a 42 cm, pro žáky 4.–7.
  • Modrá barva označuje nábytek pro výšku dítěte 175 – 190 cm a rozměrové charakteristiky stolu a židle 76 a 46 cm, vhodné pro žáky 8.-11.
  • Černý tón je relevantní pro označení stolu s výškou 82 cm a židle s výškou 50 cm, když výška studenta přesahuje 190 cm.

  Při určování velikosti nábytku je třeba vzít v úvahu výšku studenta. Označení stolů a židlí by se mělo zkontrolovat před začátkem školního roku. Kromě toho se kontroluje správné umístění nábytku.

  Vzdálenost mezi lavicemi podle SanPiN ve škole

  Rozmístění lavic a židlí ve školní třídě by mělo být provedeno tak, aby menší byly blíže tabuli. Stoly jsou umístěny v poslední řadě.

  V místnosti, kde se nepoužívá tabule, je nábytek uspořádán v libovolném pořadí.

  Při organizaci školení pro osoby se zdravotním postižením jsou tabulky umístěny s přihlédnutím k charakteristikám fyzického vývoje studentů.

  Řady stolů by měly být umístěny ve vzdálenosti 50 cm od sebe. Stejná vzdálenost by měla být od okna ke stolu.

  Neexistuje žádná konkrétní vzdálenost od stěny k učitelskému stolu a posledního stolu k zadní stěně.

  Značení čisticích zařízení

  Označování čisticích zařízení ve školách se řídí požadavky stanovenými SanPin 2.4.2.2821-10 „Hygienické a epidemiologické požadavky na podmínky a organizaci vzdělávání ve vzdělávacích institucích“. Čisticí zařízení musí být v souladu s pravidly označeno barevnými rozdíly a symboly podle toho, jaké práce vykonávají a v jaké místnosti.

  • vozíky;
  • kbelíky na čištění, včetně kbelíků s plošinou na kolečkách;
  • nádoby a kbelíky na odpadky;
  • hadry na podlahu, hadry atd.;
  • kartáče a mopy;
  • lopatky a smetáky;
  • kartáče a škrabky;
  • utěrky z mikrovlákna;
  • okenní a podlahové kování.

  Čisticí prostředky pro toalety musí být skladovány odděleně od ostatních zařízení.

  K označení inventáře se používá barevné a písemné označení.

  Barevně kódované označení

  Barevné označení zařízení a inventáře dle standardů SanPiN je nutné pro vymezení čistících zón.

  V mezinárodním systému čištění platí následující schéma:

  • Červeně jsou označeny prostory objektů se zvýšeným znečištěním: koupelny a sklady, toalety atd.
  • Zelený tón se používá na zařízení určená pro úklid prostor se zvýšenými hygienickými nároky – školní jídelny.
  • Modrý odstín se aplikuje na zařízení používaná v prostorách s mírným hromaděním patogenních bakterií a nečistot – učebny, průchozí prostory a chodby.
  • Žlutá barva označuje zařízení pro péči o prostory klasifikované jako podmíněně znečištěné – sklad a technická místnost, tělocvična a další vysoce frekventované prostory.

  Písemné označení

  Textové značení na inventáři a zařízení je standardní praxí. Vysvětlují účel předmětu. Zákon striktně nedefinuje podpisy čisticích zařízení. Jednoznačná prohlášení se doporučuje provádět pomocí permanentních barev. K identifikaci předmětů je přípustné používat nálepky a nálepky. Na hadrech se používá dodatečná patchworková záplata.

  Postup při nanášení fixů

  Podlahové utěrky na čištění jsou označeny pomocí barevných štítků, které jsou našité v rozích látky. Povrch rukojeti mopu (rukojeť) je označen. Můžete použít permanentní fix, ale nápis s ním vytvořený se rychle opotřebuje. Pohodlnou a odolnou možností je použití barevného uzávěru.

  Kbelíky jsou označeny olejovou barvou s následujícím textem:

  • „UB“ – úklid toalet;
  • „na podlahy“ – úklid společných a kancelářských prostor;
  • „na stěny“ – čištění stěn, laviček atd.

  Nápis je aplikován na vnější povrch kbelíku.

  Kartáče a smetáky se označují podle stejného principu pro značení kbelíků. Pro značení se používají permanentní barvy.

  Pro úklid prostor je velmi vhodný vozík. Při používání mobilních zařízení je důležité důsledně dodržovat schéma barevného kódování, aby se na vozíku nemíchaly položky z různých zón znečištění.